одобрен

Регистър на одобрени горскостопански планове и програми в обхвата на РДГ Сливен за 2019 г.

Уникален идентификатор:  e918c03d-9bb9-4c22-9845-e5588953b28e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 15:43:36
  • Създаден от: kr_atanasova
  • Последна промяна: 2020-02-12 15:43:36

заявл. №

заявл. дата

№ на имот

площ /дка/

ЕКАТЕ

землище

отдел/подотд.

заповед

област обхват
РДГ12-6345 2019/10/21 32576.106.27 9.7 32576 с. Изгрев, общ. Елхово Ямбол ДГС Елхово 42 ж,з РД-10-205/03.12.2019 г.
РДГ12-6344 2019/10/21 77150.29.30 49.5 77150 с. Ханово, общ. Тунджа Ямбол ДГС Тунджа 89 м,н РД-10-212/11.12.2019 г.
РДГ12-6215 2019/10/16 111041 11.5 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 7 д РД-10-191/12.11.2019 г.
РДГ12-6051 2019/10/09 46797.41.6 2 46797 с. Маломирово, общ. Елхово Ямбол ДГС Елхово 349 л РД-10-190/08.11.2019 г.
РДГ12-6051 2019/10/09 46797.44.81 2 46797 с. Маломирово, общ. Елхово Ямбол ДГС Елхово 352 е РД-10-190/08.11.2019 г.
РДГ12-6051 2019/10/09 46797.44.91 6 46797 с. Маломирово, общ. Елхово Ямбол ДГС Елхово 352 г РД-10-190/08.11.2019 г.
РДГ12-5875 2019/09/30 36017 9.207 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 443 20,м1 РД-10-211/11.12.2019 г.
РДГ12-5712 2019/09/20 36854.163.2 22.096 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1066 г РД-10-184/23.10.2019 г.
РДГ12-5708 2019/09/20 02734.63.18 28.75 2734 с. Баня, общ. Нова Загора Сливен ДГС Нова Загора 53 д,е,ж,з РД-10-185/23.10.2019 г.
РДГ12-5708 2019/09/20 38426.88.33 24.37 38426 с. Коньово, общ. Нова Загора Сливен ДГС Нова Загора 140 к РД-10-185/23.10.2019 г.
РДГ12-5611 2019/09/13 39030.52.10 3.553 39030 гр. Котел, общ. Котел Сливен ДГС Котел 163 у РД-10-176/14.10.2019 г.
РДГ12-5611 2019/09/13 39030.52.11 15.027 39030 гр. Котел, общ. Котел Сливен ДГС Котел 164 т РД-10-176/14.10.2019 г.
РДГ12-5487 2019/09/09 75002 35 29533 с. Жълт бряг, общ. Твърдица Сливен ДГС Твърдица 347 а,б РД-10-175/07.10.2019 г.
РДГ12-5486 2019/09/09 36854.175.2 21.596 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1070 к,ш РДГ12-6366/22.10.2019 г.
РДГ12-5446 2019/09/05 51161.134.40 5 51161 с. Научене, общ. Нова Загора Сливен ДГС Нова Загора 136 л,т РД-10-178/17.10.2019 г.
РДГ12-4869 2019/08/05 36854.160.65 10.5 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1065 р РД-10-179/17.10.2019 г.
РДГ12-4675 2019/07/26 36854.172.20 49.792 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1161 у РДГ12-5899/01.10.2019 г.
РДГ12-4672 2019/07/26 36854.172.5 13.997 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1161 б,ж РД-10-153/21.08.2019 г.
РДГ12-4671 2019/07/26 36854.163.3 23.997 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1066 б,г РД-10-154/21.08.2019 г.
РДГ12-4663 2019/07/25 35042 1.088 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 433 щ РД-10-165/18.09.2019 г.
РДГ12-4663 2019/07/25 35044 1.088 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 433 щ РД-10-165/18.09.2019 г.
РДГ12-4663 2019/07/25 35059 1.088 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 433 щ РД-10-165/18.09.2019 г.
РДГ12-4663 2019/07/25 35061 1.088 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 433 щ РД-10-165/18.09.2019 г.
РДГ12-4663 2019/07/25 35066 27.886 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 433 16,а1,щ РД-10-165/18.09.2019 г.
РДГ12-4663 2019/07/25 35067 9.751 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 433 16,щ РД-10-165/18.09.2019 г.
РДГ12-4450 2019/07/15 52001 1 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 122 ж РД-10-149/21.08.2019 г.
РДГ12-4450 2019/07/15 57010 8 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 121 к РД-10-149/21.08.2019 г.
РДГ12-4442 2019/07/15 110013 8 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 1 б РД-10-150/21.08.2019 г.
РДГ12-4441 2019/07/15 36854.160.66 7.9 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1065 р РД-10-151/21.08.2019 г.
РДГ12-4441 2019/07/15 36854.161.42 21.1 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1064 а,б РД-10-151/21.08.2019 г.
РДГ12-4381 2019/07/10 72480.128.1 10.732 72480 с. Тича, общ. Котел Сливен ДГС Тича 153 ж РД-10-161/11.09.2019 г.
РДГ12-4381 2019/07/10 72480.129.2 24.269 72480 с. Тича, общ. Котел Сливен ДГС Тича 153 з РД-10-161/11.09.2019 г.
РДГ12-4374 2019/07/10 38279.42.2 179.982 38279 с. Коневец, общ. Тунджа Ямбол ДГС Тунджа 78 и,к РД-10-155/26.08.2019 г.
РДГ12-4336 2019/07/08 106018 11 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 126 8,е1,и РД-10-146/14.08.2019 г.
РДГ12-4109 2019/06/27 36854.171.46 82.7 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1162 к,л,м,у РД-10-127/19.07.2019 г.
РДГ12-4024 2019/06/24 38279.50.42 56.995 38279 с. Коневец, общ. Тунджа Ямбол ДГС Тунджа 67 а,б,ч РД-10-133/23.07.2019 г.
РДГ12-4016 2019/06/24 36854.164.8 15.195 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1067 р,с РД-10-147/14.08.2019 г.
РДГ12-4015 2019/06/24 36854.163.21 20.996 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1066 з,л,п,р РД-10-148/14.08.2019 г.
РДГ12-3517 2019/05/30 57008 10 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 121 з,к РД-10-106/25.06.2019 г.
РДГ12-3375 2019/05/22 57015 1 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 121 к РД-10-98/19.06.2019 г.
РДГ12-3375 2019/05/22 63018 32.5 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 74 р РД-10-98/19.06.2019 г.
РДГ12-3310 2019/05/17 73006 11 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 45 ж РД-10-103/25.06.2019 г.
РДГ12-3310 2019/05/17 107013 5.6 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 127 б РД-10-103/25.06.2019 г.
РДГ12-3310 2019/05/17 111010 3 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 7 р РД-10-103/25.06.2019 г.
РДГ12-2749 2019/04/17 69821.87.22 25 69821 с. Стрелци, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1047 л РД-10-76/15.05.2019 г.
РДГ12-2748 2019/04/17 05480.86.42 13.6 5480 с. Боринци, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1031 е РД-10-89/30.05.2019 г.
РДГ12-2748 2019/04/17 05480.86.42 13.6 5480 с. Боринци, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1034 и РД-10-89/30.05.2019 г.
РДГ12-2748 2019/04/17 05480.93.5 10 5480 с. Боринци, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1029 н1,р1 РД-10-89/30.05.2019 г.
РДГ12-2747 2019/04/17 65035 13 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 68 у1 РД-10-77/15.05.2019 г.
РДГ12-2747 2019/04/17 117003 5 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 69 б1 РД-10-77/15.05.2019 г.
РДГ12-2586 2019/04/11 95003 11 69986 с. Струпец, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 583 р РД-10-68/02.05.2019 г.
РДГ12-2529 2019/04/09 36854.160.10 16 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1065 р РД-10-61/22.04.2019 г.
РДГ12-2528 2019/04/09 36854.160.11 5.9 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1065 р РД-10-62/22.04.2019 г.
РДГ12-2528 2019/04/09 36854.160.42 6 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1065 в РД-10-62/22.04.2019 г.
РДГ12-2503 2019/04/09 32576.106.32 6.5 32576 с. Изгрев, общ. Елхово Сливен ДГС Елхово 42 ж,з,и РД-10-69/02.05.2019 г.
РДГ12-2201 2019/03/27 38683.179.27 323.896 38683 с. Кортен, общ. Нова Загора Сливен ДГС Нова Загора 49 а,б,в,е,р,с РД-10-88/30.05.2019 г.
РДГ12-2134 2019/03/25 106007 3 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 126 е1 РД-10-71/07.05.2019 г.
РДГ12-2134 2019/03/25 110008 3 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 1 х РД-10-71/07.05.2019 г.
РДГ12-2130 2019/03/25 108001 20 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 129 ч,ш,ю РД-10-90/03.06.2019 г.
РДГ12-1898 2019/03/14 63043 3.05 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 73 б РД-10-74/15.05.2019 г.
РДГ12-1845 2019/03/13 57022 3 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 121 в РД-10-83/20.05.2019 г.
РДГ12-1844 2019/03/13 65004 12 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 68 д2 РД-10-81/20.05.2019 г.
РДГ12-1843 2019/03/13 55006 1.5 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 124 л РД-10-75/15.05.2019 г.
РДГ12-1841 2019/03/13 54003 3 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 121 ж РД-10-82/20.05.2019 г.
РДГ12-1653 2019/03/06 36854.164.2 38.993 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1067 з,л РД-10-46/25.03.2019 г.
РДГ12-1471 2019/02/25 71001 8.019 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 125 б1 РД-10-52/28.03.2019 г.
РДГ12-1471 2019/02/25 72002 2 4947 с. Божевци, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 125 а1 РД-10-52/28.03.2019 г.
РДГ12-1471 2019/02/25 110031 1.999 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 1 3,д РД-10-52/28.03.2019 г.
РДГ12-1471 2019/02/25 111029 1.501 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 7 в РД-10-52/28.03.2019 г.
РДГ12-1471 2019/02/25 118001 4 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 43 а РД-10-52/28.03.2019 г.
РДГ12-1471 2019/02/25 118008 1 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 43 а РД-10-52/28.03.2019 г.
РДГ12-1470 2019/02/25 36854.161.13 1.2 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1064 г РД-10-44/22.03.2019 г.
РДГ12-1469 2019/02/25 05480.91.12 2.05 5480 с. Боринци, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1035 и,н РД-10-41/19.03.2019 г.
РДГ12-1468 2019/02/25 110023 1.5 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 1 щ РД-10-50/28.03.2019 г.
РДГ12-1468 2019/02/25 110039 2 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 1 д РД-10-50/28.03.2019 г.
РДГ12-1468 2019/02/25 111028 2.5 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 7 в,д РД-10-50/28.03.2019 г.
РДГ12-1398 2019/02/20 106004 15 68864 с. Стара река, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 126 е1,к РД-10-45/22.03.2019 г.
РДГ12-771 2019/01/30 269 8 32545 с. Изгрев, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 122 г РД-10-31/01.03.2019 г.
РДГ12-341 2019/01/14 36854.160.67 7 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1065 р РД-10-15/01.02.2019 г.
РДГ12-341 2019/01/14 36854.167.21 63.4 36854 с. Кипилово, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1057 а,л РД-10-15/01.02.2019 г.
РДГ12-311 2019/01/11 70004 10 36909 с. Кирилово, общ. Елхово Ямбол ДГС Елхово 66 и,к,л РД-10-14/28.01.2019 г.
РДГ12-3714 2018/12/17 37054 2.999 40083 с. Крушаре, общ. Сливен Сливен ДГС Сливен 443 у РД-10-04/11.01.2019 г.
РДГ12-3030 2018/11/15 86053 25.2 5480 с. Боринци, общ. Котел Сливен ДГС Кипилово 1035 б,д РД-10-09/21.01.2019 г.
РДГ12-2977 2018/11/13 68022 38 30257 с. Зайчари, общ. Сливен Сливен ДГС Стара река 134 и РДГ12-1235/13.02.2019 г.