одобрен

SEBRA_12.09.19

Уникален идентификатор:  e6a6cc91-bbdb-44fb-96e5-489263ced1d2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 14:41:52
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-09-13 14:41:52

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 69936.48
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3 1620
10 xxxx Издръжка 123 55569.12
18 xxxx Други разходи 12 11296.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 150600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 5446.12
88 xxxx Средства на разпореждане 13 12925.31
90 xxxx Възстановени приходи 3 568.8
Общо: 165 307962.44
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 69430
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3 1620
10 xxxx Издръжка 1 230.92
Общо: 5 71280.92
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 842.96
Общо: 5 842.96
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1146.27
Общо: 3 1146.27
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 9091.21
18 xxxx Други разходи 3 210
Общо: 12 9301.21
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2958
18 xxxx Други разходи 1 293.5
Общо: 4 3251.5
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1014.99
Общо: 4 1014.99
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1574.77
Общо: 3 1574.77
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 54
Общо: 1 54
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 203.87
Общо: 2 203.87
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 322.92
90 xxxx Възстановени приходи 1 100
Общо: 4 422.92
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 523.9
Общо: 3 523.9
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 441.76
Общо: 4 441.76
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2485.52
Общо: 2 2485.52
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1171.64
Общо: 3 1171.64
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 2 576.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 550.37
Общо: 4 1633.29
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 326
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 266.44
Общо: 3 592.44
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1923.16
Общо: 2 1923.16
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1686.48
Общо: 10 1686.48
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 757.01
Общо: 2 757.01
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 190.82
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 949.31
Общо: 2 1140.13
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 893.53
Общо: 2 893.53
ИАГ ( 022100**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 35 15803.84
Общо: 35 15803.84
БАБХ ( 022250**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 150600
Общо: 4 150600
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 6897.99
18 xxxx Други разходи 8 10793.11
Общо: 22 17691.1
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2443
Общо: 4 2443
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2000
Общо: 1 2000
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 3680
Общо: 2 3680
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 8.12
88 xxxx Средства на разпореждане 13 12925.31
Общо: 15 12933.43
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 2 468.8
Общо: 2 468.8
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )