одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Враца 2019 г.

Уникален идентификатор:  e96364bc-fa0a-4c1e-bc72-09364328736f

Описание:

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Враца 2019 г.

отчет контролна дейност РИОСВ-Враца

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-05 11:37:42
  • Създаден от: riosv_vr
  • Последна промяна: 2019-04-05 11:37:42