одобрен

Регистър на спортните обекти - април 2018

Уникален идентификатор:  e98d98b9-69cf-4dd6-8bec-2732a2769837

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-04-23 15:57:04
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-03-06 16:10:44
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Вид на собствеността

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Спортен обект или съоръжение Приключен V категория
Спортен обект или съоръжение Приключен 0 0 V категория
Спортен обект или съоръжение ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 1 04/07/2017 Активен 177 0 ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 1 Публична общинска V категория
Спортен обект или съоръжение ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 2 04/07/2017 Активен 127 ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 2 Публична общинска V категория
Спортен обект или съоръжение ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 3 04/07/2017 Активен 102 ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 3 Публична общинска V категория
Спортен обект или съоръжение ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 4 04/07/2017 Активен 174 ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 4 Публична общинска V категория
Спортен обект или съоръжение ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 5 04/07/2017 Активен 240 ДГ № 113 "Преспа" - площадка № 5 Публична общинска V категория
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн Плувен басейн 25/04/2012 0 Активен 10,372.00 288 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Басейн Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс "Варна"/Басейн Басейн Плувен басейн 16/08/2012 0 Активен 11,200.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс "Варна" Частна общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Футболно игрище - с. Места/Игрище Игрище 02/08/2012 0 Активен 10,000.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Футболно игрище - с. Места Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 1 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище/Игрище Игрище 09/04/2012 Активен 10,895.00 0 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортно игрище Публична общинска 1000 0 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1975 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
Спортен обект или съоръжение Тенис кортове/Игрище Игрище 22/04/2012 0 Активен 10,273.00 0 Отдаден под наем под наем на Сдружение "Тенис клуб Русе" FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Тенис кортове Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс 10/08/2012 Активен 7,600.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение СК "Христо Ботев"/Спортен комплекс Спортен комплекс 13/03/2012 Активен 47,813.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 СК "Христо Ботев" Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Игрище за волейбол и баскетбол/Игрище Игрище 13/03/2012 Активен 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Игрище за волейбол и баскетбол Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Спортна зала в СК "Христо Ботев"/Спортна зала Спортна зала 13/03/2012 Активен масивна сграда с площ 279.50 кв.м. 0 279.5 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна зала в СК "Христо Ботев" Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Стадион в СК "Христо Ботев"/Стадион Стадион 13/03/2012 Активен футболно игрище с площ 7000кв.м., метални седалки и стълбище с площ 850 кв.м. 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион в СК "Христо Ботев" Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс на ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград/Спортен комплекс Спортен комплекс II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 12/02/2013 Активен 96,666.00 12,254.00 Водно FALSE FALSE TRUE FALSE 5 50 100 0 0 Спортен комплекс на ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград Публична държавна 0 1000 0 ІІ категория Регионално значение FALSE TRUE 2012 TRUE TRUE Слънчеви батерии Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 2 5 10 5 5 2 15 4 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE
Спортен обект или съоръжение Дълъг скок - три коридора/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19/02/2013 Активен 550 550 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 100 50 1 50 Дълъг скок - три коридора Публична държавна 100 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 1997 FALSE TRUE Слънчеви батерии Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 2 3 2 3 2 4 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Зона за фитнес на открито/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19/02/2013 Активен 322.21 322.21 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 100 0 1 50 Зона за фитнес на открито Публична държавна 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 3 2 3 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Игрище за петанк/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19/02/2013 Активен 200 200 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 100 0 1 50 Игрище за петанк Публична държавна 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 3 2 3 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Мини голф/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19/02/2013 Активен 2,500.00 2,500.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 100 0 1 50 Мини голф Публична държавна 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 3 2 3 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Игрище за волейбол/Игрище Игрище 19/02/2013 Активен 662.87 662.87 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 50 0 1 50 Игрище за волейбол Публична държавна 100 100 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1997 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 3 2 3 2 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE
Спортен обект или съоръжение Игрище за плажен волейбол и футбол/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19/02/2013 Активен 1,060.00 1,060.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 100 50 1 50 Игрище за плажен волейбол и футбол Публична държавна 200 300 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2 3 2 3 1 2 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE