одобрен

Регистър на имоти, общинска собственост с. Ясен, общ. Ново село. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем - с. Ясен, общ. Ново село.

Уникален идентификатор:  ebe762b8-3259-4024-9da7-78bc8f51ab65

Описание:

Регистър на имоти, общинска собственост с. Ясен, общ. Ново село. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем - с. Ясен, общ. Ново село.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-12-22 11:39:44
  • Създаден от: deyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:56:45
  • Последно променил: migrate_data