одобрен

Регистър за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС

Уникален идентификатор:  f0b5f1fb-0a66-4cfe-8525-9be7caed8695

Описание:

Данни за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Договор за инвеститорски контрол Договор за проектиране и СМР Договор за техническо обследване Договор за целево финансиране Договор Община-Сдружение Енергийна ефективност Заявление за интерес и финансова помощ ЗИФП Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради НПЕЕ НПЕЕМЖС сдружения

Текуща версия: 6

Показвана версия: 6

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-21 16:53:55
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2020-02-04 11:53:33
  • Последно променил: opendata_noa-2162

RegN

Ime

SgradaID

Adres

ZifpRegN

ZifpData

ZifpStatus

ZifpStData

DogSOSdr

DogCelFin

DogTehnObs

DogPrSMR

DogInvKontr

ЕССО01-12-0002 Сдружение на собствениците на самостоятелни обекти в жилищната сграда в режим на етажна собственост, гр. София, район Средец , ул. 13-ти март" № 15" 68134.105.192.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.13-ТИ МАРТ № 15 31ПМ-047 9.4.2013 Одобрено 16.5.2013 СОА16-ДГ56-744 / 27.06.2016 СОА16-ДГ56-849 / 18.07.2016
ЕССО01-14-00011 София, ул. Любен Каравелов" № 6, район Средец" 68134.106.147.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 6 31ПМ-054 27.3.2014 Одобрено 28.3.2014 СОА16-ДГ56-682 / 07.06.2016 СОА16-ДГ56-859 / 08.07.2016
ЕССО01-14-00012 ЕС Васил Писаров", гр.София, община Столична, район "Средец", ул. "Петър Парчевич" № 44" 68134.102.140.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ № 44 31ПМ-069 12.5.2014 Одобрено 13.5.2014 СОА16-ДГ56-743 / 27.06.2016 СОА16-ДГ56-841 / 18.07.2016
ЕССО01-14-00013 Сдружение на собствениците – гр.София, Столична община, район Средец", ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 8-10" 68134.108.14.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II № 8-10 31ПМ-051 15.5.2014 Одобрено 16.5.2014  СОА16-ДГ56-677 / 06.06.2016 СОА16-ДГ56-754 / 27.06.2016
ЕССО01-14-00014 Гр.София, находящо се в гр.София, район Средец", ул. "Хан Аспарух" № 48" 68134.103.242.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.ХАН АСПАРУХ № 48 31ПМ-0110 16.6.2014 Одобрено 17.6.2016 СОА16-ДГ56-745 / 27.06.2016 СОА16-ДГ56-852 / 18.07.2016
ЕССО01-14-00016 Кракра 12 гр.София, община Столична, район Средец", ул. "Кракра" № 12" 68134.106.12.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.КРАКРА № 12 31ПМ-0108 4.8.2014 Одобрено 5.8.2014 СОА16-ДГ56-711 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-836 / 18.07.2016
ЕССО01-14-00018 София, бул.Витоша №39, район Средец 68134.102.17.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, БУЛ.ВИТОША № 39 31ПМ-127 17.12.2014 Одобрено 18.12.2014 СОА16-ДГ56-657 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-752 / 27.06.2016
ЕССО01-15-00019 София Цар Иван Асен ІІ № 60 р-н Средец 68134.108.145.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН II № 60 31ПМ-098 8.1.2015 Одобрено 9.1.2015 СОА16-ДГ56-676 / 06.06.2016 СОА16-ДГ56-761 / 27.06.2016
ЕССО01-15-00022 Яворов 26 - София - Средец 68134.108.204.2 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ж.к. Яворов, , бл. 26 31ПМ-050 8.1.2015 Одобрено 9.1.2015 СОА16-ДГ56-957 / 12.08.2016 СОА17-ДГ56-138 / 16.03.2017
ЕССО01-15-00023 гр.София, район Средец", ул. "Авицена" № 44" 68134.108.91.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.АВИЦЕНА № 44 31ПМ-085 8.1.2015 Одобрено 9.1.2015 СОА16-ДГ56-712 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-848 / 18.07.2016
ЕССО01-15-00024 Светослав Тертер 20", гр.София, община София – град, район Средец, кв. Яворов" 68134.108.139.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ж.к. Яворов, УЛ.СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР № 20 31ПМ-20 15.1.2015 Одобрено 16.1.2015 СОА16-ДГ56-665 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-751 / 27.06.2016
ЕССО01-16-00025 Раковски-2016, София, община Столична, улица Г.С.Раковски" № 173" 68134.103.243.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ № 173 РСЦ16-ППЛО-2 1.3.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-88 / 13.03.2017
ЕССО01-16-0026 Солидарност, гр. София, район Средец", ж.к. "Яворов", бл. 13" 68134.108.197.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ж.к. Яворов, УЛ.МЛАДЕН ПАВЛОВ № 2, бл. 13 РСЦ16-ГР94-1431 5.8.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО01-16-0028 Плиска 2", гр. София, общ. Столична, район "Средец", ул. Модест Мусоргски" № 2" 68134.108.56.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ж.к. Яворов, УЛ.МОДЕСТ МУСОРГСКИ № 2 РСЦ16-НЦ62-63 13.7.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО01-16-0030 Жилищна сграда в гр. София, район Средец", ул. "6-ти септември" № 41, п.к. 1000" 68134.103.240.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, УЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ № 41 РСЦ16-ГР94-1294 7.7.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО01-16-0032 Сдружение на собствениците Топола", гр. София, община Столична, район "Средец", бул. "Васил Левски" № 91/ул. "Аксаков" № 52" 68134.100.190.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 91 РСЦ16-ПП10-4 29.6.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-89 / 13.03.2017
ЕССО01-16-0035 СС Модест Мусоргски, град София, Столична община, район Средец, ж.к. Яворов, ул. Модест Мусоргски 7"" 68134.108.84.1 Район СРЕДЕЦ, гр. София, ж.к. Яворов, УЛ.МОДЕСТ МУСОРГСКИ № 7 РСЦ16-МК92-31 11.10.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-85 / 13.03.2017
ЕССО02-14-002 „Христо Ботев 35“ 68134.203.9.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ № 35 31ПМ-138 26.11.2014 Одобрено 27.11.2014  СОА16-ДГ56-656 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-750 / 27.06.2016 Няма от ЕОБД / 30.06.2016 РКС17-ДГ55-4 / 13.02.2017 РКС17-ДГ55-6 / 13.02.2017
ЕССО02-15-10 „ЕДИНСТВО, гр.София, община Столична, район „Красно село", ж. к. „Крива река", ул. „Виктор Григорович" №1; №3; №5; №7 за блок секции №2; №3; №4; №5" 02.6 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, кв. Крива река, УЛ.ВИКТОР ГРИГОРОВИЧ № 1, бл. 2 ПП 10-12/5/ 15.7.2015 Одобрено 22.7.2015 СО15-РД-56-1294 / 21.10.2015 СО15-РД-56-1334 / 06.11.2015 САГ16-ДГ56-147 / 30.06.2016 РКС17-ДГ55-27 / 27.10.2017 РКС17-ДГ55-24 / 28.10.2017
ЕССО02-15-12 „ЕС 189 Ж - Красно село“ 68134.207.56.5 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село, , бл. 189 ПП10-5-(14) 15.6.2015 Одобрено 15.6.2015 СО15-РД-56-978 / 04.08.2015 СО15-РД-56-1075 / 09.09.2015 САГ16-ДГ56-148 / 30.06.2016
ЕССО02-15-14 гр. София, община Столична, район „Красно село“, ж. к. „Борово, бл. 231" 02.9 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Борово , бл. 231 ПП10-23/6/ 30.4.2015 Одобрено 7.5.2015 СО15-РД-56-724 / 21.05.2015 СО15-РД-56-774 / 11.06.2015 РД-09-56-107 / 07.12.2015
ЕССО02-15-15 ПРОМЯНА, община Столична, район „Красно село“, ж.к. „Борово, бл. 12, вх. А, Б и В" 02.10 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село-кв. Борово, , бл. 12 ПП10-28 25.9.2015 Одобрено 7.10.2015 СОА16-ДГ56-490 / 21.04.2016 10.08.2016 / 10.08.2016
ЕССО02-15-19 ЯСЕН 2015", гр. София, община Столична, район „Красно село“, ж.к. „Борово", ул. „Невестина скала“ №14 бл. 14, вх. А,Б,В,Г,Д" 02.13 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село-кв. Борово, УЛ.НЕВЕСТИНА СКАЛА № 14, бл. 14 ПП10-8/4/ 19.6.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-1129 / 08.10.2015 СО15-РД-56-1419 / 05.12.2015 САГ17-ДГ56-25 / 02.06.2017
ЕССО02-15-20 „Сдружение на Собствениците на бл.76, бул.Гоце Делчев 31“,гр.София, община Столична, район „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ №31, бл.76 68134.205.24.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Белите брези, БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 31, бл. 76 ПП10-32-(1) 6.8.2015 Одобрено 11.8.2015 СО15-РД-56-1131 / 08.09.2015 СО15-РД-56-1486 / 18.12.2015 САГ17-ДГ56-26 / 02.06.2017
ЕССО02-15-22 ПЛИСКА 2, гр. София, община Столична, район Красно село, ул. „Плиска“, бл.2, вх. А Б В Г 02.15 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Лагера, УЛ.ПЛИСКА, бл. 2 ПП10-37 24.7.2015 Одобрено 11.9.2015 СО15-РД-56-1130 / 08.10.2015 СО15-РД-56-1456 / 14.12.2015 САГ17-ДГ56-27 / 02.06.2017
ЕССО02-15-23 „ ПЕТЪР БЕРОН, гр.София, община Столична, район „Красно село“, ж.к „Лагера“, ул. „Плиска“ 1, вх.А и вх.Б“ 02.16 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Лагера, УЛ.ПЛИСКА № 1 ПП10-35 22.6.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-959 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1052 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-127 / 30.06.2016
ЕССО02-15-25 гр.София, Община Столична, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, ул. „Княгиня Клементина“, бл. 187 и бл. 188 02.18 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село, ул. Княгиня Клементина , бл. 187, 188 ПП10-36 9.7.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-964 / 03.08.2015 СО15-РД-56-1035 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-129 / 30.06.2016 РКС17-ДГ55-25 / 25.10.2017 РКС17-ДГ55-21 / 26.10.2017
ЕССО02-15-28 гр. София, община Столична, район „Красно село“, ж.к „Красно село-Борово“, ул. „Славей“, бл. 225, вх. А-Е 02.20 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село-кв. Борово, , бл. 225 ПП10-1-1 15.1.2016 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-423 / 04.04.2016
ЕССО02-15-31 гр.Софиея, община Столична, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, ул. „Княгиня Клементина“, бл.185 и бл.186 68134.207.56.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село, УЛ.КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА, бл. 185 ПП10-40 29.9.2015 Одобрено 8.10.2015 СО15-РД-56-1407 / 03.12.2015 СОА16-ДГ56-19 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-28 / 02.06.2017
ЕССО02-15-32 „гр.София, община Столична, район „Красно село“, ж.к. „Лагера“, бл. 62,вх. А-Г“ 68134.201.51.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Лагера, , бл. 62 ПП10-5 1.6.2016 Одобрено 1.9.2016
ЕССО02-15-5 „Блок 198 Красно село“, гр.София, район „Красно село, ж. к. „Красно село", бл. № 198" 02.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село, , бл. 198 ПП10-1/3/ 27.5.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-815 / 25.06.2015 СО15-РД-56-922 / 22.07.2015 САГ16-ДГ56-52 / 01.04.2016 РКС17-ДГ55-1 / 11.01.2017 РКС17-ДГ55-3 / 13.01.2017
ЕССО02-15-6 КАРМЕН", гр. София, община Столична, район „Красно село", ж.к. „Хиподрума", бл.142 А" 02.2 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Хиподрума, , бл. 142А ПП10-6/6/ 20.3.2015 Одобрено 3.4.2015 СО15-РД-56-553 / 21.04.2015 СО15-РД-56-761 / 08.06.2015 РД-09-56-106 / 07.12.2015 РКС16-ДГ55-9 / 19.12.2016 РКС16-ДГ55-13 / 19.12.2016
ЕССО02-15-7 Баба Илийца 38 - Красно село", гр. София, община Столична, район „Красно село“, ул. Баба Илийца" № 38, вх. А, Б, В" 02.3 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село, УЛ.БАБА ИЛИЙЦА № 38, бл. 2 ПП10-41 6.10.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1485 / 18.12.2015 СОА16-ДГ56-80 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-8 / 16.02.2018
ЕССО02-15-8 ЕС 189 Е-Красно село 68134.207.56.5 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Красно село, , бл. 189 ПП10-5-(14) 15.6.2015 Одобрено 15.6.2015 СО15-РД-56-978/ / 04.08.2015
ЕССО02-15-9 Гр. София, район „Красно село, ж. к. „Белите брези", ул. „Битоля" № 18, бл. 63" 02.5 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Белите брези, УЛ.БИТОЛЯ № 18, бл. 63 ПП10-3/4/ 14.4.2015 Одобрено 7.5.2015 СО15-РД-56-638 / 15.05.2015 СО15-РД-56-746 / 29.05.2015 РД-09-56-105 / 07.12.2015 РКС16-ДГ55-10 / 19.12.2016 РКС16-ДГ55-14 / 19.12.2016
ЕССО02-16-1466 ж.к. Белите брези, бл.24 68134.205.79.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Белите брези, , бл. 24 ПП10-8 13.9.2016 Одобрено 7.10.2016
ЕССО02-16-1828 „СС на бл.23, вх. А и Б“ 68134.201.183.1 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Лагера, УЛ.ХРИСТО МАТОВ, бл. 23 ПП10-9 27.9.2016 Одобрено 7.10.2016
ЕССО02-16-2 „Град София, община Столична, район „Красно село“, ул. „Битоля“, ж.к. „Белите брези“, бл. 31-32“ 68134.205.74.2 Район КРАСНО СЕЛО, гр. София, ж.к. Белите брези, УЛ.БИТОЛЯ, бл. 31-32 ПП10-2 26.2.2016 Одобрено 15.9.2016 СОА16-ДГ56-986 / 18.08.2016
ЕССО03-14-0003 София Възраждане Три уши 107"" 03.54 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Зона Б-19, УЛ.ТРИ УШИ № 107, бл. 8 31ПМ-145 17.12.2014 Одобрено 18.12.2014 СОА16-ДГ56-719 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-846 / 18.07.2016
ЕССО03-15-0002 ж.к.Сердика "бл. 13, гр.София, община Столична, район "Възраждане", ж.к.Сердика" бл.13"" 03.2 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Сердика, , бл. 13 ПП10-11/1 23.2.2015 Одобрено 4.3.2015 СО15-РД-56-191 / 21.03.2015 СО15-РД-56-523 / 17.04.2015 РД-09-56-48 / 28.07.2015
ЕССО03-15-0003 Зона Б-19,бл.13-14 гр.София община Столична,район „Възраждане” 03.3 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Зона Б-19, УЛ.ДИМИТЪР ПЕТКОВ № 119, бл. 13 и 14 ПП10-15 25.6.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-955 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1034 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-134 / 30.06.2016
ЕССО03-15-0004 „Топлина 11”София,район”Възраждане”, Зона Б-18,бл.11” 03.4 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Зона Б-18, , бл. 11 ПП10-14/1 18.5.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-986 / 05.08.2015 СО15-РД-56-1045 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-130 / 30.06.2016
ЕССО03-15-0005 „София, р-н „Възраждане”община Столична-СС”Възраждане” Зона Б-18, бл. 6, вх.1” 03.1 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Зона Б-18, , бл. 6 и 7 ПП10-12/1 21.3.2015 Одобрено 28.5.2015
ЕССО03-15-0006 „Сердика- 7;София;Столична;р-н Възраждане;ж.к. Сердика бл.7” 03.5 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Сердика, , бл. 7 ПП10-17 27.11.2015 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-261 / 23.02.2016
ЕССО03-15-0007 „София-Възраждане-ж.к. Сердика –блок 14 ” 03.6 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Сердика, , бл. 14 ПП10-13/1 24.3.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-965 / 03.08.2015 СО15-РД-56-1046 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-141 / 30.06.2016
ЕССО03-15-0008 „СС-Зона Б-18,бл.13,СО-район „Възраждане”,София 03.7 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Зона Б-18, , бл. 13 ПП10-16 31.8.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1439 / 10.12.2015 СОА16-ДГ56-20 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-32 / 02.06.2017
ЕССО03-15-0009 „гр.София, район Възраждане,ж.к.Сердика,бл.18,вх.А, вх.Б, вх.В,вх.Г, вх.Д” 03.8 Район ВЪЗРАЖДАНЕ, гр. София, ж.к. Сердика, , бл. 18 ПП10-18 7.12.2015 Одобрено 8.12.2015
ЕССО04-13-0052 Сдружение на собствениците - София - ул."Стара планина" 16 Б - Оборище" 68134.403.340.2 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Стара планина № 16 31ПМ-026 6.11.2013 Одобрено 7.11.2013 СОА16-ДГ56-663 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-764 / 27.06.2016
ЕССО04-13-0283 ул. Дунав" №6" 68134.405.77.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. 31ПМ-031 25.7.2013 Одобрено 26.7.2013 СОА16-ДГ56-779 / 01.07.2016 СОА16-ДГ56-951 / 08.08.2016
ЕССО04-14-0126 гр. София, район Оборище, бул. Янко Сакъзов" №60" 68134.407.66.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, бул. Янко Сакъзов № 60 31ПМ-043 30.6.2014 Одобрено 1.7.2014 СОА16-ДГ56-680 / 07.06.2016 СОА16-ДГ56-834 / 18.07.2016
ЕССО04-14-0456 гр. София, район Оборище, ул. Оборище", № 123" 68134.409.125.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Оборище № 123 31ПМ-0107 18.6.2014 Одобрено 19.6.2014 СОА16-ДГ56-681 / 07.06.2016 СОА16-ДГ56-843 / 18.07.2016
ЕССО04-14-0469 ул. Анжело Ронкали" № 3 – гр.София" 68134.407.101.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Анжело Ронкали № 3 31ПМ-120 27.11.2014 Одобрено 28.11.2014 СОА16-ДГ56-723 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-827 / 18.07.2016
ЕССО04-14-0562 Гр. София, община Оборище, ул.Асен Златаров" № 3, вх.1" 68134.407.103.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Проф. Асен Златаров № 3 31ПМ117 15.12.2014 Одобрено 16.12.2014 СОА16-ДГ56-718 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-860 / 18.07.2016
ЕССО04-15-0367 Цар Симеон" 49" 68134.401.276.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Цар Симеон № 49 31ПМ-013 6.1.2015 Одобрено 7.1.2015  СОА16-ДГ56-662 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-763 / 27.06.2016
ЕССО04-15-0383 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА УЛ. "ЦАР СИМЕОН" 38, РАЙОН "ОБОРИЩЕ", ГР.СОФИЯ"" 68134.403.73.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, УЛ.ЦАР СИМЕОН № 38 31ПМ-116 13.1.2015 Одобрено 14.1.2015 СОА16-ДГ56-741 / 27.06.2016 СОА16-ДГ56-850 / 18.07.2016
ЕССО04-15-0419 Сан Стефано 15"" 68134.407.250.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Сан Стефано № 15 31ПМ-071 10.1.2015 Одобрено 11.1.2015 СОА16-ДГ56-664 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-747 / 27.06.2016
ЕССО04-15-0571 Гр.София, община Оборище, ул. Марин Дринов" 26" 68134.407.129.2 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Марин Дринов № 26 31ПМ-083 10.1.2015 Одобрено 11.1.2015 СОА16-ДГ56-695 / 10.06.2016 СОА16-ДГ56-833 / 18.07.2016
ЕССО04-16-0001 Ураган"" 68134.409.86.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, кв. Подуяне, Буная № 25 РОБ16 - ПП10 - 11.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-964 / 15.08.2016
ЕССО04-16-00013 ,,СС София, район Оборище, ул.,,Черковна№84"" 68134.408.312.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Черковна № 84, бл. 1 РОБ16-ПП10-17 1.9.2016 Одобрено 18.4.2017
ЕССО04-16-00014 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ Сдружение-Черковна 68"" 68134.408.261.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ул. Черковна" № 68" РОБ16-ГР94-1129 31.8.2016 Одобрено 4.10.2016
ЕССО04-16-0002 ПРОЛЕТ 2016"" 68134.408.313.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Султан тепе № 19 РОБ16-ПП10-8/18 18.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-952 / 08.08.2016
ЕССО04-16-0003 СС Алеко Константинов 19 68134.408.224.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, кв. Подуяне, УЛ.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 19 РОБ16-ПП10-9/26 25.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-946 / 08.08.2016
ЕССО04-16-0005 СС Иван Станоев"" 68134.408.295.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, кв. Подуяне, УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ № 5 РОБ16-ПП10-10 20.5.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-450 / 16.05.2017
ЕССО04-16-0006 Съгласие 68134.407.236.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, кв. Подуяне, ул. Велико Търново, бл. 30 РОБ16-ПП10-11-( 25.7.2016 Одобрено 16.9.2016
ЕССО04-16-0007 жилищна сграда-бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 118 68134.408.43.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, кв. Подуяне, Евлоги и Христо Георгиеви № 118 РОБ16-ПП10-16 31.8.2016 Одобрено 13.9.2016
ЕССО04-16-0008 БАЧО КИРО 12 68134.402.89.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, БАЧО КИРО № 12 РОБ16-ПП10-12 13.7.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-472 / 25.05.2017
ЕССО04-16-0009 Оборище 117 68134.409.128.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Оборище № 117 РОБ16-ПП10-4-(2 27.7.2016 Одобрено 1.8.2016
ЕССО04-16-0010 ГР. СОФИЯ,СТОЛИЧНА ОБЩИНА,Р-Н "ОБОРИЩЕ',УЛ. АНДЖАЛО РОНКАЛИ №6"" 68134.407.107.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, АНДЖЕЛО РОНКАЛИ № 6 РОБ16-ПП12-172 16.9.2016 Одобрено 28.9.2016
ЕССО04-16-0012 СОФИЯ, УЛ. КРАКРА №4"" 68134.407.10.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, КРАКРА № 4 РОБ16-ГР94-852/ 28.7.2016 Одобрено 5.12.2016
ЕССО04-16-0015 Черковна 66"" 68134.408.260.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, гр.София, ул.,,Черковна № 66" РОБ16-ГР94-1301 11.10.2016 Одобрено 5.12.2016
ЕССО04-16-0016 ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"" 68134.401.240.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Цар Симеон № 42 РОБ16-ГР94-1224 11.10.2016 Одобрено 5.12.2016
ЕССО04-16-0017 ВАСИЛКА НИКОЛОВА"гр. София,ул. "Будапеща" 30" 68134.401.320.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, БУДАПЕЩА № 30 РОБ16-ГР94-847/ 25.10.2016 Одобрено 9.5.2017
ЕССО04-16-0018 ЩАСТЛИВЕЦА гр.София, ул. "Алеко Константинов" №9" 68134.408.280.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 9 РОБ16-ПП10-24 30.11.2016 Одобрено 14.12.2016
ЕССО04-16-0024 Гр. София, район Оборище "Янко Сакъзов"12" 68134.407.4.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Янко Сакъзов № 12 РОБ16-ГР94-1543 5.12.2016 Одобрено 14.12.2016
ЕССО04-16-008 ул.,,Бачо Киро12" 68134.462.89.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, БАЧО КИРО № 12 РОБ16-ПП10-12 13.7.2016 Одобрено 21.7.2016
ЕССО04-16-0638 Сдружение Черковна 75 В 68134.409.165.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, Черковна № 75 В РОБ16 -ПП10 -1 4.2.2016 Одобрено 28.3.2016
ЕССО04-17-0003 ,,СИНЧЕЦ - ГР.СОФИЯ, Р-Н ОБОРИЩЕ, УЛ. Г.С.РАКОВСКИ №40 68134.401.113.1 Район ОБОРИЩЕ, гр. София, ,,Георги Сава Раковски № 40" РОБ17-ГР94-365/ 1.3.2017 Одобрено 3.5.2017
ЕССО05-15-0001 ГР СОФИЯ БАНИШОР 39А - РАЙОН СЕРДИКА"" 68134.512.190.1 Район СЕРДИКА, гр. София, ж.к. Банишора, , бл. 39А ПП10-1-[6] 16.4.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-960 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1036 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-142 / 30.06.2016
ЕССО06-15-0001 ж.к. Левски Г, бл.36"" 06.1 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Левски Г, , бл. 36 ПП-10-7 23.6.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-961 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1049 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-145 / 30.06.2016
ЕССО06-15-00011 София 1517, ж.к. Хаджи Димитър" бл. 100" 06.11 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, , бл. 100 ПП10-12 21.10.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1455 / 12.12.2015 СОА16-ДГ56-84 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-12 / 16.02.2018
ЕССО06-15-0002 Съгласие-Хаджи Димитър", ж.к. Х.Димиитър бл.130" 06.2 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, , бл. 130 ПП10-2 12.5.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-868 / 10.07.2015 СО15-56-945 / 29.07.2015 САГ16-ДГ56-49 / 01.04.2016 РПД17-ДГ55-6 / 22.05.2017 РПД17-ДГ55-10 / 22.05.2017
ЕССО06-15-0003 Кочо Честименски 76"" 06.3 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, УЛ.КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ № 76, бл. 76 ПП10-9 12.8.2015 Одобрено 20.8.2015
ЕССО06-15-0004 Хаджи Димитър" бл. 29" 06.4 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, , бл. 29 ПП10-3 6.3.2015 Одобрено 13.3.2015 СО15-РД-56-302 / 31.03.2015 СО15-РД-56-531 / 17.04.2015 РД-09-56-32 / 08.06.2015 РПД16-ДГ55-6 / 29.07.2016
ЕССО06-15-0005 Сдружение на собствениците, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 40 06.5 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, УЛ.ПРОФ.ИВАН ШИШМАНОВ, бл. 40 ПП10-4 8.4.2015 Одобрено 21.4.2015 СО15-РД-56-725 / 15.05.2015 СО15-РД-56-775 / 11.06.2015 РД-09-56-114 / 07.12.2015 РПД16-ДГ55-8 / 29.07.2016
ЕССО06-15-0006 Сдружение на собствениците, бл.4 ж.к. Левски зона Г 06.6 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Левски Г, , бл. 4 ПП10-6 29.5.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-811 / 25.06.2015 СО15-РД-56-916 / 20.07.2015 САГ16-ДГ56-59 / 01.04.2016 РПД17-ДГ55-7 / 22.05.2017 РПД17-ДГ55-11 / 22.05.2017
ЕССО06-15-0007 ж.к. Сухата река, бл. 28 06.7 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Сухата река, , бл. 28 ПП10-10 10.9.2015 Одобрено 9.12.2015 СОА16-ДГ56-41 / 25.01.2016
ЕССО06-15-0008 35 блок- Подуяне-поглед напред"" 06.8 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, БУЛ.ВЛАДИМИР ВАЗОВ № 113, бл. 35 ПП10-5 15.4.2015 Одобрено 7.5.2015 СО15-РД-56-640 / 15.05.2015 СО15-РД-56-744 / 29.05.2015 РД-09-56-113 / 07.12.2015 РПД16-ДГ55-7 / 29.07.2016
ЕССО06-15-0009 София 1517, ул. Гаврил Кръстевич блок 133 вход В, Г 06.9 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, , бл. 133 ПП10-8 6.7.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-980 / 05.08.2015 СО15-РД-56-1048 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-152 / 30.06.2016
ЕССО06-15-0010 София 1517, ЕС Хаджи Димитър"" 06.10 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, УЛ.ПРОФ.ИВАН ШИШМАНОВ, бл. 148 ПП10-11 15.10.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1475 / 16.12.2015 СОА16-ДГ56-85 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-14 / 16.02.2018
ЕССО06-15-0012 Баба Вида", ж.к. Хаджи Димитър, бл. 140А, вх. В и вх. Г" 06.12 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, , бл. 140А ПП10-13 28.12.2015 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-378 / 24.03.2016
ЕССО06-15-0013 ж. к. „Хаджи Димитър” бл. 190, гр. София, р-н Подуяне 06.13 Район ПОДУЯНЕ, гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, , бл. 190 РПД16-ПП10-1 5.1.2016 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-263 / 26.02.2016
ЕССО07-14-0001 УЛ.ХУБАВКА 5 ГР.СОФИЯ РАЙОН СЛАТИНА КВАРТАЛ ГЕО МИЛЕВ 07.1 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Гео Милев, УЛ.ХУБАВКА № 5 31ПМ-128 12.12.2014 Одобрено 13.12.2014 СОА16-ДГ56-717 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-838 / 18.07.2016
ЕССО07-15-0002 ЯВОРОВ 54-СЛАТИНА 07.2 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Яворов, , бл. 54 31ПМ-130 7.1.2015 Одобрено 8.1.2015 СОА16-ДГ56-697 / 10.06.2016 СОА16-ДГ56-830 / 18.07.2016
ЕССО07-15-0003 ГР. СОФИЯ УЛ. МЪДРЕН БЛОК 27 РАЙОН СЛАТИНА 07.3 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, УЛ.МЪДРЕН, бл. 27 ПП10-5 25.2.2015 Одобрено 4.3.2015 СО15-РД-56-307 / 02.04.2015 СО15-РД-56-564 / 28.04.2015 РД-09-56-53 / 28.07.2015 РСЛ17-ДГ55-11 / 21.06.2017 РСЛ17-ДГ55-31 / 23.08.2017
ЕССО07-15-0004 ЕВРОДОМ 07.4 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 27А ПП10-2 11.2.2015 Одобрено 25.3.2015 СО15-РД-56-452 / 09.04.2015 СО15-РД-56-565 / 28.04.2015 РД-09-56-55 / 28.07.2015 РСЛ17-ДГ55-24 / 27.06.2017 РСЛ17-ДГ55-17 / 27.06.2017
ЕССО07-15-0005 ДОВЕРИЕ 07.5 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, ГЕО МИЛЕВ № 116А, бл. 54 ПП10-3 18.2.2015 Одобрено 4.3.2015 СО15-РД-56-205 / 24.03.2015 СО15-РД-56-524 / 17.04.2015 РД-09-56-30 / 08.06.2015 РСЛ17-ДГ55-19 / 21.06.2017 РСЛ17-ДГ55-32 / 23.08.2017
ЕССО07-15-0006 БЛ.30 - ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 07.6 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 30 ПП10-04 25.2.2015 Одобрено 13.10.2015 СО15-РД-56-1405 / 03.12.2015 СОА16-ДГ56-14 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-30 / 02.06.2017
ЕССО07-15-0007 ЖК. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ БЛ.63 07.7 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 63 ПП10-10 16.4.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1086 / 14.09.2015 СО15-РД-56-1149 / 16.10.2015 САГ16-ДГ56-143 / 30.06.2016
ЕССО07-15-0008 БЛ. 32А ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 07.8 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 32А ПП10-7 20.3.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-783 / 18.06.2015 СО15-РД-56-835 / 03.07.2015 САГ16-ДГ56-46 / 01.04.2016 РСЛ17-ДГ55-14 / 21.06.2017 РСЛ17-ДГ55-18 / 21.06.2017
ЕССО07-15-0009 СИРАК СКИТНИК 9 07.9 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Гео Милев, УЛ.СИРАК СКИТНИК № 9 ПП10-6 26.2.2015 Одобрено 25.3.2015 СО15-РД-56-453 / 09.04.2015 СО15-РД-56-566 / 28.04.2015 РД-09-56-116 / 07.12.2015 РСЛ17-ДГ55-20 / 26.06.2017 РСЛ17-ДГ55-15 / 26.06.2017
ЕССО07-15-0010 СЛАТИНА 46 А 07.10 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 46А ПП10-11 14.5.2015 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-816 / 08.07.2016
ЕССО07-15-0011 ГР. СОФИЯ Ж.К. СЛАТИНА БЛ.33 07.11 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 33 ПП10-8 2.4.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-866 / 10.07.2015 СО15-РД-56-944 / 29.07.2015 САГ16-ДГ56-45 / 01.04.2016 РСЛ17-ДГ55-13 / 21.06.2017 РСЛ17-ДГ55-23 / 26.06.2017
ЕССО07-15-0012 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЛ.6 БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125 СОФИЯ 07.12 Район СЛАТИНА, гр. София, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 125, бл. 6 ПП10-9 15.4.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-953 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1043 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-153 / 30.06.2016
ЕССО07-15-0013 СДРУЖЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ САНИ 263 07.13 Район СЛАТИНА, гр. София, УЛ.КОСТА ЛУЛЧЕВ № 25, бл. 263 ПП10-12 6.6.2015 Одобрено 13.10.2015 СО15-РД-56-1406 / 03.12.2015 СОА16-ДГ56-34 / 21.01.2016 САГ17-ДГ56-29 / 02.06.2017
ЕССО07-15-0015 БЛ. 74 СЛАТИНА 07.15 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 74 ПП10-15 13.7.2015 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-880 / 21.07.2016
ЕССО07-15-0016 Ж .К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ БЛ.24 07.16 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Христо Смирненски, , бл. 24 ПП10-13 6.7.2015 Одобрено 1.12.2015
ЕССО07-15-0018 СЛАТИНА БЛ.3 ВХ. Б И В 07.18 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Гео Милев, , бл. 3 ПП10-14 10.7.2015 Отхвърлено 4.8.2015
ЕССО07-16-0021 Град София, район Слатина", ул. "Гео Милев" № 17" 07.20 Район СЛАТИНА, гр. София, ж.к. Гео Милев, УЛ.ГЕО МИЛЕВ № 17 РСЛ16-ПП10-1 19.5.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-603 / 28.06.2017
ЕССО08-15-0001 гр. София, район Изгрев", ж.к. "Дианабад", бл.27" 68134.803.1974.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад, , бл. 27 31ПМ-019 7.1.2015 Одобрено 8.1.2015 СОА16-ДГ56-653 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-749 / 27.06.2016
ЕССО08-15-0003 СЪДРУЖИЕ - гр. София, район Изгрев", ж.к."Изток", ул. "Райко Алексиев" №5"" 68134.801.2047.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, УЛ.РАЙКО АЛЕКСИЕВ № 5 31ПМ-034 9.1.2015 Одобрено 10.1.2015 СОА16-ДГ56-655 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-760 / 27.06.2016
ЕССО08-15-0004 гр. София 1113, район Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Тодор Стоянов" №7" 68134.801.779.1 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, УЛ.ТОДОР СТОЯНОВ № 7 31ПМ-145 12.1.2015 Одобрено 13.1.2015 СОА16-ДГ56-735 / 20.06.2016 СОА16-ДГ56-847 / 18.07.2016
ЕССО08-15-0006 ЗОРА-38, гр. София, район Изгрев, ул. Елемаг №2, бл.304"" 68134.800.1841.3 Район ИЗГРЕВ, гр. София, УЛ.ЕЛЕМАГ № 2, бл. 304 ПП10-6-2 20.2.2015 Одобрено 4.3.2015 СО15-РД-56-181 / 17.03.2015 СО15-РД-56-532 / 17.04.2015 РД-09-56-16 / 22.05.2015 РИВ17-ДГ55-3 / 13.01.2017
ЕССО08-15-0007 Пиер Дегейтър" - гр. София, Столична община - район Изгрев, ж.к./кв. Изток, ул. Пиер Дегейтър №4, бл.1" 68134.802.2142.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, УЛ.ПИЕР ДЕГЕЙТЪР № 4, бл. 1 ПП10-9-2 23.3.2015 Одобрено 25.3.2015 СО15-РД-56-454 / 09.04.2015 СО15-РД-56-568 / 28.04.2015 РД-09-56-72 / 08.09.2015 РИВ17-ДГ55-4 / 13.01.2017 РИВ17-ДГ55-8 / 13.01.2017
ЕССО08-15-0008 СДРУЖЕНИЕ ИЗГРЕВ 41 - гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл.41"" 68134.803.1972.1 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев № 10, бл. 41 ПП10-11-2 15.6.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-927 / 23.07.2015 СО15-РД-56-996 / 13.08.2015 САГ16-ДГ56-155 / 30.06.2016
ЕССО08-15-0009 „Дарвин 25 – гр. София, район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин №25, бл. 2” 68134.802.2142.1 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, УЛ.ЧАРЛЗ ДАРВИН № 25, бл. 2 ПП10-16-2 30.3.2015 Одобрено 21.4.2015 СО15-РД-56-639 / 15.05.2015 СО15-РД-56-745 / 29.05.2015 РД-09-56-112 / 07.12.2015 РИВ17-ДГ55-2 / 13.01.2017
ЕССО08-15-0011 „СС гр. София район Изгрев ж.к. Дианабад бл.23 68134.803.1990.1 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад, , бл. 23 ПП10-2-2 8.4.2015 Одобрено 21.4.2015 СО15-РД-56-647 / 18.05.2015 СО15-РД-56-776 / 11.06.2015 РД-09-56-111 / 07.12.2015 РИВ17-ДГ55-1 / 13.01.2017 РИВ17-ДГ55-7 / 13.01.2017
ЕССО08-15-0012 „Дианабад 57”, гр. София, Район Изгрев, бул. Д-р Г.М. Димитров, ж.к. Дианабад, бл. 57, вх. 1(единствен) 68134.803.1994.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад, БУЛ.Г.М.ДИМИТРОВ, бл. 57 ПП10-3-4 11.11.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1474 / 16.12.2015 СОА16-ДГ56-79 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-11 / 16.02.2018
ЕССО08-15-0013 „Тинтява 20 – гр. София, район „Изгрев”, ул. Тинтява №20, бл.3” 68134.802.2137.3 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, ул. Тинтява № 20, бл. 3 ПП10-12-5 7.12.2015 Одобрено 9.12.2015 СОА16-ДГ56-40 / 25.01.2016
ЕССО08-15-0014 „Дианабад блок 3А”, гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл.3А” 68134.803.1982.1 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад , бл. 3А ПП10-8-4 18.5.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-871 / 16.07.2015 СО15-РД-56-943 / 29.07.2015 САГ16-ДГ56-48 / 01.04.2016 РИВ17-ДГ55-13 / 08.08.2017 РИВ17-ДГ55-12 / 08.08.2017
ЕССО08-15-0015 „ЕЛА - гр. София, ж.к. Изгрев, ул. Константин Кисимов №4, бл.303” 68134.800.1841.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изгрев, ул. Константин Кисимов № 4, бл. 303 ПП10-23-2 11.5.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-795 / 23.06.2015 СО15-РД-56-917 / 20.07.2015 САГ16-ДГ56-47 / 01.04.2016 РИВ18-ДГ55-2 / 09.01.2018 РИВ18-ДГ55-3 / 31.01.2018
ЕССО08-15-0016 гр.София, р-н Изгрев, кв. Изток, ул. Райко Алексиев № 40А, бл.216"" 68134.801.2076.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ул. Райко Алексиев № 40А, бл. 216 ПП10-26-3 22.6.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-1024 / 25.08.2015 СО15-РД-56-1087 / 14.09.2015 САГ16-ДГ56-154 / 30.06.2016
ЕССО08-15-0017 Изток 154А, гр. София, р-н Изгрев, кв. Изток, ул. Майор Юрий Гагарин № 22, бл.154А"" 68134.801.2053.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ул. Майор Юрий Гагарин № 22 ПП10-28-2 30.10.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1440 / 10.12.2015 СОА16-ДГ56-15 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-33 / 02.06.2017
ЕССО08-15-0018 „гр. София, район Изгрев, ул. Люлякова градина" №23А”" 68134.801.2066.1 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, УЛ.ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА № 23А, бл. 56 ПП10-29-2 28.10.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1450 / 12.12.2015 СОА16-ДГ56-82 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-10 / 16.02.2018
ЕССО08-15-0019 Дианабад 32 В,Г- гр. София, п.к. 1172, район Изгрев, ж.к. Дианабад, бл.32, вх.В и вх.Г"" 68134.803.1996.6 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад , бл. 32 ПП10-30-2 9.11.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1442 / 10.12.2015 СОА16-ДГ56-21 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-34 / 02.06.2017
ЕССО08-15-0020 гр.София 1172, р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. Буенос Айрес, бл.13А, вх.А и вх.Б"" 68134.803.1984.3 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Дианабад, ул. Буенос Айрес , бл. 13 ПП10-31-2 4.12.2015 Одобрено 9.12.2015 СОА16-ДГ56-39 / 25.01.2016
ЕССО08-16-0002 Самоков 16", гр.София,община Столична,райн "Изгрев", бул."Самоков"№16, кв."Изток"" 68134.802.2109.2 Район ИЗГРЕВ, гр. София, ж.к. Изток, УЛ.САМОКОВ № 16 РИВ16-ПП10-2-/1 12.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-947 / 08.08.2016
ЕССО09-14-0010 СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Лале" № 8, БИМА" 09.10 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.ЛАЛЕ № 8 31ПМ-072 10.3.2014 Одобрено 11.3.2014 СОА16-ДГ56-710 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-856 / 18.07.2016
ЕССО09-14-0011 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Димитър Хаджикоцев" №27" 09.11 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ № 27 31ПМ-062 9.7.2014 Одобрено 10.7.2014 СОА16-ДГ56-666 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-756 / 27.06.2016
ЕССО09-14-0013 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Миджур" №16" 09.12 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.МИДЖУР № 16 31ПМ-087 15.9.2014 Одобрено 16.9.2014 СОА16-ДГ56-683 / 07.06.2016 СОА16-ДГ56-842 / 18.07.2016
ЕССО09-14-0015 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Якубица" №14"" 09.14 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, ул. Якубица № 14 31ПМ-135 15.12.2014 Одобрено 16.12.2016 СОА16-ДГ56-715 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-840 / 18.07.2016
ЕССО09-15-0016 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", улица "Зелено дърво" №7"" 09.15 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, ул. Зелено дърво № 7 31ПМ-059 12.1.2015 Одобрено 13.1.2015 СОА16-ДГ56-651 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-762 / 27.06.2016 Няма / 01.01.2017
ЕССО09-15-0017 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", улица "Папа Йоан Павел II" №3"" 09.16 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, ПЛ.ПАПА ЙОАН ПАВЕЛ II № 3 31ПМ-140 13.1.2015 Одобрено 14.1.2015 СОА16-ДГ56-722 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-844 / 18.07.2016
ЕССО09-15-0018 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", улица "Димитър Димов №3"" 09.17 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.ДИМИТЪР ДИМОВ № 3 31ПМ-143 13.1.2015 Одобрено 14.1.2015 СОА16-ДГ56-709 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-858 / 18.07.2016
ЕССО09-16-21 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ", УЛ. "ЙОАН ЕКЗАРХ" № 48" 09.20 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.ЙОАН ЕКЗАРХ № 48 РЛЦ17-ГР94-1634 24.6.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-553/ / 07.06.2017
ЕССО09-16-25 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОЩИНА- РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Димитър Димов" № 8" 09.23 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.ДИМИТЪР ДИМОВ № 8 РЛЦ16-ГР94-1252 27.9.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО09-16-26 ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ", ул. "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" № 55" 09.24 Район ЛОЗЕНЕЦ, гр. София, УЛ.ДОБРИ ВОЙНИКОВ № 55 РЛЦ16-ГР94-2024 18.8.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-449/ / 16.05.2017
ЕССО10-15-0005 Гр. София, район "Триадица", ул. "Петър Парчевич" № 12"" 10.5 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ № 12 31ПМ-099 6.1.2015 Одобрено 7.1.2015 СОА16-ДГ56-652 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-758 / 27.06.2016 няма данни за р / 01.08.2016 РТР17-ДГ55-21 / 16.10.2017 РТР17-ДГ55-25 / 17.10.2017
ЕССО10-15-0007 Гургулят – 2014", гр. София, район "Триадица", ул. "Гургулят" № 19" 10.7 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ГУРГУЛЯТ № 19 31ПМ-053 7.1.2015 Одобрено 8.1.2015 СОА16-ДГ56-661 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-759 / 27.06.2016 няма данни за д / 01.08.2016 РТР17-ДГ55-24 / 16.10.2017 РТР17-ДГ55-22 / 16.10.2017
ЕССО10-15-0008 Гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" № 92"" 10.8 Район ТРИАДИЦА, гр. София, БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 92 31ПМ-131 12.1.2015 Одобрено 13.1.2015 СОА16-ДГ56-684 / 07.06.2016 СОА16-ДГ56-829 / 18.07.2016 няма данни за р / 01.08.2016 РТР17-ДГ55-23 / 16.10.2017 РТР17-ДГ55-20 / 16.10.2017
ЕССО10-15-0009 Тулча 95", гр. София, ж.к. "Стрелбище", ул. "Тулча", бл. 95" 10.9 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Стрелбище, УЛ.ТУЛЧА, бл. 95 ПП10-3 9.2.2015 Одобрено 13.3.2015 СО15-РД-56-298 / 27.03.2015 СО15-РД-56-525 / 17.04.2015 РД-09-56-31 / 08.06.2015 РТР17-ДГ55-4 / 09.03.2017 РТР17-ДГ55-10 / 14.03.2017
ЕССО10-15-0010 гр. София, община Столична, район Триадица", ж.к. "Стрелбище", ул. "Трънски проход", бл. 19А" 10.10 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Стрелбище, , бл. 19А ПП10-8 6.3.2015 Отхвърлено 28.5.2015
ЕССО10-15-0011 Висока гора 245", гр. София, Столична община, район "Триадица", ул. "Костенски водопад", ж.к. "Гоце Делчев", бл. 245." 10.11 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Гоце Делчев, УЛ.КОСТЕНСКИ ВОДОПАД, бл. 245 ПП10-7 4.3.2015 Отхвърлено 4.3.2015
ЕССО10-15-0012 Южен парк 87 – Триадица, ж.к. "Стрелбище", ул. "Траянови врата", бл. 87, гр. София 1408", община Столична, район "Триадица", ж.к. "Стрелбище", ул. "Траянови врата", бл. 87, вход А и вход Б" 10.12 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Стрелбище, УЛ.ТРАЯНОВА ВРАТА, бл. 87 ПП10-10 11.3.2015 Одобрено 3.4.2015 СО15-РД-56-558 / 21.04.2015 СО15-РД-56-760 / 08.06.2015 РД-09-56-65 / 29.07.2015 РТР17-ДГ55-5 / 09.03.2017 РТР17-ДГ55-8 / 13.03.2017
ЕССО10-15-0013 „Лира 2015”, гр. София, община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Деян Белишки”, бл. 2 10.13 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Гоце Делчев, УЛ.ДЕЯН БЕЛИШКИ, бл. 2 ПП10-12 3.4.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-802 / 23.06.2015 СО15-РД-56-919 / 20.07.2015 САГ16-ДГ56-44 / 01.04.2016 РТР17-ДГ55-9 / 13.03.2017 РТР17-ДГ55-13 / 21.03.2017
ЕССО10-15-0014 гр. София, район „Триадица”, бул. „П.Ю.Тодоров”, бл. 8, вх. А, Б, В, Г, Д и Е 10.14 Район ТРИАДИЦА, гр. София, БУЛ.ПЕТКО Ю.ТОДОРОВ, бл. 8 ПП10-13 7.5.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-805 / 24.06.2015 СО15-РД-56-920 / 20.07.2015 САГ16-ДГ56-60 / 01.04.2016 РТР17-ДГ55-2 / 09.03.2017 РТР17-ДГ55-12 / 20.03.2017
ЕССО10-15-0015 ЖСК „Валентина”, гр. София, община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище”, бул. „Гоце Делчев”, бл. 23 10.15 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Стрелбище, БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, бл. 23 ПП10-18 10.6.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-1023 / 25.08.2015 СО15-РД-56-1089 / 14.09.2015 САГ16-ДГ56-140 / 30.06.2016
ЕССО10-15-0016 ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 231, гр. София, община Столична, район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Георги Измирлиев”, бл. 231, вх. един 10.16 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Гоце Делчев, УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ, бл. 231 ПП10-15 3.6.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-949 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1047 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-135 / 30.06.2016
ЕССО10-15-0017 гр. София, община Столична, район „Триадица”, ул. „Костенски водопад”, бл. 243, вх. А, Б, В, Г, Д, Е 10.17 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Гоце Делчев, УЛ.КОСТЕНСКИ ВОДОПАД, бл. 243 ПП10-19 29.6.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-977 / 04.08.2015 СО15-РД-56-1053 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-139 / 30.06.2016
ЕССО10-15-0019 „Сани, гр. София, община Столична, район „Триадица”, ул. „Деян Белишки”, бл. 5 10.19 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ДЕЯН БЕЛИШКИ, бл. 5 ПП10-20 30.7.2015 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-461 / 14.04.2016
ЕССО10-15-0020 Стрелбище 97", гр. София, община Столична, район "Триадица", ж.к. Стрелбище", бл. 97, вх. А и Б" 10.20 Район ТРИАДИЦА, гр. София, ж.к. Стрелбище, , бл. 97 РТР16-ПП10-1 16.2.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-434 / 05.04.2016
ЕССО10-16-0021 Солунска 46", гр. София, община Столична, район "Триадица", ул. "Солунска" № 46" 10.21 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.СОЛУНСКА № 46 РТР16-ПП10-2 30.3.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-949 / 08.08.2016
ЕССО10-16-0022 Камен дел", гр. София, община Столична, район "Триадица", ул. "Цар Асен" № 51" 10.22 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ЦАР АСЕН № 51 РТР16-ПП10-4 13.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-963 / 15.08.2016
ЕССО10-16-0023 гр. София, община Столична, район Триадица", ул. "Шандор Петьофи" № 51" 10.23 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 51 РТР16-ПП-3 5.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-1070 / 07.10.2016
ЕССО10-16-0024 „СС Витоша 114, гр. София, община Столична, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 114” 10.24 Район ТРИАДИЦА, гр. София, БУЛ.ВИТОША № 114 РТР16-ГР94-2203 7.6.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-467 / 25.05.2017
ЕССО10-16-0025 „Буката 34, гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Шандор Петьофи“ 34 10.25 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 34 РТР16-ПП10 4.7.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-187 / 23.03.2017
ЕССО10-16-0027 Виктория, гр. София 1463, община Столична, район "Триадица", кв. "Буката", ул. "Шандор Петьофи" № 63"" 10.27 Район ТРИАДИЦА, гр. София, УЛ.ШАНДОР ПЕТЬОФИ № 63 РТР16-ПП10-7 1.6.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО10-16-0030 СС Прага 9, гр. София, община Столична, район „Триадица“, бул. „Прага“ № 9 10.30 Район ТРИАДИЦА, гр. София, БУЛ.ПРАГА № 9 РТР16-ГР94-3216 1.9.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-464 / 25.05.2017
