одобрен

Търговски дружества с участието на Община Дупница

Уникален идентификатор:  e744ff85-b6b9-4dcb-a692-736f89e31dd9

Описание:

Търговски дружества с участието на Община Дупница

дружества дупница община регистър търговски

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-06 16:02:37
  • Създаден от: marin_mihalkov
  • Последна промяна: 2018-10-28 16:05:01
  • Последно променил: migrate_data

Търговски дружества с участието на Община Дупница
Наименование на търговското дружество (ТД) Общинско участие в капитала на ТД
МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД - гр. Дупница 100%
“Ученически столове” ЕООД - гр. Дупница - в ликвидация 100%
“В и К - Дупница” ЕООД 100%
“ДКЦ 1 - Дупница” - в ликвидация 100%
“ГУМ Дупница” ЕООД 100%
“Финансово-счетоводна къща-Дупница” ЕООД 100%
“МБАЛ д-р Н. Василев” АД - гр. Кюстендил - 15,33%; 15,33%
“Медицински център д-р Н. Василев” АД - гр. Кюстендил 15,33%
„Дупница регистър имоти”АД 49%
"Дупницатранс" ЕООД 100%