одобрен

РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

Уникален идентификатор:  eb2d6baf-1bc8-4acb-8cc4-2102093d4950

Описание:

РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

община карнобат социални услуги Специализирани институции

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-04 10:12:22
  • Създаден от: obshtina_karnobat
  • Последна промяна: 2019-10-04 10:12:22

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

Брой и видове социални институции и услуги в община Карнобат, финансирани от държавния бюджет Капацитет и реален брой потребители, които ползват социални услуги, финансирани от държавния бюджет Адрес на институциите/услугите Име на директора
Дом за пълнолетни лица с деменция 1 45  45 Област Бургас, община Карнобат, с. Огнен, тел. 0889594664  Б. Д.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция 1 15  15  Област Бургас, община Карнобат, с. Искра, тел. 0882003102 Е. А.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 1 15  15 Област Бургас, община Карнобат, с. Искра, тел. 0882003102 Е. А.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 1 15 15 Област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Хаджи Димитър“ №3, тел. 0882003354 М. Г.
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания №1 1 14 14  Област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Сакар планина“ №24, тел. 0882003015 И.Г.
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания №2 1 14 14  Област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Страцин“ №1, тел. 0889979479 И. Г.
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1 10  10 Област Бургас, община Карнобат, с. Искра, тел. 0889598338 И.Г.
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания 1 30  30  Област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Петър Берон“ №24, 0882003354  М. Г.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания 1 30  30  Област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Гурко“ №6, тел. 0559/22518 З. П.
Център за обществена подкрепа 1 28  28  Област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №14 в.и.д. Д.В. 
Домашен социален патронаж 1 350  350  Област Бургас, община Карнобат, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, тел. 0559/ 22674  Г. П.