одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Уникален идентификатор:  ed7282b7-f0f7-4fe4-af1a-d1bf398ecdaf

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 16:46:06
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-13 16:46:06

№ по ред

Фирма

Адрес на фирмата

Адрес на площадката

Вид отпадък

Дейност

Разрешение от РИОСВ № и дата