одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП към 13.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  eb1e5db9-1d1c-4701-824c-3fc5357d377f

Описание:

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП към 13.12.2019 г.

устройство на територията

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 09:05:13
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2020-01-09 09:05:13

Вид ПУП

Местонахождение

Заповед /решение/ за изработване на ПУП

Решение и Протокол на Експертния съвет

Заповед за одобряване на ПУП

ПУП-ИПРЗ УПИ V-1066, кв.59 по плана на гр.Вълчедръм Становище на гл.архитект от 14.06.2019 г. и Предписание на кмета на общината № 628/14.06.2019 г. Решение № I-1 от протокол № 8/13.12.2019 г. Заповед № 1352/13.12.2019 г.
ПУП-ИПРЗ УПИ II-926,кв.75 по плана на гр.Вълчедръм Становище на гл.архитект от 13.09.2019 г. и Предписание на кмета на общината № 954 от 13.09.2019 г. Решение № I-1 от протокол № 7/15.11.2019 г. Заповед № 1187/15.11.2019 г.
ПУП-ПП ПИ 918021, ПИ 110511, ПИ 000416, ПИ 918019 в землището на гр.Вълчедръм, Становище на гл.архитект от 12.12.2018 г. и Предписание на кмета на общината № 1957 от 12.12.2018 г. Одобрен с Решение № 344 от Протокол № 39/29.06.2018 г. Заповед № 513/16.05.2019 г.
ПУП-ИПРЗ УПИ-VIII-2251, кв.181 по плана на гр.Вълчедръм, общ.Вълчедръм Становище на гл.архитект от 26.10.2018 г. и Предписание на кмета на общината № 1649/26.10.2018 г. Решение № I-1 от протокол № 3/19.04.2019 г. Заповед № 424/19.04.2019 г.
ПУП-ПР УПИ-VIII, кв.47 по плана на с.Мокреш, общ.Вълчедръм Становище на гл.архитект от 12.12.2018 г. и Предписание на кмета на общината № 1957/12.12.2018 г. Решение № I-1 от протокол № 2/01.03.2019 г. Заповед № 250/01.03.2019 г.
ПУП-ПП ПИ с идентификатор 12543.917.6 по КК и КР на гр.Вълчедръм Решение № I-1 от протокол № 6/23.10.2018 г. Заповед № 1633/23.10.2018 г.
ПУП - ПЗ ПИ с идентификатор 12543.19.66 по КККР гр.Вълчедръм, обл.Монтана Решение № I-1 от протокол № 5/14.09.2018 г. Заповед № 1075/14.09.2018 г.
ПУП - ПЗ Имот № 917006 в зелището на гр.Вълчедръм Решение № I-1 от протокол № 4/03.08.2018 г. Заповед № 1074/03.08.2018 г.
ПУП - ПР УПИ-II-666, кв. 87, по плана на гр.Вълчедръм обл.Монтана Решение № I-1 от протокол № 3/29.06.2018 г. Заповед № 789/29.06.2018 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VII и УПИ-VIII, кв. 103, по плана на с.Разград обл.Монтана Становище на гл.архитект от 12.02.2018 г. и Предписание на кмета на общината № 143/12.02.2018 г. Решение № III-3 от протокол № 2/04.05.2018 г. Заповед № 456/04.05.2018 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-ХIХ, кв. 114, по плана на гр.Вълчедръм обл.Монтана Задание на гл.архитект от 29.03.2018 г. и Предписание на кмета на общината № 313/30.03.2018 г. Решение № I-1 от протокол № 2/04.05.2018 г. Заповед № 457/04.05.2018 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I, кв. 145, по плана на гр.Вълчедръм обл.Монтана Задание на гл.архитект от 23.03.2018 г. и Предписание на кмета на общината № 287/23.03.2018 г. Решение № II-2 от протокол № 2/04.05.2018 г. Заповед № 458/04.05.2018 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I-общ., кв. 34, по плана на с.Септемврийци обл.Монтана Решение № 234 от Протокол № 25/28.07.2017 г. Заповед № 89/26.01.2018 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-ХV-1782, кв.2, по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 27.10.2017 г. и Предписание на кмета на общината № 1147/27.10.2017 г. Решение № I-1 от Протокол № 1/26.01.2018 г. Заповед № 88/26.01.2018 г.
ПУП - ПР УПИ-ХII и УПИ-ХIII, кв. 10 по плана на с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 05.05.2017 г. и Предписание на кмета на общината № 441/05.05.2017 г. Заповед № 1073/16.10.2017 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I, кв. 139, по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана Одобрен с Решение № 183 от Протокол № 20/24.02.2017 г. Заповед № 1149/30.10.2017 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VIII-1064, кв.62, по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 17.06.2016 г. и Предписание на кмета на общината № 630/20.06.2016 г. Решение № I-1 от Протокол № 4/27.10.2017 г. Заповед № 1148/30.10.2017 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VIII, кв.34, по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.04.2017 г. и Предписание на кмета на общината № 413/28.04.2017 г. Решение № III-3 от протокол № 3/13.10.2017 г. Заповед № 1072/13.10.2017 г.
ПУП - ПП Имот № 019074, № 019073, № 019072 и № 019065 в землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Одобрен с Решение № 230 от Протокол № 24/28.06.2017 г. Заповед № 1074/16.10.2017 г.
ПУП - ПП Имот № 019074, № 019073, № 019072, № 019065, № 019064, № 019063 и № 019062 в землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Одобрен с Решение № 229 от Протокол № 24/28.06.2017 г. Заповед № 1075/16.10.2017 г.
ПУП - ПРЗ кв. 37, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Одобрен с Решение № 166 от Протокол № 19/31.01.2017 г. и Решение № 182 от Протокол № 20/24.02.2017 г. Заповед № 913/25.09.2017 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-ХI-1980 и УПИ-ХII-1980, кв.143, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 11.08.2017 г. и Предписание на кмета на общината № 817/11.08.2017 г. Решение № II-2 от протокол № 2/08.09.2017 г. Заповед № 912/25.09.2017 г.
ПУП - ПР Имот № 500418, землище с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 05.05.2016 г. и Предписание на кмета на общината Решение № I-1 от протокол № 1/13.01.2017 г. Заповед № 39/13.01.2017 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VII-624, кв.70, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 11.11.2016 г. и Предписание на кмета на общината № 1480/11.11.2016 г. Решение № I-1 от протокол № 7/21.12.2016 г. Заповед № 1555/21.12.2016 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I, кв.64, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 18.03.2016 г. и Предписание на кмета на общината . Решение № I-1 от протокол № 6/16.12.2016 г. Решение № 158 от Протокол № 18/21.12.2016 г.
ПУП - ПП Имот № 017075, землище с.Долни Цибър, обл.Монтана Решение № I-1 от протокол № 5/19.08.2016 г. Решение № 141 от Протокол № 16/28.10.2016 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-ХIV и УПИ-ХVII, кв.94, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 11.12.2015 г. и Предписание на кмета на общината № 1498/11.12.2015 г. Решение № I-1 от протокол № 4/05.08.2016 г. Заповед № 834/08.08.2016 г.
ПУП - ПП Имот № 019072, № 019073 и № 019074, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Решение № III-3 от протокол № 3/15.07.2016 г. Решение № 120 от Протокол № 13/26.08.2016 г.
ПУП - ПП Имот № 019072, № 019073 и № 019074, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Решение № II-2 от протокол № 3/15.07.2016 г. Решение № 118 от Протокол № 13/26.08.2016 г.
ПУП - ПП УПИ-I-3033, кв.215, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Решение № I-1 от протокол № 3/15.07.2016 г. Решение № 119 от Протокол № 13/26.08.2016 г.
ПУП - ПП УПИ-ХIV-402, кв.20 и 23, с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 20.01.2014 г. Решение № IV-4 от протокол № 3/15.07.2016 г. Решение № 121 от Протокол № 13/26.08.2016 г.
ПУП - ПР УПИ-Х-518, кв.107, с.Септемврийци обл.Монтана Становище на гл.архитект от 18.03.2015 г. и Предписание на кмета на общината № 335/21.03.2015 г. Решение № I-1 от протокол № 2/20.05.2016 г. Заповед № 537/20.05.2016 г.
ПУП - ПП Имот № 000010, землище с.Игнатово, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 29.06.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1091/02.07.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 15/15.10.2015 г. Решение № 489 от Протокол № 58/16.103.2015 г. влязлъл в сила от 24.11.2015 г.
ПУП - ПП Имот № 895059, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 13.03.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 195/13.03.2009 г. Решение № 412 от Протокол № 50/27.03.2015 г. влязлъл в сила от 29.05.2015 г.
ПУП - ПРЗ Становище на гл.архитект от 10.03.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 317/11.03.2015 г. Решение № I-1 от протокол № 1/08.01.2016 г. Заповед № 12/08.01.2016 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-II-2002, кв.158, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 21.08.2015 г. и Предписание на кмета на общината № 825/21.08.2015 г. Решение № I-1 от протокол № 16/12.11.2015 г. Заповед № 1391/12.11.2015 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-V-9517, кв.17, с.Долни Цибър обл.Монтана Становище на гл.архитект от 22.05.2015 г. и Предписание на кмета на общината № 537/22.05.2015 г. Решение № I-1 от протокол № 14/17.07.2015 г. Заповед № 790/06.08.2015 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-XIII, кв.56, с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 21.11.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 1771/21.11.2014 г. Решение № I-1 от протокол № 14/17.07.2015 г. Заповед № 779/04.08.2015 г.
ПУП - ПР УПИ-I-353, 354, кв.46, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 06.03.2015 г. и Предписание на кмета на общината № 299/09.03.2015 г. Решение № I-1 от протокол № 13/17.04.2015 г. Заповед № 423/17.04.2015 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I-3033, кв.215, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 08.08.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 1238/08.08.2014 г. Решение № I-1 от протокол № 11/06.03.2015 г. Решение № 411 от Протокол № 50/27.03.2015 г. влязлъл в сила от 29.05.2015 г.
ПУП - ПЗ Имот № 000010, землище с.Игнатово, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 18.06.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1025/18.06.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 8/03.11.2014 г. Заповед № 1686/03.11.2014 г.
ПУП - ПЗ УПИ-IХ-1406, кв. 110 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 21.12.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1959/21.12.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 4/07.03.2014 г. Заповед № 301/07.03.2014 г.
ПУП - ПРЗ Становище на гл.архитект от 30.08.2013 г. и Предписание на кмета на общината № 1388/30.08.2013 г. Решение № I-1 от протокол № 10/21.11.2014 г. Заповед № 1769/21.11.2014 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-IV-9517, кв.17, с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 06.06.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 1046/12.06.2014 г. Решение № I-1 от протокол № 5/04.07.2014 г. Заповед № 1103/04.07.2014 г.
ПУП - ПП Имот № 912006, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Протокол № 36/18.03.2014 г. Решение № 290 Решение № III-3 от протокол № 7/05.09.2014 г. Заповед № 1418/05.09.2014 г.
ПУП - ПЗ Имот № 912006, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Протокол № 33/23.12.2013 г. Решение № 257 Решение № I-1 от протокол № 7/05.09.2014 г. Заповед № 1417/05.09.2014 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I-907 и УПИ-II-908, кв.58, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 05.09.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 1414/05.09.2014 г. Решение № I-1 от протокол № 9/14.11.2014 г. Заповед № 1740/14.11.2014 г.
ПУП - ПРЗ кв.1, кв.2 и кв.128, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 10.04.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 77/03.02.2014 г. Решение № 356/26.08.2014 г. Влязъл в сила от 29.09.2014 г.
ПУП - ПП ул."България", ул."Антон Страшимиров" гр.Вълчедръм и имот № 000383 и № 912006 в землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Одобрен с Решение № 363 от Протокол № 44/12.09.2014 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VI и УПИ-VII, кв.53, с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 20.12.2013 г. и Предписание на кмета на общината № 2290/20.12.2013 г. Решение № II-2 от протокол № 5/04.07.2014 г. Заповед № 1102/04.07.2014 г.
ПУП - ПР УПИ-VI и УПИ-VII-568, кв.74, с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 17.01.2014 г. и Предписание на кмета на общината № 41/17.01.2014 г. Решение № I-1 от протокол № 2/17.01.2014 г. Заповед № 42/17.01.2014 г.
ПУП - ПЗ УПИ-IХ-879, кв. 104 с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 10.05.2013 г. и Предписание на кмета на общината № 786/10.05.2013 г. Решение № I-1 от протокол № 8/16.08.2013 г. Заповед № 1341/20.08.2013 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-V-874, УПИ-VI-875 и УПИ-VII-869, кв.74, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 13.07.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1135/16.07.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 10/19.11.2013 г. Заповед № 1927/19.11.2013 г.
ПУП - ПР УПИ-III-50 и УПИ-IV-50, кв.8, с.Септемврийци обл.Монтана Становище на гл.архитект от 25.01.2013 г. и Предписание на кмета на общината № 64/25.01.2013 г. Решение № I-1 от протокол № 7/12.07.2013 г. Заповед № 1154/12.07.2013 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-XIХ-2354, кв. 198 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 11.01.2013 г. и Предписание на кмета на общината № 24/11.01.2013 г. Решение № I-1 от протокол № 5/31.05.2013 г. Заповед № 851/31.05.2013 г.
ПУП - ПР УПИ-XXIII-47 и УПИ-XXIV-48, кв.39, с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 09.01.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 10/09.01.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 4/10.05.2013 г. Заповед № 787/10.05.2013 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-IV, УПИ-VII и УПИ-VIII-168, кв.14, с.Игнатово, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 09.11.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1641/12.11.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 3/05.04.2013 г. Заповед № 575/05.04.2013 г.
ПУП - ПР УПИ-X-64,УПИ-XI-64, кв.24 с.Бъзовец, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 23.11.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1716/26.11.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 2/22.02.2013 г. Заповед № 131/22.02.2013 г.
ПУП - ПР УПИ-II-237, кв.48 с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 23.11.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1711/23.11.2012 г. Решение № II-2 от протокол № 1/08.02.2013 г. Заповед № 102/08.02.2013 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 017070, землище с.Горни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 05.05.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 516/05.05.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 1/08.02.2013 г. Заповед № 101/08.02.2013 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VIII и УПИ-IX, кв.37, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 14.09.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1349/14.09.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 8/12.10.2012 г. Заповед № 1467/12.10.2012 г.
ПУП - ПРЗ Имот к.н. 1069, к.н.1068, кв.59 гр.Вълчедръм, обл. Монтана Становище на гл.архитект от 18.05.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 913/18.05.2012 г. Решение № III-3 от протокол № 6/03.08.2012 г. Заповед № 1219/03.08.2012 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-VIII-261, 262, кв.38, с.Мокреш обл.Монтана Становище на гл.архитект от 20.01.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 39/20.01.2012 г. Решение № II-2 от протокол № 6/03.08.2012 г. Заповед № 1218/03.08.2012 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-XII-511,514,УПИ-XIII-514, УПИ-XIV-514, кв.43 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 15.06.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1026/18.06.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 6/03.08.2012 г. Заповед № 1217/03.08.2012 г.
ПУП - ПР УПИ-XII-1034, кв. 82 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 16.03.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 1092/02.07.2012 г. Решение № II-2 от протокол № 5/13.07.2012 г. Заповед № 1136/16.07.2012 г.
ПУП - ПРЗ Имот к.н. 863, кв.105 с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 02.03.2012 г. и Предписание на кмета на общината № 184/05.03.2012 г. Решение № I-1 от протокол № 3/04.05.2012 г. Заповед № 819/04.05.2012 г.
ПУП - ПРЗ Имот к.н. 1269, кв.113 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 08.07.2011 г. и Предписание на кмета на общината № 899/08.07.2011 г. Решение № II-2 от протокол № 3/04.05.2012 г. Заповед № 820/04.05.2012 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-Х-1034, УПИ-XXIII-1034, кв.108 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 02.12.2011 г. и Предписание на кмета на общината № 1512/02.12.2011 г. Решение № I-1 от протокол № 2/30.03.2012 г. Заповед № 635/02.04.2012 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I-353,354, кв.46 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 11.10.2011 г. и Предписание на кмета на общината № 1254/11.10.2011 г. Решение № I-1 от протокол № 9/21.10.2011 г. Заповед № 1296/21.10.2011 г.
ПУП Имот № 110354, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 24.11.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 2001/24.11.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 7/09.09.2011 г. Заповед № 1091/12.09.2011 г.
ПУП - ПРЗ Имот к.н. 111, кв.9 с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 03.12.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 2037/03.12.2010 г. Решение № III-3 от протокол № 4/13.05.2011 г. Заповед № 738/13.05.2011 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-ХХ-1149, кв.114 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 21.05.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 601/21.05.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 4/13.05.2011 г. Заповед № 736/13.05.2011 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 122111, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1453/04.09.2009 г. Решение № II-2 от протокол № 4/13.05.2011 г. Заповед № 737/13.05.2011 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-II-1224, кв.114 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 18.02.2011 г. и Предписание на кмета на общината № 92/18.02.2011 г. Решение № IV-4 от протокол № 4/13.05.2011 г. Заповед № 739/13.05.2011 г.
ПУП - ПРЗ Имоти № 500471 землище с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 22.10.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 1833/26.10.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 3/11.04.2011 г. Заповед № 648/12.04.2011 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-V-24, кв.50 с.Бъзовец, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 05.11.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 1942/05.11.2010 г. Решение № II-2 от протокол № 2/08.04.2011 г. Заповед № 641/11.04.2011 г.
ПУП - ПР УПИ-I-1529 и УПИ-II-1530, кв.148 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 03.12.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 2036/03.12.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 2/08.04.2011 г. Заповед № 640/11.04.2011 г.
ПУП - ПРЗ Имоти № 500349,500424,500429 землище с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 27.08.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 1705/18.10.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 1/11.03.2010 г. Заповед № 191/14.03.2011 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I-214, кв.14, с.Долни Цибър, обл.Монтана Предписание на кмета на общината № Решение № I-1 от протокол № 28/25.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 145011, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1462/04.09.2009 г. Решение № ХI-11 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1805/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 194022, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1479/04.09.2009 г. Решение № V-5 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1799/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 225018, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1478/04.09.2009 г. Решение № VI-6 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1800/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 146031, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1461/04.09.2009 г. Решение № IХ-9 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1803/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 118071, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1450/04.09.2009 г. Решение № ХVI-16 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1810/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 117360, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1455/04.09.2009 г. Решение № ХV-15 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1809/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 172117, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1458/04.09.2009 г. Решение № ХIV-14 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1808/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 171036, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1447/04.09.2009 г. Решение № ХIII-13 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1807/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 144125, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1451/04.09.2009 г. Решение № ХII-12 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1806/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 169015, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1459/04.09.2009 г. Решение № Х-10 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1804/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 173145, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1452/04.09.2009 г. Решение № ХVII-17 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1811/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 112131, землище с.Черни връх, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1449/04.09.2009 г. Решение № ХVIII-18 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1812/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 124014, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1463/04.09.2009 г. Решение № ХIХ-19 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1813/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 173147, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1448/04.09.2009 г. Решение № ХХ-20 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1814/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 101076, землище с.Черни връх, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1480/04.09.2009 г. Решение № ХХII-22 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1816/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 134035, землище с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1457/04.09.2009 г. Решение № ХХIV-24 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1818/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 137125, землище с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1456/04.09.2009 г. Решение № ХХIII-23 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1817/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 142181, землище с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1481/04.09.2009 г. Решение № ХХI-21 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1815/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 153161, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1460/04.09.2009 г. Решение № VIII-8 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1802/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 261113, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1469/04.09.2009 г. Решение № VII-7 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1801/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 150018, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1474/04.09.2009 г. Решение № IV-4 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1798/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 148011, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1445/04.09.2009 г. Решение № III-3 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1797/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 147016 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1475/04.09.2009 г. Решение № II-2 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1796/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 034019 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1438/04.09.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 27/22.10.2010 г. Заповед № 1795/22.10.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот к.н. 343, кв.50 с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 01.04.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 426/01.04.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 25/30.07.2010 г. Заповед № 1192/02.08.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот к.н. 23, кв.50 с.Бъзовец, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 08.01.2010 г. и Предписание на кмета на общината № 8/08.01.2010 г. Решение № I-1 от протокол № 23/04.06.2010 г. Заповед № 700/04.06.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 068026 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1482/04.09.2009 г. Решение № ХVIII-18 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 535/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 758037, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1436/04.09.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 518/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 269003, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1467/04.09.2009 г. Решение № II-2 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 519/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 268015, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1468/04.09.2009 г. Решение № III-3 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 520/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 262014, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1444/04.09.2009 г. Решение № IV-4 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 521/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 262012, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1422/04.09.2009 г. Решение № V-5 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 522/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 263013, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1454/04.09.2009 г. Решение № VI-6 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 523/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 226009, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1470/04.09.2009 г. Решение № VII-7 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 524/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 193012, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1471/04.09.2009 г. Решение № VIII-8 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 525/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 192015, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1472/04.09.2009 г. Решение № IХ-9 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 526/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 187010, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1473/04.09.2009 г. Решение № Х-10 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 527/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 149102, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1433/04.09.2009 г. Решение № ХI-11 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 528/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 164025, землище с.Горни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1439/04.09.2009 г. Решение № ХХV-25 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 542/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 152028 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1465/04.09.2009 г. Решение № ХХIV-24 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 541/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 008016 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1441/04.09.2009 г. Решение № ХХIII-23 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 540/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 962026 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1446/04.09.2009 г. Решение № ХХII-22 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 539/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 173010 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1440/04.09.2009 г. Решение № ХХI-21 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 538/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 042022 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1435/04.09.2009 г. Решение № ХХ-20 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 537/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 035013 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1434/04.09.2009 г. Решение № ХIХ-19 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 536/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 045019 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1464/04.09.2009 г. Решение № ХVII-17 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 534/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 066013 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1443/04.09.2009 г. Решение № ХVI-16 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 533/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 100014 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1466/04.09.2009 г. Решение № ХV-15 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 532/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 139016, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1477/04.09.2009 г. Решение № ХIV-14 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 531/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 101023 землище с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1437/04.09.2009 г. Решение № ХIII-13 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 530/10.05.2010 г.
ПУП - ПРЗ Имот № 147014, землище с.Разград, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 28.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1476/04.09.2009 г. Решение № ХII-12 от протокол № 22/05.05.2010 г. Заповед № 529/10.05.2010 г.
ПУП - ПР Имот № 501.308, кв.54 с.Черни връх, обл.Монтана Предписание на кмета на общината № 1956/17.12.2009 г. Решение № II-2 от протокол № 19/22.01.2010 г. Заповед № 33/25.01.2010 г.
ПУП - ПР Имот к.н. 930, кв.75 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 18.09.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1528/18.09.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 19/22.01.2010 г. Заповед № 33/25.01.2010 г.
ПУП - ПР Имот № 501.308, УПИ-III,IV,V,VI, кв.54 с.Черни връх, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 1956/17.12.2009 г. Решение № II-2 от протокол № 19/22.01.2010 г. Заповед № 33/25.01.2010 г.
Специализирана план-схема УПИ-VII, кв.103, с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 13.03.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 196/13.03.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 18/27.11.2009 г. Заповед № 1840/27.11.2009 г.
ПУП - ПЗ УПИ-VIII-868, кв.74, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 31.08.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 1404/31.08.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 17/16.10.2009 г. Заповед № 1736/19.10.2009 г.
ПУП - ПР УПИ-IV-2492, кв.204, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 21.12.2007 г. и Предписание на кмета на общината № 1231/21.12.2007 г. Решение № IV-4 от протокол № 17/16.10.2009 г. Заповед № 1726/19.10.2009 г.
ПУП - ПР УПИ-VII, XI, XII, XIII-2342, кв.199 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 27.02.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 125/27.02.2009 г. Решение № III-3 от протокол № 17/16.10.2009 г. Заповед № 1725/19.10.2009 г.
ПУП УПИ-IX, кв.34, гр.Вълчедръм обл.Монтана Становище на гл.архитект от 12.06.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 973/15.06.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 17/23.07.2009 г. Заповед № 1145/27.07.2009 г.
ПУП - ПРЗ Имоти№500443,500444,500445,500446,500447,500448,500449,500450,500451,500452,500453,500454,500455,500456,500457,500458 землище с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект от 30.04.2009 г. и Предписание на кмета на общината № 598/30.04.2009 г. Решение № I-1 от протокол № 16/15.07.2009 г. Заповед № 1121/20.07.2009 г.
ПУП - ПР УПИ-I, кв.46, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № I-4 от протокол № 15/10.04.2009 г. Заповед № 519/14.04.2009 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I, кв.37, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № II-4 от протокол № 15/10.04.2009 г. Заповед № 518/14.04.2009 г.
ПУП - ПР УПИ-I-1406, кв.110, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № III-3 от протокол № 15/10.04.2009 г. Заповед № 517/14.04.2009 г.
ПУП - ПР Имот к.н. 1064, кв.62 с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № V-5 от протокол № 15/10.04.2009 г. Заповед № 516/14.04.2009 г.
ПУП - ПР УПИ-ХХI-850, кв.73, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № IV-2 от протокол № 15/10.04.2009 г. Заповед № 515/14.04.2009 г.
ПУП - ПР УПИ-I, кв.37, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 441/05.07.2007 г. Решение № VII-4 от протокол № 11/26.09.2008 г. Заповед № 1085/30.09.2008 г.
ПУП УПИ-II-101, кв.29, с.Черни връх Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 401/17.07.2008 г. Решение № III-3 от протокол № 11/26.09.2008 г. Заповед № 1082/30.09.2008 г.
ПУП - ПРЗ УПИ-I-9529, кв.15, с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 757/28.09.2007 г. Решение № IV-4 от протокол № 11/26.09.2008 г. Заповед № 1083/30.09.2008 г.
ПУП - ПР УПИ-I, кв.73, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 812/11.10.2007 г. Решение № V-5 от протокол № 11/26.09.2008 г. Заповед № 1084/30.09.2008 г.
ПУП - ПЗ Имот № 018070, землище с.Черни връх, обл.Монтана Решение № II-2 от протокол № 11/26.09.2008 г. Заповед № 1081/30.09.2008 г.
ПУП - ПР УПИ-XIII-1826, кв.124 с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 946/29.08.2008 г. Решение № I-1 от протокол № 11/26.09.2008 г. Заповед № 1080/30.09.2008 г.
ПУП - ПР УПИ-I-218, кв.43, с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 454/28.09.2007 г. Решение № IV-2 от протокол № 10/01.08.2008 г. Заповед № 828/05.08.2008 г.
