одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за неподвижна - спътникова радиослужба

Уникален идентификатор:  e60a52c7-c335-445c-8e88-707e8d7f2362

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:13206:1888682384594827::NO::P13206_ADV,P13206_REGION_CONTROL,P13206_X:0,0,1

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 12:19:31
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:32:29
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:PermitionNo

ns1:PermitionDate

ns1:EndDate

ns1:Service

ns1:Settlement

ns1:OutFrequence

ns1:OutBandwidth

ns1:InBandwidth

ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 668 2008/06/26 2025/07/27 За собствени нужди 14000-14250 .05 10700-11700
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - 938 2008/08/18 2025/03/17 С предоставяне на услуга 14000-14250 36 10950-11700
ПОСОЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 939 2008/08/18 2025/07/27 За собствени нужди 14 000 – 14 500 14.85 10 700 – 11 700
РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 1101 2008/08/29 2020/01/27 За собствени нужди 14000-14250 .15 12500-12750
БУЛСАТКОМ ЕАД 1168 2008/09/04 2024/03/14 С предоставяне на услуга 13750-14000 108 12500-12750
СТОМАНА-ИНДЪСТРИ АД 1173 2008/09/04 2023/07/31 За собствени нужди 14 250 – 14 500 .41 10 700 – 11 700
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ - 1993 2014/09/23 2024/09/23 За собствени нужди 14250-14500 13.024 10700-11700
НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД 2023 2015/03/12 2025/03/12 С предоставяне на услуга ЗСКВ ПЛАНА 14000-14500 36 10950-12750
ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ - 2167 2017/01/25 2032/01/25 За собствени нужди 14.0 – 14.5 2 10.7 – 11.7
ТОТАЛ Е&П БЪЛГАРИЯ Б.В. - 2241 2017/11/16 2022/11/16 За собствени нужди 5850-5925 3.28 3600-3800
МАТРИКС АНТЕНА СИСТЕМС ЕООД 2345 2019/07/10 2039/07/10 За собствени нужди 13.75-14.0 .3 13.75-14.0
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1610 2011/07/08 2030/03/17 С предоставяне на услуга 13 750 – 14 500 5 10 750 – 12 750
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1610 2011/07/08 2030/03/17 С предоставяне на услуга 12750-13250 18 10950-11700
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1610 2011/07/08 2030/03/17 С предоставяне на услуга 5850-6420 36 3625-4200
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1610 2011/07/08 2030/03/17 С предоставяне на услуга 13750-14500 11 10 950-12750
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1610 2011/07/08 2030/03/17 С предоставяне на услуга 14 000 - 14 500 72 10 950-12750
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 1610 2011/07/08 2030/03/17 С предоставяне на услуга 14 000 - 14 500 108 10 950-12750