одобрен

2018г.

Уникален идентификатор:  ef6b5926-f85f-45c1-8133-7a372b6e473a

Описание:

Одобрени през 2018г.

ТСУ Община Разград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 15:16:41
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 11:53:27
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

ДАТА НА ОДОБРЯВАНЕ

Относно

103-07-19741-1 08.01.2018 16:41:31 "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД 05.01.2018 00:00:00
103-07-279-1 10.01.2018 12:45:30 БЕРКАЙ-2010 ЕООД 10.01.2018 00:00:00
103-07-388-1 10.01.2018 14:34:39 ОБЩИНА РАЗГРАД 10.01.2018 00:00:00
103-20-38-1 15.01.2018 10:17:13 РАШИД АХМЕДОВ ЮМЕРОВ 15.01.2018 00:00:00
103-07-684-1 16.01.2018 10:03:02 МАРИЯ ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА 16.01.2018 00:00:00
103-07-849-1 19.01.2018 10:55:58 ВИЛДАН РАШИДОВА ДУДУРГА 19.01.2018 00:00:00
103-07-1267-1 06.02.2018 13:38:07 НОРА ТОДОРОВА ТОМОВА - АНТИМОВА 02.02.2018 00:00:00
103-07-1496-1 06.02.2018 13:39:42 МАРИАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ 06.02.2018 00:00:00
103-07-1570-1 06.02.2018 14:23:15 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД 06.02.2018 00:00:00
103-07-1593-1 06.02.2018 14:23:40 ЕТ БУРАН -ИВАН СТОЙЧЕВ 06.02.2018 00:00:00
103-07-1598-1 06.02.2018 14:24:08 КОСЮ ТОДОРОВ КОСЕВ 06.02.2018 00:00:00
103-07-1621-1 06.02.2018 14:24:41 НУРГИН НЕДЖМИДИНОВ ФЕВЗИЕВ 06.02.2018 00:00:00
103-07-2178-1 15.02.2018 10:05:05 "КРЕСОН" ЕООД 15.02.2018 00:00:00
103-07-1868-1 15.02.2018 11:39:13 ЗДРАВКА САНДОВА ЙОРДАНОВА 15.02.2018 00:00:00
103-07-1932-1 20.02.2018 09:50:49 АЛИ АЙХАН АЛИ 16.02.2018 00:00:00
103-07-2247-1 20.02.2018 10:17:06 МУСТАФА РЕМЗИЕВ МУСТАФОВ 16.02.2018 00:00:00
103-07-2245-1 20.02.2018 10:33:16 ЕТ БОНИХАРД-БОЯНКА ПЕНЧЕВА ИВАНОВА 16.02.2018 00:00:00
103-07-2349-1 27.02.2018 10:33:22 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД 27.02.2018 00:00:00
103-07-2496-1 06.03.2018 16:43:03 КЕНАН СЕЛЯТИН РИЗА 06.03.2018 00:00:00
103-07-2500-1 06.03.2018 16:44:10 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - наемател 06.03.2018 00:00:00
103-07-2607-1 06.03.2018 17:24:33 РУГИЗАН ТЕФИК РАГУБ-САЛИ 06.03.2018 00:00:00
103-07-2628-1 08.03.2018 11:50:09 ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ САЛИМОВ 07.03.2018 00:00:00
103-07-2669-1 08.03.2018 12:43:52 САВ - РАЗГРАД ООД 07.03.2018 00:00:00
103-07-2767-1 09.03.2018 11:16:10 СТИЛ - ЕА ЕООД 09.03.2018 00:00:00
103-07-2874-1 09.03.2018 11:36:00 АЙДЖАН МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА 09.03.2018 00:00:00
103-20-2237-1 13.03.2018 09:29:26 ЦЕKО-СТРОЙ ГРУП ЕООД 13.03.2018 00:00:00
103-07-3348-1 21.03.2018 10:36:50 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 21.03.2018 00:00:00
103-07-3574-1 22.03.2018 10:55:23 ГЮЛДЖАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ 22.03.2018 00:00:00
103-07-3704-1 28.03.2018 15:47:02 БЕРКАЙ-2010 ЕООД 28.03.2018 00:00:00
103-07-3665-1 30.03.2018 09:17:16 ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ 30.03.2018 00:00:00
103-07-3666-1 30.03.2018 09:18:05 ДИМЕС ГРУП ЕООД 30.03.2018 00:00:00
103-07-3710-1 30.03.2018 09:18:32 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 30.03.2018 00:00:00
103-07-3981-1 30.03.2018 09:18:55 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 30.03.2018 00:00:00
103-07-3656-1 05.04.2018 11:41:45 ЙОКЕТА - КО ООД 04.04.2018 00:00:00
0000072 05.04.2018 12:19:42 БЕЙСИМ АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ 05.04.2018 00:00:00
103-07-4239-1 16.04.2018 11:28:08 ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ 16.04.2018 00:00:00
103-07-4297-1 16.04.2018 11:29:56 ПК ЕДИНСТВО 16.04.2018 00:00:00
103-07-4321-1 16.04.2018 11:31:18 ЛЮБЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ 16.04.2018 00:00:00
103-07-4332-1 16.04.2018 11:32:27 ЗЛАТКА ПЕТРОВА КОЛЕВА 16.04.2018 00:00:00
103-07-4392-1 17.04.2018 10:01:19 МИЛЕН ЯНКОВ БАЛКАНСКИ 17.04.2018 00:00:00
103-07-4561-1 19.04.2018 11:50:32 НУРХАЯТ САЛИ ИСМАИЛ 19.04.2018 00:00:00
103-07-4789-1 24.04.2018 10:39:57 БУЛХИМ ООД 25.04.2018 00:00:00
103-07-4841-1 25.04.2018 09:57:04 МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ 25.04.2018 00:00:00
103-07-5054-1 25.04.2018 10:12:48 БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД 25.04.2018 00:00:00
103-07-5486-1 30.04.2018 15:15:02 ПИЛКО ЕООД 30.04.2018 00:00:00
2025-6771 28.05.2018 09:23:37 ч. ЖЕКО СТОЙЧЕВ РАДЕВ 01.06.2018 09:58:00 ч. КПИИ НА ПРИСТРОЙКИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ КЪМ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИД. №61710,505,2462
2025-8163 20.06.2018 16:18:03 ч. РОКА СО ООД 25.06.2018 11:21:38 ч. СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ И НАСИПНИ ПРОДУКТИ №2 И СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНЕ И НАСИПНИ ПРОДУКТИ №3И №4 - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
2025-8484 27.06.2018 16:02:04 ч. АЛИШ ИСМАИЛОВ АЛИШЕВ 29.06.2018 10:41:32 ч.
2025-14475 09.10.2018 10:28:35 ч. ПИЛКО ЕООД 26.10.2018 12:25:08 ч. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ СТРОЕЖ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ТЯЛО VI- ПРИЕМНО НА ОБЕКТ ПТИЦЕКЛАНИЧЕН КОМПЛЕКС В УПИ XV-540 КВ. 4 ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ПЛАТЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ
2054-5835 04.05.2018 13:46:05 ч. ИСМАИЛ ЕРОЛ ИСМАИЛ 14.05.2018 12:02:24 ч. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ
2054-5994 09.05.2018 15:09:23 ч. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 14.05.2018 14:09:13 ч.
2054-5999 09.05.2018 15:28:56 ч. ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ 14.05.2018 15:54:33 ч.
2054-6077 10.05.2018 16:11:39 ч. САБРИ РУШУДОВ ИСМАИЛОВ 18.05.2018 16:09:22 ч.
2054-6117 11.05.2018 11:03:40 ч. ЕРБА-15 ООД 18.05.2018 15:56:07 ч. №8 към РС № 46-1 от 18.05.2018 г. На основание чл.5 ал.3 и чл. 154 ал.5 от Закона за устройство на територията, одобрените на 18.05.2018Г. нвестиционни проекти в обхвата на съществените отклонения по ал.т 6 на чл.154 от ЗУТ и ДОКЛАД ОЦЕНКА № 32 НА ПРОЕКТО СТРОЙ КОНТРОЛ 99 ООД ГР.РАЗГРАД ,във връзка с постъпило искане вх. N 2054-6117 ОТ 11.05.2018Г. ОТ ЕРБА-15 ООД , ЕИК: 203627946, Представител:Ерудуан Бейти Хаджийонуз , с адрес: гр. Разград, УЛ. ОСЪМ №10 А-възложител на строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ ЗП-298.30КВ.М. И РЗП-1675.33КВ.М.; ЗП-сутерен-278.08кв.м. находящ се в гр. РАЗГРАД , БУЛ. КНЯЗ БОРИС I №83, Имот: 7274, кв. 183, УПИ № XXI и № по КК 61710.502.7274 на гр.Разград за който са били одобрени ИП /инвестиционни проекти/ на 15.05.2017г. и е налице влязло в сила разрешение за строеж N 46 / 15.05.2017г. г., издадено от главния архитект на община Разград ДОПЪЛВАМ Разрешение за строеж N 46 / 15.05.2017г., на основание инвестиционен проект одо
2054-6215 14.05.2018 14:08:23 ч. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 14.05.2018 14:08:26 ч.
2054-6577 22.05.2018 08:44:01 ч. АСЕН БОРИСОВ СТЕФАНОВ 08.06.2018 11:50:38 ч. ОСОБЯВАНЕ НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ №VI -4123, КВ. 52 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД
2054-6591 22.05.2018 10:16:06 ч. БООБ ЕООД 04.06.2018 15:19:05 ч. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМ. ОБЕКТИ С ИД.61710.505.5253.1.20 И 61710.505.5253.1.21 ЗА ЖИЛИЩНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ГАРАЖИ- ПРОМЕНИ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ, РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ АП.9, ЧАСТ ОТ САМ. ОБЕКТ С ИД.61710.505.5253.1.20 /ПАРТЕРЕН ЕТАЖ/ И ОБОСОБЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ 1 И 2 С СГРАДНА И ВЪТРЕШНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
2054-6631 22.05.2018 16:35:38 ч. АПМП-ГП-Д-Р СТЕФАНОВИ ООД 29.05.2018 11:15:10 ч. ПРИСТРОЙКА , НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА.
2054-6873 29.05.2018 09:24:20 ч. РУМЕН ЦАНКОВ КОЛЕВ 04.06.2018 15:41:25 ч. КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 20 KV МТТ 20/0,4 KV , 100 KVA В ПИ 063001
2054-7036 31.05.2018 13:51:03 ч. НЕВЕНА РУМЕНОВА КАМБУРОВА 12.06.2018 15:42:32 ч. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-7630 12.06.2018 09:15:13 ч. ЙОКЕТА-КО ООД 18.06.2018 14:05:08 ч. ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ХОТЕЛКИ КОМПЛЕКС
2054-7692 12.06.2018 14:53:27 ч. ДЕВОН - ООД 18.06.2018 14:37:40 ч. ПЪТНА ВРЪЗКА
2054-7737 13.06.2018 11:16:49 ч. ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ 18.06.2018 15:58:10 ч. ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-7742 13.06.2018 11:55:11 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД 15.06.2018 11:06:09 ч. ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 154 АЛ. 5 ОТ ЗУТ 0879071690 РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАДИОН ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА ПОДОБЕКТ СЕКТОР Г
2054-7839 14.06.2018 13:46:39 ч. МИРЕЛА АЛДЕМИРОВА МАНАСИЕВА 18.06.2018 16:35:45 ч. КВ. 16 ИМОТ 193 УПИ III ЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-7842 14.06.2018 13:55:04 ч. СВЕТЛИН ИВАНОВ СТАНЧЕВ 19.06.2018 11:03:22 ч. РАБОТИЛНИЦА ЗА АВТО-ДИАГНОСТИЧНИ УСЛУГИ
2054-7921 18.06.2018 09:20:32 ч. ТОДОР МАЛЧЕВ МАЛЧЕВ 19.06.2018 13:55:09 ч. СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА УПИ V - 572, С. БЛАГОЕВО №116,
2054-8002 18.06.2018 15:18:23 ч. АШКЪН НЕХРИН ДИЛАВЕР 26.06.2018 16:23:12 ч. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ
2054-8007 18.06.2018 16:23:50 ч. БЕРКАЙ-2010 ЕООД 19.06.2018 14:16:53 ч. НАВЕС ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР
2054-8179 21.06.2018 10:09:27 ч. ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 20.07.2018 13:23:02 ч. ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СУПЕРМАРКЕР ЛИДЛ
2054-8201 21.06.2018 13:35:42 ч. БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ 25.06.2018 11:22:58 ч. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СКЛАД И ДЕПО ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКО СТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АЛКОХОЛ, ЦИГАРИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ПЕТА КАТЕГОРИЯ, 171.50 КВ.М
2054-8208 21.06.2018 14:26:48 ч. НЕХРИН ИСМАИЛ ИСМАИЛ 25.06.2018 16:55:36 ч. ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-8440 27.06.2018 11:11:08 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 28.06.2018 10:44:05 ч. ЦЕХ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ, ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И РЕГЕНЕРАЦИОННИ КОТЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА , ТЕЛ. 0882908191
2054-8798 03.07.2018 15:23:30 ч. АЛИ ДЕМИРХАН 16.07.2018 15:36:17 ч. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, 5 КАТ.
2054-9254 11.07.2018 10:51:18 ч. АННОНА ГРЕЙН АД 23.07.2018 09:56:43 ч. ЗЪРНОБАЗА
2054-9302 11.07.2018 17:02:39 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 25.07.2018 08:12:03 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДТСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ - ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВ. ПРОЕКТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 154, АЛ. 5 ОТ ЗУТ
2054-9384 13.07.2018 11:20:12 ч. НИЗАМИ ФИКРЕТ АХМЕД 19.07.2018 09:48:07 ч. 5 ТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ - ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-9409 13.07.2018 15:33:46 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 24.07.2018 13:21:00 ч. СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ШК "ЗММ" НА ТП "ЛУДОГОРЕЦ", ГР. РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ " МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ"
2054-9411 13.07.2018 15:40:37 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 24.07.2018 13:21:15 ч. СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "РОСИЦА", ГР. РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ "ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
2054-9413 13.07.2018 15:47:03 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 24.07.2018 13:21:26 ч. СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "СКОПИЕ", ГР. РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ "ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ"
2054-9465 16.07.2018 11:52:56 ч. ЯВОР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 16.07.2018 13:36:00 ч. ЕДНОЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ДВА БРОЯ ГАРАЖИ СЪС СКЛАД
2054-9668 18.07.2018 10:17:56 ч. АРИФ СЕЛИМОВ КУМОВ 30.07.2018 14:46:55 ч. ГАРАЖ
2054-9726 18.07.2018 15:50:43 ч. АТАНАСКА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА 30.07.2018 13:08:16 ч. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ , САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.502.6371.13.37 В СМЕСЕН МАГАЗИН
2054-10231 25.07.2018 13:03:53 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 02.08.2018 16:07:08 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ"
2054-10244 25.07.2018 13:44:05 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 02.08.2018 16:10:17 ч. СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ /ЕКНН/ ОТ ТП " СКОПИЕ" ГР. РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ " АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД ", УЛ. КОНВЕРСИЯ №4
2054-10283 26.07.2018 10:20:33 ч. ЖЕКО СТОЙЧЕВ РАДЕВ 02.08.2018 11:39:12 ч. ПРИСТРОЙКИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ КЪМ ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-10408 27.07.2018 16:20:22 ч. ИСМЕТ ХЮСЕИН КОЧАК 30.07.2018 16:51:49 ч. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 5 КАТ.
2054-10671 01.08.2018 11:14:21 ч. СИМЕОН КИРИЛОВ СИМЕОНОВ 03.08.2018 12:12:08 ч. ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
2054-10860 03.08.2018 11:35:21 ч. СОЦИАЛКАРС ЕООД 08.08.2018 10:13:30 ч. АВТОСЕРВИЗ
2054-10976 06.08.2018 13:35:20 ч. ШИНАСИ МЕХМЕД ХЮСЕИН 08.08.2018 10:13:49 ч. МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, САЛОН ЗА КРАСОТА И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СЛАДКАРНИЦА В КУЛИНАРЕН МАГАЗИН
2054-11120 08.08.2018 09:04:17 ч. АЙШЕ ТЕЗДЖАНОВА КЬОСЕИБИШ 10.08.2018 09:49:24 ч. ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
2054-11183 08.08.2018 12:53:51 ч. ЕЛИТИС - М ЕООД 10.08.2018 09:49:41 ч. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУХНЯ И СКЛАД И КОМЛЕКС ЗА РАДОСТНИ РИТУАЛИ В УПИ I - 288 ЗА ОДО В КВ. 98 ПО ПЛАНА НА С. ДЯНКОВО
2054-11320 10.08.2018 11:55:35 ч. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД 13.08.2018 10:50:31 ч. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. РАЗГРАД
2054-11321 10.08.2018 11:58:33 ч. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД 13.08.2018 10:50:50 ч. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. РАГРАД, РАЗПРЕДЕЛИНИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ, ОТКЛОНЕНИЯИ СЪОРАЖЕНИЯ ДО КОНСУМАТОРИ
2054-11406 13.08.2018 10:24:55 ч. ЕЛИФ МЕХМЕД ИБРЯМ 13.08.2018 15:01:20 ч. ГАРАЖ, V - ТА КАТЕГОРИЯ
2054-11901 20.08.2018 14:08:02 ч. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 29.08.2018 14:06:26 ч. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНКСА ПОМОЩ, НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ
2054-12072 22.08.2018 16:01:24 ч. ХРИСТО ЛАЗАРОВ ХАЛАЧЕВ 29.08.2018 15:41:00 ч. ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, 5 КАТ.
2054-12077 22.08.2018 16:26:37 ч. ВИТРАНС ВД ЕООД 04.09.2018 14:03:36 ч. БАЗА ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ С КАФЕ- ЕСПРЕСО
2054-12097 23.08.2018 10:33:00 ч. БЕТА-ИНШ ООД 04.09.2018 14:36:09 ч. МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ - XI -386 КВ.182 ГР.РАЗГРАД 4-ТА КАТЕГОРИЯ
2054-12147 23.08.2018 15:06:02 ч. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ 30.08.2018 11:20:54 ч. ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО КАФЕ ЕСПРЕСО В ЛОВНО РИБАРСКИ МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ГАЗОВО И ВЪЗДУШНО ОРЪЖИЕ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ГР. РАЗГРАД УЛ МАЧИН БЛ. 1 КВ.177 УПИ III-461
2054-12280 27.08.2018 11:26:37 ч. АТАНАСКА САВОВА ТОДОРОВА 30.08.2018 14:30:26 ч. ПРОЕКТ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ ПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 61710.502.3889.1 И 61710.502.3889.2 В УПИ IV-3889 КВ. 48А ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД
2054-12339 28.08.2018 08:41:48 ч. АЙЛИН ИБРАХИМОВ ХАМИЕВ 04.09.2018 15:56:10 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XIII-679 ОТ КВ 122 ПО ПЛАНА НА С. РАКОВСКИ 5-ТА КАТЕГОРИЯ РАЗГЪНАТА ПЛОЩ 251КВ.М
2054-12342 28.08.2018 09:10:44 ч. ДЖЮНЕЙТ АХМЕД ТОПЧУ 04.09.2018 15:25:18 ч. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЗА ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ В УПИ - XVII-796 КВ. 95 ГР. РАЗГРАД 5-ТА КАТЕГОРИЯ
2054-12577 31.08.2018 10:33:24 ч. НЕДРЕД ГЮНЕР МЕХМЕД 11.09.2018 12:00:37 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ УПИ IV-997, С. ЯСЕНОВЕЦ 5-ТА КАТЕГОРИЯ РЗПМ- 465 КВ.М
2054-12622 31.08.2018 14:22:39 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 12.09.2018 10:29:37 ч. ТРЕТА КАТЕГОРИЯ - КАБЕЛИ, ПРОДЪЛЖАВА НА ИЗТОК В ТРОАРНИ ПЛОЩИ , ПРЕСИЧНА СЪЩЕСТВУЩАИ КАБЕЛИ ДОСТИГА ТП ДРЯН
2054-12623 31.08.2018 14:23:17 ч. МУСИ-2008 ЕООД 12.09.2018 09:52:47 ч. МЕТАЛЕН НАВЕС КЪМ ОТКРИТ СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
2054-12627 31.08.2018 14:32:25 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 12.09.2018 10:29:47 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОБЕКТ: ПОДМЯНА ЕК 20 KV ОТ ТП ДУНАВ ДО ТП ДЕЦ ГР. РАЗГРАД ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
2054-12766 03.09.2018 16:11:16 ч. ЙОНИКС ИМОТ ЕООД 14.09.2018 14:22:15 ч. СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ТЕЛ.
2054-12816 04.09.2018 12:01:11 ч. КРАСИМИР ПЕТРОВ БАРАШКИ 05.09.2018 10:57:27 ч. ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ИГРАЛНА ЗАЛА
2054-12879 05.09.2018 09:51:30 ч. МИНКА ВЪЛЧЕВА ХАЛАЧЕВА 20.09.2018 16:52:05 ч. ТРИЕТАЖНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 5 КАТ.
2054-12986 07.09.2018 11:48:59 ч. КАРЕ ЛУДОГОРИЕ ООД 21.09.2018 10:22:33 ч. ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В ЖИЛИЩА/АПАРТАМЕНТИ/ НА 2,3 И 4 ЕТАЖ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРИЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМЕН ЕТАЖИ: №1- МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ №2-ФИТНЕС ЗАЛА, №3- ОФИС И №4 - СТОМАТОЛОГИЧЕ Н КАБИНЕТ
2054-13165 11.09.2018 12:44:33 ч. ЕТ ДЖЕМИЛЕ ГОРЕЛСКА 14.09.2018 16:24:52 ч. ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ , 5 КАТ.
2054-13442 17.09.2018 13:43:44 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 26.09.2018 10:56:29 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОРИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ. ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ. ЕТАП: ЦЕХ ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ :ЗОНА 1090/ФЕРМЕНТАЦИЯ/ И ЗОНА 1100/ДЕСТИЛАЦИЯ И ДЕХИДРАТАЦИЯ/
2054-13472 17.09.2018 16:43:31 ч. РОКА СО ООД 26.09.2018 10:57:16 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ - ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА - СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ И НАСИПНИ ПРОДУКТИ № 22, 23 И 24
2054-13852 26.09.2018 10:39:34 ч. НЕДРЕД ГЮНЕР МЕХМЕД 05.10.2018 15:15:59 ч. ДВА БРОЯ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /БЛИЗНАК/
2054-13890 27.09.2018 09:10:33 ч. НЕТБОКС ЕООД 09.10.2018 11:09:36 ч. ПРЕРАБОТКА ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ - ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ НА НЕТБОКС ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. РАЗГРАД
2054-14002 28.09.2018 15:30:10 ч. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 15.10.2018 10:46:59 ч. СТРОЕЖ 4-ТА КАТЕГОРИЯ - 1430,4М - ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ НА БС, СОБСТВЕНОСТ НА ТЕЛЕНОР ЕАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАЗГРАД С ПОДЗЕМНА ОПТИЧНА МАН МРЕЖА НА А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ТРАСЕТАТА 1430,4М
2054-14037 01.10.2018 11:16:33 ч. СТЕНЛИ - ВП ЕООД - собственик 05.10.2018 16:00:07 ч. ОФИСИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, 5 КАТ.
2054-14067 01.10.2018 14:46:43 ч. ФАТМЕГЮЛ ИСЛЯМ ХАСАНОВА 15.10.2018 10:47:41 ч. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА , 5 КАТ.
2054-14074 01.10.2018 15:22:01 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 08.10.2018 09:57:27 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД В УПИ XXII, КВ 4 ПИ 61710.506.26
2054-14079 01.10.2018 15:35:04 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 08.10.2018 09:56:51 ч. ИЗГРАЖДАНЕ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСН. ПРОДУКТИ
2054-14082 01.10.2018 15:46:09 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 08.10.2018 09:56:37 ч. ИЗГРАЖДАНЕ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСН. ПРОДУКТИ УПИ XXII КВ 4 ПИ 61710.506.26 ГР. РАЗГРАД 1-ВА КАТЕГОРИЯ РЗП - 36КВ
2054-14103 02.10.2018 10:21:01 ч. РУЖДИ ШУКРИЕВ АКИФОВ 05.10.2018 15:24:12 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ГАРАЖ 5-ТА КАТЕГОРИЯ В УПИ V-1394 В КВ. 93 ПО ПЛАНА НА С. ДЯНКОВО
2054-14137 02.10.2018 13:52:33 ч. ГРАМАДА Р ЕООД 05.10.2018 11:07:45 ч. ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ЕТАЖИ
2054-14160 02.10.2018 15:27:20 ч. ВЕНЕЛИН ДИМОВ ПЕТКОВ 05.10.2018 11:07:06 ч. ПРИСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ.ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА 5 КАТ.
2054-14281 04.10.2018 12:52:13 ч. БОНЕВ ООД 15.10.2018 13:14:46 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ О ОДОБРЯВАНЕ - 5-ТА КАТЕГОРИЯ, ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА СГРАДА , УПИ XV , КВ. 45
2054-14442 08.10.2018 15:00:17 ч. ЕТ ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ-ЦВЕТА Н ТОДОРОВ 18.10.2018 13:55:06 ч. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВЕ В ШОУРУМ И НАДСТРОЙКА С ОФИСИ 5 КАТ.
2054-14479 09.10.2018 10:39:54 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 18.10.2018 14:01:49 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ, "РАЗШИРЕНИЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ АГРС И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕНОСИМ ГАЗОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ГАЗОВИ ТУРБИНИ" , 1 КАТ.
2054-14483 09.10.2018 10:51:54 ч. ГАЛИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ 18.10.2018 14:02:12 ч. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, 5 КАТ.
2054-14558 10.10.2018 09:42:12 ч. АГРОПРОДУКТ ООД 24.10.2018 15:36:25 ч. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР, 1 КАТ.
2054-14597 10.10.2018 14:24:02 ч. БАКШЕН ИЛМАЗОВА СИБРЕЛИ 18.10.2018 14:36:20 ч. ОБЕКТ ЕДНОФАМИЛА ЖИЛИЩНА СГРАДА В НПИ 61710.612.4311 М. ОБЗОР ЗЕМЛИЩЕ ГР. РАЗГРАД 5-ТА КАТЕГОРИЯ РЕЗП - 113,53КВ.М
2054-14679 11.10.2018 17:12:54 ч. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 24.10.2018 10:48:18 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НАДСТРОЯВАНЕ НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ НАД СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ X 2243 КВ. 168 ГР. РАЗГРАД 5-ТА КАТЕ4ГОРИЯ
2054-14772 15.10.2018 11:27:13 ч. КАДИР КАДРИ КАДИР 24.10.2018 10:48:44 ч. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТАВАНСКА СТАЯ И ГАРАЖ С РАБОТИЛНЦА, 5 КАТ.
2054-14791 15.10.2018 13:28:33 ч. ЕТ ЦВЕТАН НИКОЛОВ - ГРАНД 24.10.2018 10:49:34 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ 5-ТА КАТЕГОРИЯ
2054-14793 15.10.2018 13:51:52 ч. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ.ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД 15.10.2018 15:46:23 ч. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ - ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪШЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА СГРАДА НА МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ, 4 КАТ.
2054-14938 17.10.2018 15:09:44 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД 22.10.2018 10:19:26 ч. ИЗМЕСТВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ БЕТОНОВ КАНАЛ ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ ИМОТ 137, МЕСТ. С. НЕДОКЛАН 4-ТА КАТЕГОРИЯ
2054-14944 17.10.2018 15:35:06 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 26.10.2018 10:30:09 ч. ОБЕКТ - ЦЕХ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ: СУШИЛНЯ ЗА ЗАРОДИШ, ТРАФОПОСТ И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 1-ВА КАТЕГОРИЯ РЗП - 411,21 ПЛАТЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ
2054-15117 22.10.2018 11:26:12 ч. ДЖЕВАТ ХЮСМЕН ИСМАИЛ 25.10.2018 11:09:34 ч. ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ , 5 КАТ.
2054-15182 23.10.2018 10:32:34 ч. ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ ХАДЖИСТАНЧЕВ 05.11.2018 13:24:40 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ В УПИ X-4385 ОТ КВ. 149 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД 5ТА КАТЕГОРИЯ
2054-15213 23.10.2018 14:18:37 ч. ЕЛИТИС - М ЕООД 07.11.2018 12:06:48 ч. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУХНЯ И СКЛАД И КОМЛЕКС ЗА РАДОСТНИ РИТУАЛИ В УПИ I - 288 ЗА ОДО В КВ. 98 ПО ПЛАНА НА С. ДЯНКОВОБ 3 - ТА КАТЕГОРИЯ
2054-15233 23.10.2018 16:18:53 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД 05.11.2018 15:05:50 ч. СТРОЕЖ: ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - НАВЕС ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪРВЕСИНА ПЕТА КАТЕГОРИЯ
2054-15272 24.10.2018 12:09:43 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 26.10.2018 11:44:45 ч. КАТЕГОРИЯ 1-ВА КАТЕГОРИЯ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНМСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО НА ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСН. ПРОДУКТИ
2054-15329 25.10.2018 14:18:39 ч. ГРАНИТ МАР - 2008 ЕООД 05.11.2018 15:30:56 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ОБЕКТ: ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК ПИ 002028, ЗЕМЛИЩЕ С. УШИНЦИ, ЕКАТТЕ 7526ОБЩ. РАЗГРАД 3-ТА АКАТЕГОРИЯ
2054-15569 30.10.2018 15:20:01 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 07.11.2018 12:52:17 ч. ЗА СЪЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ - ОБЕКТ: ЕТАП 10: СГРАДА ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЧЕН ФУРАЖ И ЦАРЕВИЧЕН ЗАРОДИШ 1-ВА КАТЕГОРИЯ
2054-15615 31.10.2018 11:20:12 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 07.11.2018 12:52:31 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКАХОЛ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД ГР. РАЗГРАД, 1 КАТ.,
2054-15617 31.10.2018 11:26:10 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 07.11.2018 12:52:46 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКАХОЛ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД ГР. РАЗГРАД, 1 КАТ., ЕТАП 20, ЕСТАКАДА №09
2054-15640 01.11.2018 09:17:56 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 06.11.2018 18:12:54 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ: 3-ТА КАТЕГОРИЯ - ПОДМЯНА НА ЕЛ. КАБЕЛ ЕК 20KV МЕЖДУ ДТАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ ТП СУПЕРМАРКЕТ И ТП БРЕЗА ГР. РАЗГРАД
2054-15643 01.11.2018 09:25:14 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 06.11.2018 18:12:41 ч. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ 3-ТА КАТЕГОРИЯ СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП МЕСТА ГР. РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ
2054-15886 07.11.2018 08:54:28 ч. НЕРМИН БАСРИЕВА ОСМАН 16.11.2018 09:53:24 ч. ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА, 5 КАТ. ,
2054-16012 09.11.2018 09:52:59 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД 16.11.2018 10:16:33 ч. УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ
2054-16054 09.11.2018 15:12:43 ч. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД 22.11.2018 10:08:32 ч. ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ ЗА СТРОЕЖ ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ
2054-16059 09.11.2018 15:32:21 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 22.11.2018 11:41:47 ч. ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ ЗА СТРОЕЖ ПЪРВА КАТЕГОРИЯ - ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ
2054-16127 12.11.2018 14:23:37 ч. ЦЕKО-СТРОЙ ГРУП ЕООД 22.11.2018 14:26:48 ч. НАВЕС ЗА НЕГОРИМИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, Т5 КАТ.
2054-16209 13.11.2018 16:00:02 ч. ДИМЕС ГРУП ЕООД 22.11.2018 16:44:53 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЧЛ. 154 4-ТА КАТЕГОРИЯ - ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД. 61710.505.507.1.14 ЗА ЖИЛИЩА, КОЗМЕТИЧЕН САЛОН И СКЛАД
2054-16283 15.11.2018 12:10:41 ч. БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД 23.11.2018 13:38:06 ч. ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА МАСАЖ, РЕЛАКС, САУНА И СЪБЛЕКАЛНИ В СТОЛОВА С КУХНЯ КЪМ СПОРТНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ЛУДОГОРЕЦ" , 4 КАТ.,
2054-16414 19.11.2018 16:45:05 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД 23.11.2018 14:25:25 ч. ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №2 В ПИ 000065 С. БАЛКАНСКИ, МКРУ 20 KV , КАБЕЛ СРН 20 V, МТТ 63 KVA , 20/0,4 KV
2054-16453 20.11.2018 14:45:11 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 23.11.2018 15:05:01 ч. "ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 20 KV И МТТ 20/0,4 KV , 100 KVA" ЗА ПИ С ИД. 61710.53.9
2054-16528 21.11.2018 14:30:25 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 26.11.2018 11:03:56 ч. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ИНСТАЛИРАНЕ НА ГАЗОВИ ТУРБИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ПАРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ В "АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД В УПИ XXII ,КВ.4, ПИ 61710.506.26, ГР. РАЗГРАД, ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, ЕТАП:23: ЕСТАКАДА №01/01 А
2054-16755 27.11.2018 11:19:58 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 03.12.2018 11:26:08 ч. ЕТАП 16: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВОДЕН ТРАНСПОРТ НА ЦАРЕВИЦА, (301)
2054-16845 29.11.2018 14:59:21 ч. РОСЕН НИКОЛОВ ПАНАГОНОВ 03.12.2018 15:16:42 ч. ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА СТРОЕЖ - 5-ТА КАТЕГОРИЯ НАДСТРОЯВАНЕ НА ГАРАЖИ С ЖИЛИЩЕН И МАНСАРДЕН ЕТАЖ
2054-16848 29.11.2018 16:13:21 ч. ВЕТКОНСУЛТ ЕООД 03.12.2018 12:38:17 ч. ВЕТЕРИНАРЕН ЦЕНТЪР ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ, /ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРИСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТЪРГОВСКО-СКЛАДОВА СГРАДА/ ТЕЛ. 084 660720, ГР. РАЗГРАД, БУЛ. БЕЛИ ЛОМ №7, КВ.154, ИМОТ-4588, УПИ- I
2054-16918 03.12.2018 11:56:59 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 04.12.2018 09:59:53 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ- ЕТАП: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДСТАНЦИЯ 6KV. И РАЗШИРЯВАНЕ НА КРУ 1-ВА - КАТЕГОРИЯ
2054-16920 03.12.2018 12:02:49 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 04.12.2018 16:24:35 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОБРОВЯНА НА СТРОЕЖ - ЕТАП 17: ИНСЪТАЛАЦИЯ ЗА СУШЕНЕ НА ЦАРЕВИЧЕН ФУРАЖ И ЧУКОВА МЕЛНИЦА 670,961 1-ВА КАТЕГОРИЯ
2054-16982 04.12.2018 14:00:44 ч. АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 05.12.2018 10:22:32 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ: ОБЕКТ ЕТАП 7 ЦЕХ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ И СУШЕНЕ НА ГЛУТЕН.ТРАФОПОСТ И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА 1-ВА КАТЕГОРИЯ
2054-16995 04.12.2018 15:21:16 ч. ЕЛИЗАБЕТ ЯНИСЛАВОВА БАЛТАДЖИЕВА 05.12.2018 10:43:12 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С. ГЕЦОВО 5-ТА КАТЕГОРИЯ
2054-17017 05.12.2018 11:40:26 ч. СТРОЙКОЛУКС ООД 05.12.2018 15:27:26 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ: ОБЕКТ - МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И МАГАЗИНИ В УПИ XV - 1749, КВ. 62 ГР. РАЗГРАД 5-ТА КАТЕГОРИЯ
2054-17046 05.12.2018 17:05:54 ч. ОБИТЕХ ЕООД 06.12.2018 16:50:52 ч. СИЛОДНО СТОПАНСТВО, 1 КАТ.
2054-17484 17.12.2018 13:28:04 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 20.12.2018 10:04:17 ч. ПОДМЯНА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ ЕК 20 KV И МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ ТП "РАЗВИТИЕ " И ТП "ИЗВОР" - ГР. РАЗГРАД
2054-17486 17.12.2018 13:33:37 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 20.12.2018 10:39:22 ч. ПОДМЯНА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ ЕК 20 KV И МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ ТП "ДОБРОВСКИ " И ТП "ЮМРУКЧАЛР" - ГР. РАЗГРАД
2054-17489 17.12.2018 13:42:04 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД 20.12.2018 11:57:32 ч. ПОДМЯНА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ ЕК 20 KV И МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ ТП "ТРАПЕЗИЦА " И ТП "БЕЛИ ЛОМ" - ГР. РАЗГРАД
2054-17517 18.12.2018 09:05:53 ч. ДОНИКА ИВАНОВА ИЛИЕВА 20.12.2018 12:10:13 ч. 5 КАТ. ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ VI - 476, КВ. 54, С. ГЕЦОВО, УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №38
2054-17549 18.12.2018 12:45:56 ч. ВАЛЕНТИНА РАДЕВА ИВАНОВА 20.12.2018 12:34:16 ч. ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГР. РАЗГРАД, М. АРМЕНСКИ ЛОЗЯ, ИМОТ- 61710.609.4665, 5 КАТ. ТЕЛ. 084 660720
2054-17577 19.12.2018 10:00:43 ч. ДЕНИМАЛ ООД 27.12.2018 09:38:04 ч. 5 КАТ.РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ №2 ЗА ПТИЦЕФЕРМА В ИМОТ №000058 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КИЧЕНИЦА, М. КОЖДА МЕШЕ
2054-17579 19.12.2018 10:04:30 ч. ДЕНИМАЛ ООД 27.12.2018 09:38:15 ч. СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА СТРОЕЖ 5-ТА КАТЕГОРИЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПРЕСТРОЯВАНЕ КЪМ ХАЛЕ № 3