ПУП - ПР УПИ-XII-1775, кв.3, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 483/25.04.2008 г. Решение № IV-4 от протокол № 10/01.08.2008 г. Заповед № 826/05.08.2008 г.
ПУП - ПР УПИ-ХХ-700,699, кв.83 с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 515/09.05.2008 г. Решение № IV-3 от протокол № 10/01.08.2008 г. Заповед № 827/05.08.2008 г.
ПУП - ПР УПИ-IV-339, кв.50, с.Разград, обл.Монтана Решение № 5 от протокол № 7/28.03.2008 г. Заповед № 420/02.04.2008 г.
ПУП - ПЗ Имот № 018070, землище с.Черни връх, обл.Монтана Решение № 6 от протокол № 7/28.03.2008 г. Заповед № 419/02.04.2008 г.
ПУП - План за регулация /ПР/ УПИ-I-317, кв.51, с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № 3 от протокол № 7/28.03.2008 г. Заповед № 418/02.04.2008 г.
ПУП - ПЗ на земедечска земя Имот № 921016, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание изх. № 378/04.06.2007 г. Решение № 3 от протокол № 3/19.10.2007 г. Заповед № 876/30.10.2007 г.
ПУП - за промяна на ПРЗ УПИ-VII и УПИ-XII-, кв.10, с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание изх. № 500/23.07.2007 г. Решение № 3 от протокол № 3/19.10.2007 г. Заповед№ 875/30.10.2007 г.
ПУП - План за промяна предназначението УПИ-ХVII-1834, кв.153, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание изх. № 543/10.08.2007 г. Решение № 2 от протокол № 3/19.10.2007 г. Заповед № 874/30.10.2007 г.
ПУП - План за промяна ПР УПИ-I, кв.96, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание изх. № 543/10.08.2007 г. Решение № 3 от протокол № 3/19.10.2007 г. Заповед№ 843/30.10.2007 г.
Изменение на кадастъра УПИ-X-264, кв.13, с.Долни Цибър, обл.Монтана Акт за попълнение на кадастъра от 19.09.2007 г. Заповед № 689/19.09.2007 г.
ПУП - ПР УПИ-V, VI, XIII, XIV, V-419, кв.51 с.Златия, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 161/12.03.2007 г. Решение № 3 от протокол № 2/01.06.2007 г. Заповед № 438/29.06.2007 г.
ПУП - План за регулация и застрояване/ПРЗ/ Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 320/11.05.2007 г. Решение № 1 от протокол № 2/01.06.2007 г. Заповед № 396/11.06.2007 г.
ПУП - План за промяна предназначението на земеделска земя Имот № 086005, землище с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 760/17.11.2006 г. Решение № 2 от протокол № 2/01.06.2007 г. Заповед № 380/04.06.2007 г.
ПУП - План за регулация /ПР/ УПИ-IV-206, кв.164, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 759/17.11.2006 г. Решение № 6 от протокол № 27/14.12.2006 г. Заповед № 857/14.12.2006 г.
ПУП - План за промяна предназначението на земеделска земя Имот № 086005, землище с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 760/17.11.2006 г.
ПУП - План за регулация и застрояване/ПРЗ/ Имот к.н. 1834, кв.153, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 736/07.11.2006 г. Решение № 2 от протокол № 27/14.12.2006 г. Заповед № 856/14.12.2006 г.
ПУП - План за регулация /ПР/ УПИ-I-99, УПИ-II-99, кв.38, с.Бъзовец, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 663/12.10.2006 г.
ПУП - План за регулация /ПР/ УПИ-IX-2008, УПИ-X-2009, кв.158, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 1197/30.12.2005 г. Решение № 2 от протокол № 25/21.03.2006 г. Заповед № 255/31.03.2006 г.
ПУП и Инвестиционен проект Имот № 000290, землище с.Разград, обл.Монтана Заповед № 892/16.12.2005 г.на Кмета на общината по чл.150 от ЗУТ Решение № 4 от протокол № 25/21.03.2006 г. Разрешиния за строеж № 18, 19, 20 и 21 от 21.03.2006 г.
ПУП - План за регулация /ПР/ Землища гр.Вълчедръм и с.Разград, обл.Монтана служебен Решение № 4 от протокол № 24/15.12.2005 г. Заповед № 894/16.12.2005 г.
ПУП - План за земеразделяне Имот № 000062, землище с.Игнатово, обл.Монтана служебно Решение № 2 от протокол № 24/15.12.2005 г. Заповед № 893/16.12.2005 г.
