одобрен

Информация за броя на регистрираната и отчислена земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи по видове на територията на област Благоевград към дата 30.04.2022 г.

Уникален идентификатор:  ed125a6b-ab67-4826-a9fb-c89446a44dbd

Описание:

Регистрацията, отчета и контрола върху земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи на територията на област Благоевград, се извършват от Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, като данни за същите се въвеждат в национален публичен електронен регистър, създаден и поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно чл.7 от Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

Благоевград горска техника земеделска техника машини за земни работи одз регистрация РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-05-04 15:30:22
  • Създаден от: irena_maslinska
  • Последна промяна: 2022-05-04 15:30:22

Вид машина

Брой регистрации в началото на периода 01.01.2022 г.

Брой регистрации за периода 01.01-30.04.2022 г.

Брой отчислени машини за периода 01.01-30.04.2022 г.

Брой регистрации в края на периода 30.04.2022 г.

1 Верижни трактори 133 0 0 133
2 Колесни трактори 2662 135 42 2755
3 Самоходни шасита 204 4 3 205
4 Друга самоходна техника 1453 61 27 1487
5 Тракторни ремаркета 478 11 2 487
6 Горска техника 183 7 4 186
7 Зърнокомбайни 113 2 0 115
8 Самоходни силажокомбайни 11 0 1 10
9 Други самоходни машини 23 0 0 23
10 Машини за сеитба и садене 78 5 1 82
11 Машини за торене и растителна защита 134 3 1 136
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 471 3 2 472
13 Почвообработващи 1427 14 1 1440
14 Сушилни и други 1 0 0 1
15 Зърно и семепочистващи 1 0 0 1
16 Машини за поливане 26 0 0 26
17 Горска техника 940 17 5 952
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте