одобрен

SEBRA-MF-2019-11-27

Уникален идентификатор:  e6aa1409-8667-4fe2-bf04-7dd0fd875f46

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-28 12:12:09
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-11-28 12:12:09

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 27.11.2019 - 27.11.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 338.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 0.01
10 xxxx Издръжка 143 197235.04
88 xxxx Средства на разпореждане 4 47214.17
90 xxxx Възстановени приходи 1 30
Общо:  150 244817.95
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2935.74
Общо:  9 2935.74
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 9988.53
Общо:  1 9988.53
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 0.01
10 xxxx Издръжка 46 11320.14
90 xxxx Възстановени приходи 1 30
Общо:  48 11350.15
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 85 171336.44
88 xxxx Средства на разпореждане 3 29214.17
Общо:  88 200550.61
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 73.27
Общо:  1 73.27
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 27.11.2019 - 27.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 338.73
10 xxxx Издръжка 1 1580.92
88 xxxx Средства на разпореждане 1 18000
Общо:  3 19919.65