одобрен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Уникален идентификатор:  e709c640-6e17-4b81-8f84-d2eb76bee0a8

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:27:47
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-06-28 11:27:47

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- СИЛИСТРА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
Община Наименование Адрес Тел. за контакти БУЛСТАТ РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД СПЕЦИАЛНОСТИ email
Община Силистра
"Медицински център -Силистра" ЕООД гр.Силистра, ул."Петър Мутафчиев"№ 80, представл. от Д-р Веселин Венелинов Пенев 086/824278 118516114 ********** Акушерство и гинекология ;Детска неврология; Педиатрия; Образна диагностика; Кардиология; Клинична хематология; Ортопедия и травматология; Хирургия; Психиатрия; Очни болести; Кожни и венерически болести; Нефрология; Ушно-Носни -Гърлени болести; Пневмология и Фтизиатрия; Урология; Нервни болести; Инфекциозни болести; Ендрокринология и болести на обмяната marigabi@abv.bg
"Медицински център АЛФА МЕДИК" ООД гр.Силистра, ул."Москва" №71, представл. от Д-р Емилия Петрова Найденова, д-р Йоана Савова Герасимова, д-р Димитър Георгиев Стоянов 0888001542 201864163 1931131002 Нефрология; Гастроентерология; Ендрокринология и болести на обмяната; Нервни болести emi.naidenova@abv.bg
Община Тутракан
"Медицински център св.Иван Рилски" ООД гр.Тутракан,ул."Трансмариска"№69 представлява се от д-р Любомир Петров Бойчев 0857/60560 118558533 1934131001 Акушерство и гинекология; Ушно-Носни -Гърлени болести ivanrilski_mc@abv.bg