ПУП - Парцеларен план Землища с.Мокреш, с.Ботево и с.Разград, обл.Монтана служебен Решение № 2 от протокол № 23/29.09.2005 г. Заповед № 603/29.09.2005 г.
Подробен устройствен план Имот № 807014, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект
Подробен устройствен план УПИ-VII, имоти: 876, 877, 878, 879, кв.74, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект Заповед № 256/31.03.2006 г. по чл.150 от ЗУТ Решение № 2 от протокол № 26/10.08.2006 г. Заповед № 538/11.08.2006 г.
Подробен устройствен план Имот № 110353, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 505/18.08.2005 г. Решение № 6 от протокол № 24/15.12.2005 г. Заповед № 896/16.12.2005 г.
План за регулация (ПР) УПИ-XVI-1528, ОК 450-453 кв.141, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 462/28.07.2005 г. Решение № 1 от протокол № 24/15.12.2005 г. Заповед № 895/16.12.2005 г.
План за регулация (ПР) УПИ-V-2080, кв.167, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 355/22.06.2005 г. Решение № 1 от протокол № 26/10.08.2006 г. Заповед № 537/11.08.2006 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) Имоти № 000009, землище с.Горни Цибър, обл.Монтана Решение № 5 от протокол № 21/10.02.2005 г. Заповед № 227/14.04.2005 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) Имоти № 000008, 000295, 000288, землище с.Долни Цибър, обл.Монтана Решение № 4 от протокол № 21/10.02.2005 г. Заповед № 226/14.04.2005 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) УПИ-I, кв.96а, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект - служебно Решение № 2 от протокол № 21/10.02.2005 г. Заповед № 71/16.03.2005 г.
План за регулация (ПР) УПИ-Х, кв.114, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект - служебно Решение № 1 от протокол № 21/10.02.2005 г. Заповед № 51/23.02.2005 г.
План за застрояване (ПЗ) УПИ-III, кв.28, с.Долни Цибър, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 1284/09.12.2004 г. Решение № 7 от протокол № 21/10.02.2005 г. Заповед № 52/23.02.2005 г.
План за регулация (ПР) УПИ-II-1075, УПИ-VI-1075,УПИ-III-1075, кв.57, с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 1194/17.11.2004 г. Решение № 8 от протокол № 21/10.02.2005 г. Заповед № 53/23.02.2005 г.
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура Имот № 603230, землище гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 892/01.10.2004 г. Решение № 5 от протокол № 24/15.12.2005 г. Заповед № 897/16.12.2005 г.
План за регулация (ПР) УПИ-VIII, кв.181, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 829/15.09.2004 г. Решение № 1 от протокол № 20/04.11.2004 г. Заповед № 1106/05.11.2004 г.
План за регулация (ПР) УПИ-V, кв.111, с.Мокреш, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 796/09.09.2004 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) УПИ-VIII, кв.181, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 645/06.08.2004 г.
План за регулация (ПР) УПИ-VII-68,УПИ-VIII-69, УПИ-IX-69, УПИ-X-70, УПИ-ХII-68, кв.10, с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината № 644/06.08.2004 г. Решение № 3 от протокол № 22/19.05.2005 г. Заповед № 290/27.05.2005 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) Имот к.н. 16, кв.9, с.Долни Цибър, обл.Монтана № 295/12.05.2004 г Решение № 2 от протокол № 20/04.11.2004 г. Заповед № 1105/05.11.2004 г.
Комплексен проект за инвестиционна инициатива УПИ-IX, кв.34, гр.Вълчедръм, обл.Монтана № 294/12.05.2004 г
План за застрояване (ПЗ) Имот № 059010, землище с.Долни Цибър, обл.Монтана № 232/15.04.2004 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) УПИ-II-1208, кв.114Б, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № 3 от протокол № 16/18.03.2004 г. Заповед № 163/24.03.2004 г.
План за регулация и застрояване (ПРЗ) УПИ-IX, кв.52, с.Септемврийци, обл.Монтана Становище на гл.архитект и Предписание на кмета на общината Решение № 4 от протокол № 16/18.03.2004 г. Заповед № 162/24.03.2004 г.
План за регулация (ПР) УПИ-XVI,УПИ-XVII-2393, УПИ-XVIII-2394, кв.171, гр.Вълчедръм, обл.Монтана № 2/07.01.2004 г Решение № 5 от протокол № 16/18.03.2004 г. Заповед № 164/24.03.2004 г.
План за застрояване (ПЗ) Имот № 086002, землище с.Долни Цибър, обл.Монтана № 1461/06.11.2003 г. Решение № 1 от протокол № 15/15.01.2004 г. Заповед № 38/28.01.2004 г.