одобрен

Регистър на обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – към 28.11.2016

Уникален идентификатор:  ec5f35e0-ffeb-4d1e-baf5-473bea8675dc

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-27 11:13:20
  • Създаден от: mkoevska
  • Последна промяна: 2020-01-27 11:13:20

Индивидуален регистрационен № на обекта

Дата на регистрация

Адрес на обекта

Вид на обекта

Вид бутилирана вода

Фирма/име на лицето, което извършва дейност по производство в обекта

Дата и № на заповедта за заличаване на регистрацията

4001 09.09.2011 общ.Велико Търново гр.Велико Търново ул."Магистрална" №12 ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНА ТРАПЕЗНА ВОДА трапезна вода "КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС" АД
4002 07.05.2015 общ.Велико Търново гр.Велико Търново ул."Никола Габровски" №98 ОБЕКТ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ трапезна вода "НОВА ПАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД КД.ОЗ-16-69/28.11.2016
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте