одобрен

SEBRA-MF-2020-03-18

Уникален идентификатор:  e978d516-4061-4215-b447-2f24957f4a9f

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-19 12:45:30
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-19 12:45:30

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 18.03.2020 - 18.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 23590
10 xxxx Издръжка 243 297443.3
88 xxxx Средства на разпореждане 3 75787.99
Общо:  277 396821.29
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 34452.99
88 xxxx Средства на разпореждане 2 74287.99
Общо:  16 108740.98
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 79 127516.41
Общо:  79 127516.41
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 149 135221.91
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1500
Общо:  150 136721.91
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 23590
10 xxxx Издръжка 1 251.99
Общо:  32 23841.99