одобрен

SEBRA_03.06.20

Уникален идентификатор:  e923da8a-84fa-4333-8930-48675e4b8d11

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-04 15:17:46
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-04 15:17:46

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 46.25
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3 1932.75
10 xxxx Издръжка 108 41036.63
18 xxxx Други разходи 107 1985569.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 17 308556.4
88 xxxx Средства на разпореждане 11 38750.95
90 xxxx Възстановени приходи 1 46
Общо: 248 2375938.19
По бюджетни организации
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2410.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 66
Общо: 11 2476.54
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 15.08
Общо: 1 15.08
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 51
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 2 87
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 390
Общо: 1 390
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 279
Общо: 2 279
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1879.29
Общо: 6 1879.29
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 710.82
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 11 746.82
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1230.53
Общо: 3 1230.53
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3673.16
90 xxxx Възстановени приходи 1 46
Общо: 9 3719.16
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 264
18 xxxx Други разходи 1 97
Общо: 2 361
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2577.6
Общо: 6 2577.6
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 585.19
Общо: 4 585.19
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 46.25
10 xxxx Издръжка 8 10112.27
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 40.32
Общо: 10 10198.84
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2784.85
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 574.01
Общо: 5 3358.86
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 729.6
Общо: 1 729.6
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2200.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 10 2236.26
БАБХ ( 022250**** ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 8183.61
18 xxxx Други разходи 104 1985289.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11 307768.07
Общо: 132 2301240.98
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 2 182.91
Общо: 2 182.91
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3 1932.75
10 xxxx Издръжка 8 1256.23
Общо: 11 3188.98
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1397.1
Общо: 5 1397.1
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 11 38750.95
Общо: 11 38750.95
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 39.74
Общо: 1 39.74
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 72
Общо: 1 72
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 03.06.2020 - 03.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 194.76
Общо: 1 194.76
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )