одобрен

Регистър на детските градини на територията на община Джебел

Уникален идентификатор:  eab4d1a5-4fac-40a0-a1e1-c107685dbd82

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 12:54:27
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 12:54:27

област

община

населено място

пълно наименование на училище,детска градина,обслужващо звено

Адрес на управление, телефон,електронен адрес, официална интернет страница

Ръководство на училище,детска градина,обсужващо звено, позиция, имена

булстат

Година на основаване на училище,детска градина,обслужващо звено

юридически статут

форма на собственост

източник на финансиране

видове дейности за които са регистрирани

Основание за заличаване на регистрацията

Данни за преобразуване/промяна на училище,детска градина,обсужващо звено

Адрес на управление телефон електронен адрес официална интирнет страница позиция име/фамиля номер на акта или решение година
1 Кърджали Джебел гр. Джебел ДГ "Щастливо Детство" гр.Джебел, ПК 6850, ул. "Еделвайс" №30 03632/2178 dg_sthastlivodetstvo.dj@abv.bg директор Нурие Мюмюн 108501612 6 08.12.1993 г. общинска община и държавна – смесена Възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата от 2 до 7 годишна възраст
2 Кърджали Джебел гр. Джебел ДГ "Изгрев" гр.Джебел, ПК 6850, ул. "Арда" №7 03632/2033 dobreva7311@abv.bg и dgizgrevdj@abv.bg директор Николина Добрева 108502326 151 02.02.2014 г. общинска община и държавна – смесена Възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата от 2 до 7 годишна възраст
3 Кърджали Джебел гр. Джебел ЦПЛР - Общински детски номплекс гр.Джебел, ПК 6850, ул. "Тракия" №9 03632/2316 odk_djebel@abv.bg директор Мюмюн Кабул 108501402 РД-14-19 05.04.1994 г. общинска община Дейности в областта на науките, технологиите, икуствата, спорта и др.
4 Кърджали Джебел с. Рогозче ДГ "Рай" с. Рогозче,ПК 6845 ********** dgrairogozche@abv.bg директор Лиляна Кехайова 108502002 163 18.8.2004 г. общинска община и държавна – смесена Възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата от 2 до 7 годишна възраст
5 Кърджали Джебел с. Припек ДГ "Песнопой" с. Припек, ПК 6858 0894459697 dgpesnoi@abv.bg директор Анка Башева 108501990 №185/15.11.2004 г. 1982 г. общинска община и държавна – смесена Възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата от 2 до 7 годишна възраст
6 Кърджали Джебел гр. Джебел СУ "Христо Ботев" гр.Джебел ул."Тракия"№5 ПК6850 03632/2017 sou_djebel@abv.bg soudjebel.net директор Незиха Хасан 108070279 №110/10.04.2002г. 1925г. общинска община Образователна дейност
7 Кърджали Джебел гр. Джебел ПГ "Руска Пеева" гр.Джебел, ул."Иван Вазов"№20 ПК6850 0897677671 pqdjebelll@abv.bg директор Ангелина Хаджиева 000230873 Заповед№12/12.07.1957г. 1949/1950г. общинска община Образователна дейност ЗПУО Заповед №РД-14-88 от 28.06.2016г.
8 Кърджали Джебел с.Припек СУ "Паисий Хилендарски" с.Припек, ул. "Иван Вазов" №6 ПК6858 03634/2365 coy_p.hilendarski@abv.bg директор Шинка Шопова 108560758 №4429 1976г. общинска МОН Образователна дейност Заповед РД-№14-100от 07.07.2009г.на МОН
9 Кърджали Джебел с. Рогозче ОУ "Христо Смирненски" с. Рогозче, общ.Джебел ПК6845 0885323879 ou-rogozce@abv.bg директор Севдалина Петрова 108501352 №71/07.06.2000г. 1925г. общинска община Образователна дейност
10 Кърджали Джебел с. Устрен ОУ "Васил Левски" с. Устрен, общ.Джебел ПК6853 088791530 ouustren@abv.bg директор Хатидже Мехмед 108502194 №199/13.02.2006г. 1979г. общинска община Образователна дейност