одобрен

SEBRA_10.06.19

Уникален идентификатор:  ec611be8-21af-4d50-963b-41b99bb1a31b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 15:39:54
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-12 15:39:54

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 17744.42
10 xxxx Издръжка 197 102873.47
18 xxxx Други разходи 20 5545.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1259.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10 5135.17
88 xxxx Средства на разпореждане 22 22327.63
90 xxxx Възстановени приходи 2 19183.69
Общо: 258 174069.76
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2800.29
10 xxxx Издръжка 31 43056
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1259.99
Общо: 33 47116.28
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 319.7
18 xxxx Други разходи 8 394.91
Общо: 11 714.61
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2468.42
Общо: 8 2468.42
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 48
Общо: 1 48
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 3586.98
Общо: 12 3586.98
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 450
Общо: 2 450
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 4403.7
Общо: 17 4403.7
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 337.65
10 xxxx Издръжка 2 1129.38
Общо: 3 1467.03
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3014.63
18 xxxx Други разходи 4 223.93
Общо: 14 3238.56
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4250
10 xxxx Издръжка 4 1555.74
Общо: 5 5805.74
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2031.35
Общо: 6 2031.35
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1519.08
Общо: 4 1519.08
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2843.32
Общо: 5 2843.32
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3100.69
Общо: 10 3100.69
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1626.06
18 xxxx Други разходи 4 28.12
Общо: 10 1654.18
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 3258.96
18 xxxx Други разходи 1 5
Общо: 12 3263.96
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 24 7950.31
18 xxxx Други разходи 1 194
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 19.9
90 xxxx Възстановени приходи 1 19153.99
Общо: 27 27318.2
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506.48
10 xxxx Издръжка 6 2534.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 615.12
Общо: 8 3655.78
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 224.58
Общо: 3 224.58
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3769.35
Общо: 5 3769.35
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 638.9
Общо: 3 638.9
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 1303.97
Общо: 1 1303.97
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 871.21
Общо: 4 871.21
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 648
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 2 684
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 852.09
Общо: 5 852.09
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3000
10 xxxx Издръжка 9 3121.96
90 xxxx Възстановени приходи 1 29.7
Общо: 11 6151.66
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3810.65
18 xxxx Други разходи 2 4699.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 2420.18
Общо: 8 10930.26
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6850
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 740
Общо: 2 7590
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 22 22327.63
Общо: 22 22327.63
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2040.23
Общо: 3 2040.23
ПБ ВИТОША ( 0229410008 ) Период: 10.06.2019 - 10.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2000
Общо: 1 2000
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )