Набор от данни:  Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на концесиите

Уникален идентификатор:  ec34b283-dd97-4cdb-840b-92b5aee47cc8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-19 08:35:07
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-19 08:35:07