одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Враца към дата 31.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  e73ba965-796c-4c6b-989c-241296e4a187

Описание:

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Враца, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Враца, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

земеделие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:40:05
  • Създаден от: stefan_manchev
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:40:05

СПРАВКА

за извършените регистрации на ЗГТ за периода от 01.08.2018 до 31.07.2019 от РС Враца
Вид машина Брой регистрации в началото на периода Брой регистрации за периода Брой регистрации от началото на годината Брой отчислени машини Брой регистрации в края на периода
Всичко в т.ч. оперативни % Всичко в т.ч. нови машини Всичко в т.ч. нови машини за периода от началото на год. Всичко в т.ч. оперативни %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ГРУПА А
1 Верижни трактори 98 92 93.88 7 1 6 1 5 4 100 94 94
2 Колесни трактори 2529 2509 99.21 189 31 103 16 111 57 2606 2587 99.27
3 Самоходни шасита 118 117 99.15 7 3 2 1 124 123 99.19
4 Друга самоходна техника 546 546 100 114 25 77 12 34 22 626 626 100
5 Тракторни ремаркета 1269 1260 99.29 83 19 59 12 22 11 1330 1321 99.32
6 Горска техника 26 26 100 7 4 33 33 100
ГРУПА Б
7 Зърнокомбайни 568 477 83.98 38 5 23 4 26 15 580 489 84.31
8 Самоходни силажокомбайни 7 7 100 1 1 7 7 100
9 Други самоходни машини 61 59 96.72 2 2 59 57 96.61
ГРУПА В
10 Машини за сеидба и садене 1027 1007 98.05 37 27 19 14 16 6 1048 1028 98.09
11 Машини за торене и растителна защита 481 474 98.54 32 20 23 14 6 4 507 500 98.62
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 729 721 98.9 58 35 28 20 15 10 772 764 98.96
13 Почвообработващи 2882 2805 97.33 122 90 65 48 33 18 2971 2894 97.41
14 Сушилни и други 8 7 87.5 8 7 87.5
15 Зърно и семепочистващи 64 58 90.63 64 58 90.63
16 Машини за поливане 20 20 100 8 12 12 100
17 Горска техника 70 70 100 9 3 5 1 79 79 100