одобрен

Обучени по програма "Електронно управление"

Уникален идентификатор:  e71c12d6-1f12-43c5-aeac-54b1250622ea

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:24:33
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:48:35
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - Е-1 - ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 42 42 35 2
2016 - Е-2 - ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 31 31 20 1
2016 - Е-3 - ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС 52 51 44 4
2016 - Е-4 - РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ 49 49 35 2
2016 - Е-5 - ИНТЕЛИГЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ. ИНТЕЛИГЕНТЕН ГРАД (Smart administration, smart city) 5 3 0 2