одобрен

SEBRA_26.06.20

Уникален идентификатор:  e7be22d0-fae8-479a-adc7-64bbd72a0156

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-29 14:33:23
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-29 14:33:23

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 512 5035071.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 328 90763.66
10 xxxx Издръжка 185 149652.98
18 xxxx Други разходи 12 6442.51
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19 47747.71
88 xxxx Средства на разпореждане 15 4234.21
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 2533.11
Общо: 1077 5346445.98
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1120318.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27 2870.68
10 xxxx Издръжка 49 106247.46
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 45900
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 2533.11
Общо: 86 1287869.69
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 74491.34
18 xxxx Други разходи 5 6300.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 480
Общо: 7 81271.96
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 77.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 36
Общо: 3 113.3
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 52591.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 220
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 4 52847.91
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 50829.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 555.5
10 xxxx Издръжка 8 1882.55
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 15 53303.26
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 53403.4
10 xxxx Издръжка 3 371.22
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 5 53810.62
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 40
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 2 76
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 54194.58
10 xxxx Издръжка 1 198
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 96
Общо: 4 54488.58
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 48457.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 449.68
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 6 48943.45
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 310.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 3 346.34
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 37023.63
10 xxxx Издръжка 2 239
Общо: 3 37262.63
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 62832.97
10 xxxx Издръжка 4 1211.45
Общо: 6 64044.42
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 89550.69
10 xxxx Издръжка 1 29.96
Общо: 2 89580.65
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 39698.66
10 xxxx Издръжка 8 1429
18 xxxx Други разходи 6 101.89
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 66
Общо: 16 41295.55
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 45406.52
Общо: 1 45406.52
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 44331.82
10 xxxx Издръжка 1 714
Общо: 2 45045.82
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 34952.37
10 xxxx Издръжка 2 196.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 4 35184.4
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 96.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 3 132.15
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 983.94
Общо: 3 983.94
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 81442.85
Общо: 1 81442.85
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 65174.21
10 xxxx Издръжка 1 99.78
Общо: 2 65273.99
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 230.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 48
Общо: 2 278.4
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 44890.83
10 xxxx Издръжка 2 161.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 833.71
Общо: 6 45886.12
ИАГ ( 022100**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 168 946750.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 93 20022
10 xxxx Издръжка 67 19987.53
Общо: 328 986759.59
БАБХ ( 022250**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 305 1745755.98
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 189 64121.64
10 xxxx Издръжка 14 9972.08
Общо: 508 1819849.7
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1168.21
Общо: 2 1168.21
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 42647.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1015.16
10 xxxx Издръжка 5 558.09
Общо: 12 44221.21
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 208000.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 1509
Общо: 11 209509.79
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 83236.22
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо: 2 83536.22
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 15 4234.21
Общо: 15 4234.21
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4814.87
Общо: 3 4814.87
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 4165.17
10 xxxx Издръжка 3 2653.06
Общо: 7 6818.23
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 26.06.2020 - 26.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 109.55
10 xxxx Издръжка 2 535.85
Общо: 3 645.4
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )