одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 13.06.2019

Уникален идентификатор:  e66aa4ae-1a1b-4dab-badc-77acd0b2f63e

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 08:30:02
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-06-14 08:30:02

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 134 239578.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 33 13478.96
10 xxxx Издръжка 457 497232.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39 41665.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 7300
88 xxxx Средства на разпореждане 25 38570.1
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 11 28645.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 101 560069.38
Общо:  809 1426539.55
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7 -9779.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 54 -1036015.15
Общо:  62 -1055794.3
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 26 11811.36
10 xxxx Издръжка 67 355767.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 7300
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 38424.19
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 45 1319882.21
Общо:  150 1743185.33
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2200
10 xxxx Издръжка 4 752.83
Общо:  11 2952.83
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 108.58
Общо:  1 108.58
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 3050.68
10 xxxx Издръжка 2 343.55
Общо:  14 3394.23
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 5 1501.5
Общо:  6 1801.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1024.99
88 xxxx Средства на разпореждане 5 388
Общо:  10 1412.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1335.93
88 xxxx Средства на разпореждане 1 888
Общо:  4 2223.93
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 755.6
Общо:  1 755.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6200
10 xxxx Издръжка 2 304
Общо:  3 6504
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 345.6
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3822
Общо:  2 4167.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 1546.7
Общо:  20 1546.7
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 555.1
88 xxxx Средства на разпореждане 2 919
Общо:  4 1474.1
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 660.64
Общо:  5 660.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 432.22
Общо:  1 432.22
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3570
10 xxxx Издръжка 7 1403.15
Общо:  8 4973.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1069.25
Общо:  2 1069.25
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 544.43
Общо:  3 544.43
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4000
10 xxxx Издръжка 3 1395.79
Общо:  4 5395.79
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 9620
10 xxxx Издръжка 21 3965.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 7503.5
Общо:  31 21089.26
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2431.73
10 xxxx Издръжка 4 3697.89
Общо:  10 6129.62
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 10339.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 900
10 xxxx Издръжка 24 6647.95
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 5677
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1049.56
Общо:  38 24613.95
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 8572.06
10 xxxx Издръжка 38 10823.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1245
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1067.53
Общо:  46 21707.83
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 240.03
Общо:  5 240.03
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 10250
10 xxxx Издръжка 8 4164.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5001
88 xxxx Средства на разпореждане 1 180
Общо:  13 19595.38
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2998
Общо:  4 2998
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 748.46
Общо:  3 748.46
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 10283
10 xxxx Издръжка 16 5070.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2465
Общо:  29 17818.23
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 1704.62
10 xxxx Издръжка 9 969.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14 314
Общо:  37 2987.71
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 9958.32
Общо:  8 9958.32
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1558.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4821
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10.46
Общо:  9 6390.29
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3500
10 xxxx Издръжка 12 4087.37
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6570.36
Общо:  19 14157.73
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 16359.44
10 xxxx Издръжка 3 1248.93
Общо:  8 17608.37
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 25890
10 xxxx Издръжка 14 1747.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 3748
88 xxxx Средства на разпореждане 1 20000
Общо:  25 51385.48
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 27579.11
10 xxxx Издръжка 19 5614.76
88 xxxx Средства на разпореждане 1 67.88
Общо:  26 33261.75
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 627.61
Общо:  3 627.61
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3865.1
10 xxxx Издръжка 14 8157.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1380
Общо:  17 13402.47
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1343.55
10 xxxx Издръжка 14 5025.94
Общо:  18 6369.49
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 370.73
88 xxxx Средства на разпореждане 3 689.11
Общо:  5 1059.84
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2700.33
Общо:  9 2700.33
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 47470
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 767.6
10 xxxx Издръжка 22 8015.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 3850
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2310
Общо:  35 62412.83
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1717.95
Общо:  9 1717.95
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1080
Общо:  2 1106
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 10970
10 xxxx Издръжка 2 146.4
Общо:  3 11116.4
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 121.55
10 xxxx Издръжка 17 2979.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4581
88 xxxx Средства на разпореждане 1 608.2
Общо:  22 8289.76
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ( 0171980007 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 276202.32
Общо:  2 276202.32
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 384
Общо:  1 384
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 13789.9
Общо:  1 13789.9
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 139.13
Общо:  1 139.13
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2120
Общо:  1 2120
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 112.94
Общо:  2 112.94
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 180
Общо:  1 180
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 48.4
Общо:  1 48.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2520
Общо:  1 2520
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 328
Общо:  1 328
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6000
10 xxxx Издръжка 3 252.41
Общо:  4 6252.41
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5820
10 xxxx Издръжка 1 203.68
Общо:  2 6023.68
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11560
10 xxxx Издръжка 8 2355.02
Общо:  10 13915.02
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо:  1 120
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2700
10 xxxx Издръжка 1 100
Общо:  2 2800
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 211.03
10 xxxx Издръжка 6 10408.16
Общо:  7 10619.19
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 1932.5
Общо:  24 1932.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2736
Общо:  1 2736
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 14.4
Общо:  1 14.4