одобрен

Справкa за изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.

Уникален идентификатор:  ef4b5529-55f9-474f-8bd7-005602c6896b

Описание:

Справкa за изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.

изввеждане реадмисия чужди граждани

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 12:59:57
  • Създаден от: yurukov_k
  • Последна промяна: 2020-03-23 12:59:57

Изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения за периода от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.

Република Сърбия
Националност Брой
Сирия 4
Република Сърбия 2
Общ брой 6
Република Гърция
Националност Брой
Сирия 1
Общ брой 1
Република Румъния
Националност Брой
Общ брой 0
Република Северна Македония
Националност Брой
Северна Македония 2
Албания 2
Косово 1
Общ брой 5
Република Турция
Националност Брой
Турция 7
Общ брой 7