одобрен

Регистър на Издадени Актове за изработване на устройствени планове

Уникален идентификатор:  ee0d7cc7-007c-471c-8f2a-f6c258cf4ad4

Описание:

Регистър на Издадени Актове за изработване на устройствени планове

дупница община устройствен план

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-02 17:53:29
  • Създаден от: marin_mihalkov
  • Последна промяна: 2018-10-28 16:09:53
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им през 2017 год.

Пореден номер Заповед за разрешение за изработване на проект за устройствен план номер/дата Вид и обхват на проекта за устройствен план
1 Решение № 64 от Протокол № 3 / 29.03.2013 год. на ОбС -Дупница за изработване на проект за Общ устройствен план Общ устройствен план гр. Дупница
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35