одобрен

Регистър на вероизповеданията в община Бяла Слатина

Уникален идентификатор:  e5d9e6df-3cfc-4753-876d-0886a9381f00

Описание:

Регистър на вероизповеданията в община Бяла Слатина

регистър вероизповедания община Бяла Слатина

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-08-28 10:55:36
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2020-08-28 10:55:36

№ по ред

Дата

Вид

Наименование на вероизповеданието

Адрес

Състав

регистрация пререгистрация заличаване
1 9.3.2010 х Евангелска Петдесятна Църква с. Търнава ул. "Георги Димитров" № 104 Ръководство: 1. Радослав ******* Николов, ЕГН ******* - председател; 2. Спаса ******* Аленковска, ЕГН******* - секретар; 3. Венера ******* Павлова, ЕГН ******* - касиер. Контролно-ревизионна комисия: 1. Веселина ******* Свещниковска, ЕГН ******* - председател; 2. Виктория ******* Синигерска, ЕГН *******-член; 3. Минушка ******* Бръмбашка, ЕГН ******* - член
2 9.6.2010 х Мюсюлманско изповедание гр. Бяла Слатина ул. "Трънска" № 2 Председател: Захари ******* Рачов, Протокол № 1/23.02.2009 г.
с. Търнава Председател: Илия ******* Андреев Протокол № 2/02.04.2009 г.
с. Попица Председател: Исмаил ******* Исмаилов Протокол № 3/02.04.2009 г.
с. Търнак Председател: Асен ******* Маринов Протокол № 4/02.04.2009 г.
с. Алтимир Председател: Георги ******* Костов Протокол № 5/02.04.2009 г.
с. Галиче Председател: Милен ******* Асенов Протокол № 6/02.04.2009 г.
с. Бъркачево Председател: Цветан ******* Асенов Протокол № 7/02.04.2009 г.
3 17.8.2010 х Църква "Филаделфия" гр. Бяла Слатина ул. "Латинка" № 13 Ръководство: 1. Румен ******* Илиев, ЕГН ******* - Председател; 2. Еленка ******* Петрова, ЕГН ******* - Секретар; 3. Красимир ******* Петров, ЕГН ******* - Касиер; 4. Дайчо ******* Манчев, ЕГН ******* - Домакин; 5. Павлина ******* Манчева, ЕГН ******* - Член
1 24.8.2011 х Мюсюлманско изповедание с. Търнава 1. Илия ******* Андреев, ЕГН ******* - Председател; 2. Мици ******* Димитров, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Мишо ******* Джандарски, ЕГН ******* - Член
2 24.8.2011 х Мюсюлманско изповедание с. Алтимир 1. Георги******* Костов, ЕГН ******* - Председател; 2. Емил ******* Андреев, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Димитър ******* Огнянов, ЕГН ******* - член
3 24.8.2011 х Мюсюлманско изповедание с. Попица 1. Мирослав ******* Маринов, ЕГН ******* - Председател; 2. Илия ******* Борисов, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Пламен ******* Ангелов, ЕГН ******* - член
4 8.12.2011 х Мюсюлманско изповедание с. Галиче 1. Йордан ******* Йорданов, ЕГН ******* - Председател; 2. Касъм ******* Касъмов, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Рослан ******* Красимиров, ЕГН ******* - Член; 4. Милен ******* Асенов, ЕГН ******* - Член; 5. Алексей ******* Митков, ЕГН ******* - Член
5 16.12.2011 х Мюсюлманско изповедание гр. Бяла Слатина ул. "Струга" № 12А 1. Узун ******* Огнянов, ЕГН ******* - Председател; 2. Асен ******* Бочев, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Едвин ******* Трънски, ЕГН ******* - член
1 15.2.2012 х "Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден" гр. Бяла Слатина ул. "Родопи" № 98 1. Методи ******* Маринов, ЕГН ******* - Председател; 2. Шибил ******* Бисеров, ЕГН ******* - Старейшина; 3. Виолина ******* Великова, ЕГН ******* - Секретар; 4. Наско ******* Борисов, ЕГН ******* - Член; 5. Северина ******* Огнянова, ЕГН ******* - член; 6. Огнян ******* Ангелов, ЕГН ******* - Член; 7. Радослав ******* Огнянов, ЕГН ******* - член
1-8 2013 г. х Църковно настоятелство БПЦ гр. Бяла Слатина с. Бъркачево с. Попица с. Соколаре с. Галиче с. Алтимир с. Габаре с. Търнава
1 4.6.2014 х Християнска Църква Възкресение Христово с. Търнак ул. "Ленин" № 20 1. Слави ******* Борисов, ЕГН ******* - лидер; 2. Анелия ******* Борисова, ЕГН ******* - член; 3. Тони ******* Вачев, ЕГН ******* - член; Официален представител на обществото: Румен ******* Илиев гр. Берковица, кв. Раковица, ул. "Свобода" № 39
1 1.9.2015 х Мюсюлманско изповедание с. Попица 1. Мирослав ******* Маринов, ЕГН ******* - Председател; 2. Пламен******* Ангелов, ЕГН ******* - секретар-касиер; 3. Илия ******* Борисов, ЕГН ******* - член;
2 1.9.2015 х Мюсюлманско изповедание с. Алтимир 1. Георги******* Костов, ЕГН ******* - Председател; 2. Емил ******* Андреев, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Димитър ******* Огнянов, ЕГН ******* - член
3 1.9.2015 х Мюсюлманско изповедание с. Търнава 1. Искрен ******* Симов, ЕГН ******* - Председател; 2. Мишо ******* Джандарски, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Валери ******* Борисов, ЕГН ******* - член
4 1.9.2015 х Мюсюлманско изповедание с. Галиче 1. Милен ******* Асенов, ЕГН ******* - Председател; 2. Сали ******* Касъмов, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Касъм ******* Касъмов, ЕГН ******* - член
5 1.9.2015 х Мюсюлманско изповедание с. Търнак 1. Асен ******* Асенов, ЕГН ******* - Председател; 2. Борислав ******* Илиев, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Цеца ******* Илиева, ЕГН ******* - член
6 1.10.2015 х Мюсюлманско изповедание гр. Бяла Слатина 1. Узун ******* Огнянов, ЕГН ******* - Председател; 2. Асен ******* Бочев, ЕГН ******* - Секретар-касиер; 3. Едвин ******* Трънски, ЕГН ******* - член
7 22.12.2015 х Църковно настоятелство БПЦ с. Търнак
1 25.1.2016 х Църковно настоятелство БПЦ с. Враняк
2 8.8.2016 х Христова Евангелска Църква "Шалом" гр. Бяла Слатина, ул. "Хан Крум" № 73, ет. 1, ст. 4 Представител: Венелин ******* Цолов, ЕГН *******
1 3.8.2018 х Евангелска Петдесятна Църква гр. Бяла Слатина ул. "Акация" № 81 Църковно ръководство: 1. Методи ******* Илиев, ЕГН ******* - председател; 2. Антоанета ******* Фердинндска, ЕГН ******* - секретар; 3. Мара ******* Асанова, ЕГН ******* - член; 4. Анна ******* Маринова, ЕГН ******* - член; 5. Фиданка ******* Асенова, ЕГН ******* - член. Контролно-ревизионна комисия: 1. Ани ******* Илиева, ЕГН ******* - председател; 2. Жана ******* Малинова, ЕГН*******-член;
1 13.6.2019 х Мюсюлманско изповедание гр. Бяла Слатина ул. "Струга" № 03 Серафим ******* Гешев, ЕГН ******* - Председател; Сашо ******* Илиев, ЕГН ******* – Секретар-касиер; Юли ******* Шибилов, ЕГН ******* - член; Рамзи******* Юсеинов, ЕГН ******* - член; Илхан ******* Трънски, ЕГН ******* - член.
1 24.2.2020 х „Обединена Божия Църква „Християни“ с. Търнак ул. „Георги Димитров“ № 02 Димитър ******** Гатев, ЕГН ********** - Председател; Малин ******** Маринов, ЕГН ********** – член; Юлия ******** Шибилева, ЕГН ********** - член; Радка ******** Любенова, ЕГН ********* - член; Анжела ******** Борисова, ЕГН ********** - член
2 21.7.2020 х Мюсюлманско изповедание гр. Бяла Слатина ул. "Струга" № 03 Серафим ***** Гешев, ЕГН ********** - Председател; Тахир ***** Яшаров, ЕГН ********** – Секретар-касиер; Рамзи ***** Юсеинов, ЕГН ********** - член; Бисер ***** Емилов, ЕГН ********** - член; Емил ***** Димитров, ЕГН **********-член; Младен ***** Младенов, ЕГН ********** - член; Сашо ***** Илиев, ЕГН ********** - член.
3 3.8.2020 х Мюсюлманско изповедание с. Попица ул. "Хаджи Димитър" № 55 Исмаил ***** Исмаилов, ЕГН ********** - Председател; Радослав ****** Ангелов, ЕГН ********** - Секретар-касиер; Сашо ***** Мирчев, ЕГН **********- член; Филип ***** Ангелов, ЕГН ********** - член; Мехмед ***** Мехмедов, ЕГН ********** - член; Нури ***** Колесарски, ЕГН ********** - член; Али ****** Алиев, ЕГН ********** - член.
4 3.8.2020 х Мюсюлманско изповедание с. Алтимир ул. "Стара планина" № 11 Цветан ***** Асенов, ЕГН ********** - Председател; Георги ***** Костов, ЕГН ********** - Секретар-касиер; Емил ***** Андреев, ЕГН ********** - Член; Боян ***** Костов, ЕГН ********** - член; Данаил ***** Аврамов, ЕГН ********** - член.
5 3.8.2020 х Мюсюлманско изповедание с. Търнава ул. "Васил Левски" № 3 Илия ***** Джандаров, ЕГН ********** - Председател; Мишо ***** Джандарски, ЕГН ********** - секретар-касиер; Валери ***** Борисов, ЕГН ********** - член; Мици ***** Димитров, ЕГН ********** - член; Свилен ***** Василев, ЕГН ********** - член; Илко ***** Илиев, ЕГН********** - член; Красимир ***** Данов, ЕГН ********** - член.
6 3.8.2020 х Мюсюлманско изповедание с. Галиче ул. "Коста Златарев" № 44 Милен ***** Асенов, ЕГН ********** - Председател; Венелин ***** Василев, ЕГН ********** - секретар-касиер; Сали ***** Касъмов, ЕГН ********** - член; Касъм ***** Касъмов, ЕГН ********** - член; Сашо ***** Димитров, ЕГН ********** - член.
7 27.8.2020 х Мюсюлманско изповедание с. Търнак ул. "Цар Асен" № 6 Асен ***** Маринов, ЕГН ********** - Председател; Митко ***** Райков, ЕГН ********** - секретар-касиер; Камелия ***** Асенова, ЕГН ********** - член.