одобрен

SEBRA-MF-2019-06-10

Уникален идентификатор:  ea97f7d8-87f2-4625-8c15-f1e26e12328a

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:48:45
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:48:45

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 10.06.2019 - 10.06.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 871 452,00 лв.
10 xxxx Издръжка 211 273 106,26 лв.
20 xxxx Разходи за лихви 1 4 078,69 лв.
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1 1 689 233,14 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 6 100 408,34 лв.
Общо:  232 2 938 278,43 лв.
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 11 043,06 лв.
Общо:  6 11 043,06 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 6 140,97 лв.
Общо:  21 6 140,97 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 187 108,00 лв.
10 xxxx Издръжка 128 154 544,00 лв.
Общо:  133 341 652,00 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 682 304,00 лв.
10 xxxx Издръжка 49 93 373,94 лв.
20 xxxx Разходи за лихви 1 4 078,69 лв.
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1 1 689 233,14 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 1 109,60 лв.
Общо:  59 2 469 099,37 лв.
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2 040,00 лв.
10 xxxx Издръжка 1 500,00 лв.
Общо:  2 2 540,00 лв.
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 7 504,29 лв.
88 xxxx Средства на разпореждане 5 100 298,74 лв.
Общо:  11 107 803,03 лв.