одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  e6e5ebcd-6299-4266-a719-0eff2e8b3722

Описание:

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

бюджет русе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 15:15:08
  • Създаден от: v.danev
  • Последна промяна: 2020-05-21 15:15:08
Няма информация за показване