одобрен

Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера (чл.33, ал.1, т.2 от ЗЕС) / Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

Уникален идентификатор:  e5b2426f-9287-4524-815d-8b31f8c1d3e3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-06-07 16:13:33
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2019-07-01 15:17:16
  • Последно променил: migrate_data