одобрен

SEBRA_18.06.20

Уникален идентификатор:  eb6a8c92-f200-46d2-97d6-c22a8ebe1eba

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:25:44
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:25:44

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 385 126725.17
18 xxxx Други разходи 17 524478.31
88 xxxx Средства на разпореждане 80 59696.55
89 xxxx Друго финансиране 2 400
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо: 486 711300.03
По бюджетни организации
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 491.17
Общо: 4 491.17
ОДЗГ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 198.86
18 xxxx Други разходи 3 30
Общо: 7 228.86
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 390.8
Общо: 1 390.8
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 22.06
Общо: 2 22.06
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 854.53
Общо: 6 854.53
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 394.4
Общо: 2 394.4
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1671.37
Общо: 2 1671.37
ОДЗГ Разград ( 0220170009 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 40
18 xxxx Други разходи 1 147.55
Общо: 2 187.55
ОДЗГ Силистра ( 0220190005 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2177.56
18 xxxx Други разходи 5 7986.93
Общо: 10 10164.49
ОДЗГ София област ( 0220230005 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1420.28
Общо: 4 1420.28
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1528.8
18 xxxx Други разходи 1 24.7
Общо: 3 1553.5
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо: 1 500
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 121.93
Общо: 2 121.93
ИАГ ( 022100**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 199 43069.37
18 xxxx Други разходи 6 514478.04
88 xxxx Средства на разпореждане 68 35098.11
Общо: 273 592645.52
БАБХ ( 022250**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 88 23001.02
Общо: 88 23001.02
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3417.15
Общо: 3 3417.15
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо: 2 0
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 5622.54
Общо: 22 5622.54
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 11320.18
Общо: 13 11320.18
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 27880.03
18 xxxx Други разходи 1 1811.09
89 xxxx Друго финансиране 2 400
Общо: 24 30091.12
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 12 24598.44
Общо: 12 24598.44
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2171.12
Общо: 2 2171.12
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 432
Общо: 1 432
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )