одобрен

Справка за загинали и равнени по 'Възрастови групи' и 'Вид на участник в ПТП'

Уникален идентификатор:  edf5c840-8a19-432e-8d75-65d13d0fa7dc

Описание:

Справка за загинали и равнени по 'Възрастови групи' и 'Вид на участник в ПТП'

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:42:44
  • Създаден от: dmichev.195
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:42:44
Няма информация за показване