одобрен

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена

Уникален идентификатор:  e8e1a27e-e96c-45b0-a4a2-a537b267a4b0

Описание:

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена

обслужващи звена училища и детски градини

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-12 15:51:29
  • Създаден от: obshtina_dragoman
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:51:29