одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Своге 2017, 2018, 2019 и 2020

Уникален идентификатор:  e7330b0e-51c2-4b68-ba13-56c752aa7705

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:23:33
  • Създаден от: svoge_admin
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:23:33

№ по ред

Населено място

Картал №

УПИ, ПИ

Заявление Вх. №

Становище и Зап. По чл.135/ЗУТ

Отказ за изд. На разрешение

Внесен проект за ПУП; приет от ОЕСУТ

Заповед за проект за ПУП

Заповедта не е/ е обжалвана ; пост. възражение

Зап. Е вл. В сила - конст. Акт или решение на съда

Изменението е нанесено на плана на:

1 село Искрец 30 І-202 94-Р-315/05.01.17г. Стан. От 10.01.2017г. И не 94-Р-315 от Румяна Ла- Зап. № 321/09.03.2017г. не Конст. Акт от 31.03.2017г. 31.03.2017г.
Заповед № 69/16.01.2017г. лова и Десислава Исаева
2 село Свидня 7 ХІ и ХІV 94-П-187/10.10.2016г. Решение №25/28.12.2016г. На ОбС- не 94-А-46/28.02.2017г. И Зап. № 577/27.04.2017г. не Конст. Акт 19.05.2017г. 19.05.2017г.
Своге; Становище от 20.01.2017г. И Закл. №07/04.04.17г.
Зап. № 001/24.01.2017г.
3 село Желен 14 ІІІ-174 и V-174 94-Г-307/24.01.2017г. Становище от 09.02.2017г. И не 94-Г-307/07.03.2017г. Зап. № 924/27.06.2017г. не Конст. Акт 17.07.2017г. 17.07.2017г.
Заповед № 913/15.02.2017г. Закл.№ 02/02.05.2017г.
4 гр. Своге 100 І - За озел. 06-21-78/12.01.2017г. Становище от 20.02.2017г. И не 06-21-78/01.03.2017г. Зап. № 437/06.04.2017г. не Конст. Акт 28.04.2017г. 28.04.2017г.
Заповед № 235/20.02.2017г. Закл. № 23/02.03.2017г.
5 гр. Своге 139 ІІ- за скл. И тд 94-С-434/09.12.2016г. Становище от 22.12.2016г. не 94-С-434/17.01.2017г.
6 с. Гара Лакатник 4 ІІІ-564 и ІV-562 94-Й-40/24.11.2016г. Становище от 09.12.2016г. И не 94-Й-40/24.11.2016г. Зап. № 345/14.03.2017г. не Конст. Акт от 04.04.2017г.
мах. "Пробойница" Решение №2072/22.12.2016г.
7 с. Оплетня 9 ІІІ-26а 94-Н-55/30.01.2017г. Становище от 07.02.2017г. И не 94-Н-55/27.02.2017г.
Заповед № 212 от 15.02.2017г.
8 гр. Своге 139 ХVІІ-2225 94-А-371/16.12.2016г. Становище от 23.12.2016г. И не 94-А-17/18.01.2017г. От Зап.№ 330/10.03.2017г. не Конст. Акт от 30.03.2017г. 30.03.2017г.
Зап. № 2161/29.12.2016г. Антон Янкулов Митров
9 гр. Своге 105 І-949 За ОЖС и г. 94-Ц-119/12.08.15г. Становище от 20.08.2015г. не 94-Ц-88/30.09.2016г. От Зап. № 253/27.02.2017г. не Конст. Акт от 29.03.2017г.
Цветомир Ем. Атанасов
10 с. Искрец 5 ХІ-325 94-Д-59/17.03.2017г. Становище от 21.03.2017г. И не 94-Д-59/30.03.2017г. От Зап. № 576/27.04.2017г. не Конст. Акт от 15.05.2017г.
Зап. № 389/23.03.2017г. Димитър и Калин Лилови
11 с. Гара Бов 34 ІІІ-176 94-А-82/26.05.2017г. Становище от 05.05.2017г. И не 94-А-82/12.06.2017г. От Зап. № 913/27.06.2017г. не конст. Акт от 17.07.2017г. 17.07.2017г.
Зап. № 773/02.06.2017г. Анета М. Иванова
12 с. Искрец 63 V-470 11-03-42/25.04.2017г. Становище от 05.05.2017г. И не 11-03-42/13.06.2017г. Зап. № 1029/17.07.2017г. не Конст. Акт от 07.08.2017г. 07.08.2017г.
предписание от 05.05.2017г.
13 с. Огоя 8 VІ-116иІХ-116 94-В-218/26.10.2016г. Становище от 27.12.2016г. не 94-В-09.05.2017г. Зап. № 1393/18.09.2017г. не
14 с. Бакьово 22 І-146 и Х-147 94-С-231/01.09.2017г. Становище от 15.09.2017г. не 94-С-231/15.10.2017г. Зап. № 1534/13.10.2017г. не Конст. Акт от 13.10.2017г. 13.10.2017г.
15 гр. Своге 87 ІІ-За КД и ОО 94-Д-80/27.04.2017г. Становище от 10.05.2017г. И не 94-Д-80/06.07.2017г. Зап. № 1169/10.08.2017г. не Конст. Акт от 30.08.2017г. 30.08.2017г.
Зап. № 923/27.06.2017г. Закл. 01/11.07.2017г.
16 с. Желен 22 ХІІ-293 94-К-49/25.04.2017г. Становище от 15.05.2017г. И не 94-К-49/16.06.2017г. Зап. № 1391/18.09.2017г. не Конст. Акт от 10.10.2017г. 11.10.2017г.
Зап. № 681/19.05.2017г. Закл. № 10/05.09.2017г.
17 с. Свидня 6 І-МЖ 26-00-241/04.05.2017г. Становище от 15.05.2017г. И не 26-00-390/03.07.2017г. Зап № 1403/19.09.2017г. не Конст. Акт от 10.10.2017г. 11.10.2017г.
Заповед № 914/27.06.2017г. Закл. №6/11.07.2017г.
18 С. Свидня 22 ХІХ-218 94-А-215/14.08.2017г. Становище от 27.09.2017г. не 94-А-215/23.10.2017г. Зап. № 26/08.01.2018г. не Конст. Акт от 30.01.2018г. 30.01.2018г.
Зап. 0 1463/29.09.2017г. Закл. №11/19.12.2017г.
19 гр. Своге 107 V-886,887 94-В-118/18.04.2017г. Становище от 05.05.2017г. И не 94-В-118//16.06.2017г. Зап. № 1493/04.10.2017г. не Конст. Акт от 21.11.2017г. 21.11.2017г.
Зап. № 670/17.05.2017г.
20 с. Искрец 16 ХІ-372 94-Е-140/08.09.2017г. Становище от 15.09.2017г. И не 94-Е-140/03.10.2017г. От Зап. № 101/25.01.2018г. не Конст. Акт № 05.03.2018г. 05.03.2018г.
Заповед № 1392/18.09.2017г. Емил Ил. Радковски
21 с. Добърчин 3 V-13 и VІ-13 26-00-473/05.09.17г. Становище от 15.09.2017г. И не 26-00-473/01.11.2017г. От Зап. № 1826/07.12.2017г. не Конст. Акт от 27.12.2017г. 27.12.2017г.
Заповед №1390/18.09.2017г. "Супервизио-С"ЕООД
22 с. Осеновлаг 12 ХІ-178,180 94-н-143/29.05.2017г. Закл. №21/05.09.2017г.
94-Н-143/17.08.2017г.
23 с. Церово м. "Усадо" ПИ 000379/КВС 94-С-18/19.01.2017г. Реш. № 325/26.01.2017г. На ОбС не 94-С-18/06.02.2018г. Зап.№ 371/27.03.2018г. не Конст. Акт от 16.04.2018г.
24 с. Зимевица 8 и 10 ІХ-50, VІІІ-50 ; 94-Б-53/16.03.2017г. Становище от 17.05.2017г. И не 94-С-387/23.11.2017г. Зап. № 343/20.03.2018г. не Конст. Акт от 14.05.2018г.
VІІ 50,52 Зап. № 1185/14.08.2017г.
25 сп. Желен 12 ІV-78 и V-78 94-Г-53/03.04.2017г. Становище от 15.06.2017г. не 94-Г-156/29.08.2017г. Зап. № 1630/03.11.2017г. не Конст. Акт от 04.12.2017г.
08.06.2017г. Зап. № 886/22.06.2017г.
26 сп. Желен 1 ХІІІ-49 94-Н-182/03.07.2017г.; ОЕСУТ- Забележки
10.08 и 21.09.2017г.
27 с. Заселе 37/38 им.пл.№ 94 94-Л-138/01.09.2017г. Становище от 13.03.2018 не 94-Л-138/06.08.2019г. Зап. № 14/04.01.2019г. не Конст. Акт от 28.01.2019г. нанесено
02.02 и 27.02.2018г. Зап. № 832/26.06.2018г.
28 с. Заноге ПИ № 002013 26-00-560/02.10.17г. Преписката е оттеглена от заявителя - заявл. Вх. № 26-00-560/28.12.2017г.
29 с. Церово 44 ІV-241 и 94-Х-30/27.07.2017г. Становище от 26.09.2017г. не 94-Х-30/07.02.2018г. Зап. № 1084/07.08.2018г. не Конст. Акт от 27.02.2019г. нанесено
V-242 Зап. № 40/ 15.11.2017г.
30 с. Церово 48 VІІ-223 94-А-87/05.05.2017г. Становище по §8/ПР ЗУТ не Зап. № 1332/08.09.2017г. не Конст. Акт от 15.12.2017г.
от 24.08.2017г.
31 с. Заселе 27 І-123 94-А-232/07.06.2017г. Становище по §8/ПР ЗУТ не Зап. № 1245/25.08.2017г. не Конст. Акт от 28.11.2017г.
от 14.08.2017г.
32 с. Реброво 2 VІ-27 94-Е-9/18.09.2017г. Становище от 11.10.2017г.
Зап. № 1533/13.10.2017г.
33 с. Миланово 27 ІV-231 94-Г-202/25.10.2017г. Становище от 08.11.2017г. Зап. № 1705/20.11.2017г. не Конст. Акт от 11.12.2017г.
Зап. № 1705/20.11.2017г.
34 с. Осеновлаг 14 VІ-220,222 26-00-790/04.10.2017г. Становище от 27.09.2017г. Заповед № 1726/13.11.17г. не Конст. Акт от 21.12.2017г. 21.12.2017г.
35 с. Искрец ПИ № 050009 94-Е-143/17.08.2017г. Реш. № 503/19.10.2017г. На ОбС 26-00-145/14.09.2018г. не Конст. Акт от 15.10.2018г.
местн. "Реката"
36 с. Завидовци ПИ № 006028 94-Р-149/18.08.2017г. Реш. № 504/19.10.2017г. На ОбС не 94-Р-149/20.03.2018г. Заповед № 874/02.07.2018г. не Конст. Акт от 14.09.2018г.
местн. "Бальовица"
37 с. Искец 29 І-Промкомби- 94-Е-15/16.01.2018г. Зап. № 177/09.02.2018г. не 94-Е-15/29.03.2018г. Заповед № 513/27.04.2018г. не Конст. Акт от 04.06.2018г. 04.06.2018г.
нат и ТПК 94-Е-15/08.02.2018г. Становище от 09.08.2018г.
38 с. Искрец 35 ХІ-588 94-И-6/10.01.2018г. Зап. № 199/14.02.2018г. не 94-И-6/20.03.2018г. Заповед № 1190/14.08.2018г. не Конст. Акт от 08.10.2018г. 08.10.2018г.
39 с. Искрец ПИ № 054085 94-Д-271/12.09.2017г. Реш. № 535/20.11.2018г. не 94-Д-271/12.06.2018г. Заповед № 1019/26.07.18г. не Конст. Акт от 28.08.2018г.
местн. "Денковци"
40 с. Брезе ПИ № 042051 94-А-88/03.04.2017г. Реш. № 646/12.04.2018г.
местн. "Бахчата"
41 с. Искрец ПИ № 098401 94-И-135/09.05.2018г. Реш. №419/30.06.17г. На ОбС не 94-И-86/14.05.2018г. Заповед № 1326/26.09.18г. не Конст. Акт от 18.10.2018г.
местн. "Завойо" воьо"
42 гр. Своге 80 ІV-1003 и 94-Ц-7/15.05.2018г. Становище от 04.06.2018г. И не 94-Ц-7/27.06.2018г. Заповед № 1267/12.09.18г.
V-1002 Зап. № 747/12.06.2018г.
43 с. Церово ПИ 077003 26-00-453 от 28.07.2017г. И
от 29.03.2018г. Закл. № 07/пр.07/03.07.18г. ОЕСУТ
44 с. Заселе 2 Х и ХІІІ 94-Л-166/20.10.2017г. Становище от 25.10.2017г. не 94-Л-166/26.02.2018г. Зап. № 455/16.04.2018г. не Конст. Акт от 09.05.2018г.
Зап. № 1669/13.11.2017г.
45 с. Заселе 31 ІІ-10 94-А-28/21.02.2018г. Становище от 02.03.2018г. не 94-А-28/21.03.2018г. И от Зап. № 750/13.06.2018г. не Конст. Акт от 03.07.2018г.
Зап. № 309/08.03.2018г. 13.04.2018г.
46 с. Церово 7 І-"ДСО" И им. 16-00-11/13.02.2018г. Становище от 19.02.2018г. не 16-00-11/27.06.2018г. Зап. № 596/09.05.2019г. не Конст. Акт от 04.06.2019г.
пл. № 679 Зап. № 651/23.05.2018г.
47 с. Церово-мах. 16 VІ-106, V-105 и 94-А-319/30.11.17г. И Становище 03.05.2018г. не 94-А-319/28.01.2019г. Зап. № 544/25.06.2019г. не Конст. Акт от 18.06.2019г.
"Гламек" ІІІ-92 01.02.18 и 19.04.18г.
48 с. Церово 7 І-"ДСО" ; 680, 94-Л-30/23.03.2018г.
686 и 684 и от 22.06.2018г.
49 с. Церово ПИ 046012,13,14,15,34 53-00-19/16.10.17г. Зап. № 1637/06.11.2017г. не 53-00-19/07.11.2017г. Зап. № 16/05.01.2018г. не Конст. Акт от 22.01.2018г.
ПИ 046032,33……по КВС Решение № 520/19.10.17г. На ОбС Зап . № 17/05.01.2018г. Конст. Акт от 09.01.2018г.
50 с. Церово ПИ 046045;046032; 94-С-21/20.01.2018г. Становище от 29.01.2018г. не 94-С-21/09.02.2018г. Зап. № 364/26.03.2018г. не Конст. Акт от 11.04.2018г.
046033 и 046043 по КВС
51 с. Заноге ПИ № 50.15,101,922 по КК 04-00-22/15г.+04.09.17г. Реш. На ОбС №№ 260/03.10.2016г. ОЕСУТ- Забел.
26-00-232/23.04 и 02.07.18г. 472/29.08.2017г.
52 с. Заноге ПИ № 002013 26-00-560/02.10.2017г. Заявл. Оттеглено от заявителя
м. "Селото" вх. № 26-00-560/28.12.2017г.
53 с. Заноге ПИ № 002013 26-00-135/27.02.2018г. Заявл. Оттеглено от заявителя
м. " Селото" вх. № 26-00-135/24.04.2018г.
54 сп. Желен 2 УПИ "Градина" 94-Р-29/29.03.2018г. Становище от 29.03.2018г. не 94-Р-29/23.05.2018г. Зап. № 1412/16.10.2018г. не Конст. Акт от 12.11.2018г. 12.11.2018г.
Зап. № 652/23.05.2018г.
55 с. Заселе 9 І-49 94-Б-119/06.06.2018г. Становище от 26.07.2018г.
Зап. № 1025/27.07.2018г. не 94-Б-216/25.09.2018г. Зап. № 1955/31.12.2018г. не Конст. Акт от 29.03.2019г. 29.03.2019г.
56 с. Заноге ПИ 23.113 по КК 26-00-283/25.05.2018г.
м. "Селото"
57 с. Искрец 28 VІ-631 94-В-396/29.08.2016г. Становище от 01.09.2016г. И не 94-В-369/21.09.2016г. Заповед № 945/16.07.2018г. не Конст. Акт от 14.08.2018г. 15.08.2018г.
Зап. № 1345/02.09.2016г.
58 с. Батулия 13 ІІІ-15 и ІV-15 94-Г-211/12.04.2018г. Становище от 24.04.2018г. не 94-Г-211/17.05.2018г. Зап. № 1111/14.08.2018г.
Зап. № 512/2018г.
59 с. Дружево 7 ХVІІІ-35; 94-Д-56/197 от 15.02. Становище от 29.03.2018г. не 94-Д-197/22.05.2018г. Заповед № 1117/14.08.2018г. не Конст. Акт от 13.09.2018г. 13.09.2018г.
Паметник 2018г. Зап. № 584/14.05.2018г.
60 с. Искрец, мах. 4 ІІІ-16 94-К-94/23.07.2018г. Становище от 09.08.2018г. не 94-К-94/21.08.2018г. Заповед № 1294/18.09.2018 не Конст. Акт от 03.10.2018г. 04.10.2018г.
"Букет и Коньовци Зап. № 1109/14.08.2018г.
61 с. Искрец ОП "Джуринци" 94-И-4/15.03.2018г. Разреш. За изработване на КПИИ не 94-И-4/04.04.2018г.
от 23.03.2018г.
62 с. Реброво VІ-373 94-В-38/02.04.2018г. Становище от 24.04.2018г. не 94-В-322/18.07.2018г. Зап. № 1397/11.10.2018г.
Зап. № 511/27.04.2018г.
63 гр. Своге 54 ХІІІ-342 За ОО 94-С-371/11.09.2017г. Становище от 16.11.2017г. не 94-С-371/11.12.2017г. Зап. № 105/26.01.2018г. не Конст. Акт от 19.02.2018г. 19.02.2018г.
Зап. 0 1706/20.11.2017г. Закл. № 27/19.12.2017г.
64 гр. Своге 30 ХVІ-60 94-М-237/24.08.2017г. Становище от 15.12.2017г. не 94-М-28/29.01.2018г. Заповед № 770/15.06.2018г. не Конст. Акт от 08.08.2018г. 08.08.2018г.
Зап. 0 2010/19.12.2017г. Закл. №04/29.05.2018г.
65 с. Лесков дол 33 І-444 и ІІ-445 94-Е-204/17.11.2017г. Становище от 09.01.2018г. не 94-Е-204/05.04.2018г. Зап. № 765/14.06.2018г. 14.06.2018г. 14.06.2018г.
м. "Йов. Орн." Зап. № 41/15.01.2018г. Закл. № 07/24.04.2018г. по чл.15/6 от ЗУТ не
66 гр. Своге 54 ІІ-342 26-00-70/14.11.2017г. Становище от 11.01.2018г. не 26-00-70/01.03.2018г. Заповед № 425/05.04.2018г. не Конст. Акт от 02.05.2018г. 02.05.2018г.
Зап. № 228/21.02.2018г. Закл. № 09/27.03.2018г.
67 гр. Своге 133 VІ-За озел. 94-Д-68/26.02.2018г. Становище от 16.04.2018г. не 94-С-371/11.12.2017г. Заповед № 105/26.01.2018г. не Конст. Акт 19.02.2018г. 19.02.2018г.
Зап. № 746/12.06.2018г. Закл. № 27/19.12.2017г.
68 гр. Своге 93 ХХ-1342 94-К-8/20.04.2018г. Становище от 30.04.2018г. не 94-К-8/29.05.2018г. Зап. № 930/11.07.2018г. не Конст. Акт от 31.07.2018г.
Зап. № 547/03.05.2018г. Закл. №10/03.07.2018г.
69 гр. Своге 42 ІІ- За озеленя- 24-00-45/28.05.2018г. Становище от 30.05.2018г. не 24-00-45/28.05.2018г. Зап. № 1089/08.08.2018г. не Конст. Акт от 18.09.2018г. 18.09.2018г.
ване и в.площи Зап. № 688/01.06.2018г. Закл. №02/14.06.2018г.
70 гр. Своге 93 ІІІ-1336 и 94-Й-20/03.05.18г. И Становище от 27.06.2018г. не 94-Й-20/04.07.2018г. Зап. № 1206/30.08.2018г. не Кост. Акт от 31.10.2018г. 31.10.2018г.
ІV-1337 25.06.2018г. Зап. № 864/29.06.2018г. Закл. № 07/07.08.2018г.
71 с. Свидня 26 ХІV-410 94-С-164/14.08.2018г. Становище от 20.08.2018г. 94-С-164/27.08.2018г. Зап. № 1358/04.10.2018г. не Конст. Акт от 23.10.2018г. 23.10.2018г.
Зап. № 1151/21.08.2018г. не Закл. № 06/04.09.2018г.
72 гр. Своге 43 ІІ-235 94-К-68/31.08.2018г. Становище от 13.09.2018г. не 94-К-68/29.11.2018г. Зап.№ 163/08.02.2019г. не Конст. Акт от 29.03.2019г. 29.03.2019г.
Закл. №14/12.12.2018г.
73 с. Искрец ПИ № 105001 94-И-52/14.02.2018г. Реш. № 647/12.04.18г. На ОбС не 94-И-4/03.07.2018г. Зап. № 1354/03.10.2018г. не Конст. Акт от 24.10.2018г.
74 с. гара Бов 27 ІІІ-236 94-Е-195/02.11.2017г. Становище от 15.01.2018г. не 94-Е-195/30.08.2018г. Зап. № 1510/01.11.2018г. не Конст. Акт от 17.12.2018г.
75 с. Искрец ОП "Джагаловци" 94-И-171/28.08.18г. И Заповед № 1293/18.09.2018г. не 94-И-171/20.09.2018г. Заповед № 1615/20.11.18г. не конст. Акт от 14.12.2018г.
94-И-171/17.09.2018г.
76 с. гара Бов 29 ІІІ-309 94-Т-27/13.03.2018г. Становище от 30.05.2018г. не 94-Т-27/26.09.2018г. Заповед № 1823/05.12.18г. не Конст. Акт от 27.12.2018г.
77 с. Осеновлаг 12 ХІ-180,178 94-Н-143/29.05.2017г. Становище от 10.01.2018г. не 94-Н-143/12.09.2018г. Заповед №1021/27.07.18г. Писмо от ДБД
78 с. Лакатник 23 І-За училище 16-00-11/07.02.2018г. Становище от 22.02.2018г. не 16-00-11/10.05.2018г.
79 с. Гара Лакатник 4 ІІ- ТПК 39-00-2/12.03.2018г.
"Задружен труд"
80 с. Искрец 6 ХХІ-146, 94-Р-225/09.10.2018г. Становище от 10.10.2018г. И не 94-Р-225/20.11.2018г. Заповед № 10/04.01.2019г. не Конст. Акт от 28.01.2019г. 31.01.2019г.
ХХV-147,148 Зап. № 1411/16.10.2018г.
ХХ-148
81 с. Осеновлаг 7 І-"Училище" 04-00-28/13.05.2019г. Становище от 21.05.2019г.
82 с. гара Бов 13 ХV и ХІV 94-С-88/23.04.2019г. Становище от 20.05.2019г. не 94-С-173/09.07.2019г. Зап. № 1208/22.08.2019г. не Конст. Акт от 26.09.2019г. 27.09.2019г.
83 с. Миланово 1 І-23 "За ОО" 94-С-82 Становище от 11.04.2019г. не 94-С-82/13.05.2019г. Зап. № 1376/19.09.2019г. не Конст. Акт от 07.10.2019г.
84 с. Заселе 9 І-49иХІХ49 94-Б-128/17.06.2019г. Становище от 21.06.2019г. не 94-Б-162/31.07.2019г. Зап. № 1149/14.08.2019г. не Конст. Акт от 03.09.2019г.
85 с. Церово 31 ХV-372 "За ОО 94-Ж-5/14.05.2019г. Становище от 09.08.2019г. не
и жил. стр.
86 с. Зимевица 10 VІ-49 94-Д-253/12.08.2019г. Становище от 23.08.2019г.
87 с. Церово 14 VІ99.100.101 94-И-51/29.08.2018г. Становище от 09.10.2018г. не
102 по им. гр. Зап. № 109/29.01.2019г.
88 с. Брезе местн. " Песа могила" 94-В-23/17.01.2019г. Реш. № 867/30.05.2019г. не 94-В-305/09.07.2019г.
89 с. Искрец 19 ІV-255 и 639 94-Г-101/06.06.2019г. Зап.№ 1222/29.08.2019г. не 94-Г-183/02.09.2019г.
90 с. Искрец 40 ІІІ За търг. Д. 26-00-274/29.05.2019г. Зап. № 829/24.06.2019г. не 26-00-274/25.07.2019г. Зап.№ 1405/25.09.2019г. не Конст акт от 10.10.2019г. 10.10.2019г.
91 с. Искрец 21 ІV-411 94-Л-31/02.10.2018г.
92 гр. Своге 105 ІІІ - "За ОДЗ" 94-Д-109/16.04.2019г. Решение № 917/31.07.2019г. не
93 с. Осеновлаг 12 ХІ-180.178 94-Н-143/28.06.2019г. Становище от 30.09.2019г.
94 гр. Своге 174 пл.№ 2415 в 26-00-698/07.12.2018г. 26-00-698/22.02.2019г. не 26-00-393/08.07.2019г.
ІV-1483 Решение № 794/25.01.2019г. Заключение №4/22.10.19г.
95 гр. Своге 54 І-388 и ІХ-343 26-00-164/16.03.2018г. Становище от 13.03.2019г. не 26-00-164/01.04.2019г. Зап. № 477/12.04.2019г. не Конст. Акт от 12.04.2019г. 12.04.2019г.
Решение № 819/28.02.2019г. Заключение №15/02.04.19г.
96 с. Желен м. "Орешето" 94-М-283/27.06.2016г. Решение № 256/17.10.2016г. не 94-М-48/18.02.2019г. Зап. № 478/15.04.2019г. не Конст. Акт от 24.06.2019г.
ид. № 29163.38.11
97 гр. Своге 164 Улици ОК 1104- 94-Е-15/28.01.2019г. Становище 24.04.2019г. не 94-Е-15/28.01.2019г. Зап. № 977/15.07.2019г. не Конст. Акт от 12.08.2019г. 12.08.2019г.
1116
98 с. Свидня 170 І и ІІІ-За пр.д. 26-00-294/29.05.2019г. Становище от 19.06.2019г. не 26-00-294 от 25.06.2019г. Зап.№ 978/15.07.2019г. не Конст. Акт от 01.08.2019г. 01.08.2019г.
99 гр. Своге 184 ІV-2185 94-Т-117/23.04.2019г. Становище от 30.05.2019г. не 94-Т-117/22.07.2019г. Зап.№ 1170/16.08.2019г. не Конст. Акт от 09.09.2019г. 09.09.2019г.
99А с. Заноге ПИ 19099 по КВС 94-Ф-11/18.12.2017г. Заключение № 15/06.01.2018г.
100 гр. Своге 153.1 І-ЗА ЖС, маг. И гар. 94-В-128/21.03.2019г. Решение № 834/29.03.2019г. не 94-В-128/15.07.2019г. Зап. № 1212/23.08.2019г. не Кост. Акт от 09.09.2019г. 09.09.2019г.
ІІ За ЖС и гаражи Становище от 03.06.2019г.
101 гр. Своге 61 ІІ-За ОЖС и гаражи 94-В-128/21.03.2019г. Решение № 834/29.03.2019г. не 94-В-128/15.07.2019г. Зап. № 1250/29.08.2019г. не Конст. Акт от 13.09.2019г.
Становище от 03.06.2019г.
102 с. Свидня 4 VІ-151 26-00-73/19.02.2019г. Становище от 19.04.2019г. не 26-00-73/02.05.2019г. Зап. № 1326/11.09.2019г. не Конст. Акт от 07.11.2019г. 07.11.2019г.
Заповед № 523/22.04.2019г.
103 гр. Своге 106 V-942 по прот р-е от СОС Предписание по чл. 201,ал.3/ЗУТ не Заключение № 17/13.09.2019г. Зап.№ 1431/30.09.2019г. обжалвано в Адм. Съд (жалба вх.№ 94-З-73/
гр.д.№271 11-03-86/22.08.2018г. 22.10.2019г.)
104 гр. Своге 42 VІ-486 94-В-145/04.04.2019г. Становище от 20.05.2019г. не Заключение № 05/17.07.2019г. Зап.№ 1518/18.10.2019г.
Решение № 868/30.05.2019г.
105 гр. Своге 143 и 148 ул. ОК 962-1236- 94-Л-31/25.03.2019г. Решение № 889/27.06.19г. На ОбС не 94-Л-145/19.08.2019г.
963-964 Становище от 20.05.2019г. Заключение №13/22.10.2019г.
106 гр. Своге 43 ІХ-238. Х-238 и ХVІ-238 94-К-128/05.08.2019г. Становище от 15.08.2019г. не 94-К-147/30.08.2019г.
Зап.№ 1173/16.08.2019г.
107 гр.Своге 146 І-За магазин 94-А-113/24.04.2019г. Становище от 30.09.2019г. не 94-А-195/19.06.2019г.
Зап.№ 743/06.06.2019г.
108 с. Свидня 10 ХV-121 и ХVІ-106 94-М-249/21.08.2019г. Становище от 07.11.2019г.
109 с. Церово 31 ІІІ-337 94-П-240/11.11.2019г.
110 с. Заноге м. "Ниска могила. Стубело" 94-Ф-3/21.06.2018г. Решение № 773/19.12.2018г. не 94-Ф-3/4/19.02.2019г.
ПИ ид. 30329.19.9906 94-Ф-3/08.10 и 07.11.2019г.
111 с. Заноге м. "Ниска могила. Стубело" 94-Ф-4/21.06.2018г. Решение № 774/19.12.2018г. не
ПИ ид. 30329.19.9907
112 с. Дружево 11 ХІХ-93 10-128/04.04.2019г.
113 с. Реброво 1 VІІ-3 94-П-16/28.01.2019г. Становище от 12.08.2019г. не 94-К-156/09.09.2019г. Зап.№ 1734/25.11.2019г. Конст. Акт от 07.01.2020г. 07.01.2020г.
114 с. Томпсън 18 улица о ОТ 14а-14б-19а 94-А-16/28.01.2018г. Становище от 31.01.2019г. не 94-А-253/05.08.2019г.
115 с. Искрец 30 УПИ І-202 и ПИ с ид. 94-Д-178/20.06.2019г. Зап.№ 974/12.07.2019г. не 94-Д-178/03.10.2019г. Зап. №1724/22.11.2019г. Конст. Акт от 17.12.2019г. 17.12.2019г.
32843.54.85
116 с. Искрец, мах. 5 УПИ ІІІ-35 94-К-159/12.09.2019г.
"Букет и Коньовци
117 с. Искрец 26 УПИ ІVобщ. 94-П-237/08.11.2019г. Зап.№ 1754/27.11.2019г.
118 с. Искрец ПИ № 12 и УПИ ІІІ-13 94-Е-174/22.11.2019г. Зап.№ 1722/22.11.2019г. не 94-Е-174/26.11.2019г.
119 гр. Своге 92 УПИ VІ- "За общ. обсл." част от улично уширение Зап.№ 25/07.01.2020г.
с ОТ 1262-1263