одобрен

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2020 г. на РИОСВ - Благоевград

Уникален идентификатор:  ebc2f0fc-07bb-4deb-a649-1daa0dc9873d

Описание:

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2020 г. на РИОСВ - Благоевград

отчет РИОСВ - Благоевград ведомствени и административни разходи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-19 09:51:35
  • Създаден от: blriosv
  • Последна промяна: 2020-06-19 09:51:35