одобрен

Справка за загинали и равнени по 'Възрастови групи' и 'Вид на участник в ПТП'

Уникален идентификатор:  edf5c840-8a19-432e-8d75-65d13d0fa7dc

Описание:

Справка за загинали и равнени по 'Възрастови групи' и 'Вид на участник в ПТП'

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:42:44
  • Създаден от: dmichev.195
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:42:44

Справка Т4

За загинали и ранени
по 'Възрастови групи' и 'Вид на участник в ПТП'
за страната
За периода от 01-01-2018 до 31-12-2018
Възрастови групи Вид на участник в ПТП Общо
ВОДАЧ ПЕШЕХОДЕЦ ПЪТНИК РАБОТНИК НА ПЪТЯ
Загинали Ранени Загинали Ранени Загинали Ранени Загинали Ранени Загинали Ранени
под 6 години 0 1 1 72 6 124 0 0 7 197
от 6 до 9 год. 0 30 1 105 2 116 0 0 3 251
от 10 до 14 год. 0 69 4 121 8 145 0 0 12 335
oт 15 до 17 год. 4 87 2 83 7 179 0 0 13 349
от 18 до 20 год. 17 286 1 55 8 283 1 0 27 624
от 21 до 24 год. 22 280 2 41 8 189 0 0 32 510
от 25 до 64 год. 216 2517 40 735 108 1553 0 8 364 4813
над 64 години 56 420 71 568 25 398 0 0 152 1386
неизвестна 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Общо 315 3690 123 1781 172 2987 1 8 611 8466