одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Стралджа за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  ea071f75-6d60-4365-b9b6-fff8c3a495d5

Описание:

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Стралджа за учебната 2020/2021 година

образование план-прием Ямбол 2020/2021

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-09 15:04:59
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-04-09 16:13:19
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

Разширено изучаван чужд език

Без интензивно и без разширено изучаван чужд език

Начин на балообразуване

Първи профили ращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Четвърти профили ращ предмет

Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ИТ) предприемачество ИТ
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 първа 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)