одобрен

SEBRA-MF-2019-11-28

Уникален идентификатор:  eae435cd-726c-499e-9fc3-4b3baad854e6

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 12:17:24
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-11-29 12:17:24

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 28.11.2019 - 28.11.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 336 746406.52
88 xxxx Средства на разпореждане 5 579486.22
Общо:  341 1325892.74
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 391272.85
Общо:  22 391272.85
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 65 13893.64
Общо:  65 13893.64
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 92 29688
88 xxxx Средства на разпореждане 1 577770
Общо:  93 607458
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 19293.09
Общо:  10 19293.09
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 147 292258.94
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1716.22
Общо:  151 293975.16