одобрен

Регистър за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" от януари до юни 2018 година

Уникален идентификатор:  e7012355-42a3-4034-a9cf-4b09dc120643

достъп до обществена информация регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-17 14:51:40
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:41:19
  • Последно променил: migrate_data

ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49