одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Уникален идентификатор:  ebb43a5f-b9d6-4a77-b420-c6d4ef15184c

Описание:

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.07.2019 година.

горска техника земеделска машини за земни работи техника

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-12 16:15:44
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2019-08-12 16:15:44

_id

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 119
2 Колесни трактори 7006
3 Самоходни шасита 101
4 Друга самоходна техника 1551
5 Тракторни ремаркета 2697
6 Горска техника 66
7 Зърнокомбайни 678
8 Самоходни силажокомбайни 60
9 Други самоходни машини 160
10 Машини за сеидба и садене 1166
11 Машини за торене и растителна защита 1436
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 2126
13 Почвообработващи 6199
14 Сушилни и други 10
15 Зърно и семепочистващи 92
16 Машини за поливане 217
17 Горска техника 566