ЕССО11-13-0002 гр. София, общинна Столична, район Красна поляна, ж.к. Разсадника Коньовица, бл. 28, вх. Д 68134.1106.292.2 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, УЛ.ХЪШОВЕ, бл. 28 31ПМ-046 29.10.2013 Одобрено 24.11.2013 СОА16-ДГ56-659 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-753 / 27.06.2016 Няма от ЕОБД / 30.06.2016 РКП17-ДГ55-6 / 27.06.2017 РКП17-ДГ55-8 / 27.06.2017
ЕССО11-14-003 гр. София, район Красна поляна" жк. Красна поляна 2 ч., бл.206, вх.А, Б, В и Г" 68134.1108.24.10 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Красна поляна 2, , бл. 206 31ПМ-0104 14.4.2014 Одобрено 15.4.2014 СОА16-ДГ56-667 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-755 / 27.06.2016
ЕССО11-15-00012 Красна поляна 2ч. бл.207 вх.А Б В Г 68134.1108.24.9 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Красна поляна 2, , бл. 207 ПП10-39 28.12.2015 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-421 / 04.04.2016
ЕССО11-15-0004 „ТОПЛИНА 20А” 68134.1108.96.5 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Красна поляна 1, УЛ.МЕТОДИ КУСЕВИЧ № 8-10, бл. 20А ПП10-9 27.2.2015 Одобрено 13.3.2015 СО15-РД-56-3054 / 01.04.2015 СО15-РД-56-531 / 17.04.2015 РД-09-56-37 / 08.06.2015 РКП17-РД56-12 / 25.01.2017 РКП17-РД56-14 / 25.01.2017
ЕССО11-15-0005 „УСТРЕМ” 68134.1108.115.10 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Красна поляна 1, БУЛ.ВЪЗКРЕСЕНИЕ, бл. 10 ПП10-19 13.7.2015 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-397 / 25.03.2016
ЕССО11-15-0007 „Надежда” - ул.”Позитано” 190 68134.1106.339.1 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, , бл. 77 ПП-10-26 29.9.2015 Одобрено 13.10.2015 СО15-РД-56-1414 / 04.12.2015 СОА16-ДГ56-16 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-31 / 02.06.2017
ЕССО11-15-0009 „Добротич 329А” 68134.1107.287.12 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Красна поляна 3, УЛ.ДОБРОТИЧ, бл. 329А РКП16-ПП10-2 21.1.2016 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-435 / 05.04.2016
ЕССО11-15-0010 жк. Илинден бл.114 вх.А Б В и Г 68134.1106.320.1 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Илинден, УЛ.НАЙЧО ЦАНОВ, бл. 114 РKП16-ПП10-3 30.3.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА17-ДГ56-467 / 25.05.2017
ЕССО11-15-0011 жк. Красна поляна 2ч. бл.7 вх.Б блоксекция 68134.1108.48.12 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Красна поляна 2, , бл. 7 ПП-10-35 9.12.2015 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-415 / 30.03.2016
ЕССО11-16-0013 129 блок"" 68134.1108.185.8 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Западен парк, , бл. 129 РКП16-ПП10-7/2/ 23.6.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО11-16-0015 137 ЗП,гр.София,община Красна поляна, район Красна поляна, жк.Западен парк",ул."Проф.Вайганд",бл.137" 68134.1108.162.2 Район КРАСНА ПОЛЯНА, гр. София, ж.к. Западен парк, УЛ.ПРОФ.ВАЙГАНД, бл. 137 РКП16-ПП10-10/2 17.9.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-87 / 13.03.2017
ЕССО12-15-1 гр. София, Район „Илинден, ж.к. „Света Троица", бл. 299" 12.1 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Света троица, , бл. 299 ПП10-10 21.3.2015 Одобрено 21.4.2015 СО15-РД-56-618 / 11.05.2015 СО15-РД-56-742 / 29.05.2015 РД-09-56-115 / 07.12.2015 РИЛ17-ДГ55-5 / 04.07.2017 РИЛ17-ДГ55-8 / 05.07.2017
ЕССО12-15-16 гр. София ж.к. Света Троица бл. 173 вх. В и Г 12.8 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Света троица, , бл. 173 ЕССО12-15-16 7.12.2015 Одобрено 9.12.2015
ЕССО12-15-17 гр. София район Илинден ж.к. Света Троица бл. 298 12.9 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Света троица, , бл. 298 ПП10-18 22.12.2015 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-879 / 21.07.2016
ЕССО12-15-18 гр. София, район „Илинден“ ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 7 12.10 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 7 РИЛ16-ПП10-4 19.1.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-438 / 05.04.2016
ЕССО12-15-19 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 120" 12.11 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 120 РИЛ16-ПП10-12 3.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-948 / 08.08.2016
ЕССО12-15-2 гр. София, Район „Илинден, ж.к. „Гевгелийски", бл. 11" 12.2 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Гевгелийски, , бл. 11 ПП10-9 18.3.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-818 / 08.07.2016 СО15-РД-56-926 / 23.07.2015 САГ16-ДГ56-53 / 01.04.2016 РИЛ17-ДГ55-4 / 03.07.2017 РИЛ17-ДГ55-9 / 06.07.2017
ЕССО12-15-20 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 31" 12.12 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 31 РИЛ16-ПП10-2 11.1.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-420 / 04.04.2016
ЕССО12-15-21 гр. София район Илинден ж.к. Захарна фабрика бл. 12 вх. А и Б 12.13 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 12 РИЛ16-ПП10-19 26.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА17-ДГ56-336 / 21.04.2017
ЕССО12-15-22 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 32, вх. А и Б" 12.14 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 32 РИЛ16-ПП10-3 12.1.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-422 / 04.04.2016
ЕССО12-15-23 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 28, вх. А и Б" 12.16 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 28 РИЛ16-ПП10-11 2.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1091 / 18.10.2016
ЕССО12-15-24 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 16, вх. А и Б" 12.17 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 16 РИЛ16-ПП10-8 22.1.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1156 / 22.11.2016
ЕССО12-15-25 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 24, вх. А и Б" 12.15 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 24 РИЛ16-ПП10-7 20.1.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-442 / 08.04.2016
ЕССО12-15-26 гр.София, район Илинден ж.к. Захарна фабрика" бл. 23, вх. А и Б" 12.18 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 23 РИЛ16-ПП10-6 20.1.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-439 / 05.04.2016
ЕССО12-15-27 гр. София, район Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 20, вх. А и Б" 12.19 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 20 РИЛ16-ПП10-5 19.1.2016 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-425 / 04.04.2016
ЕССО12-15-5 гр.София, район Илинден ж.к. „Гевгелийски“ бл. 2, вх. В и Г 12.4 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Гевгелийски, , бл. 2 ПП10-15 22.5.2015 Одобрено 29.5.2015
ЕССО12-15-7 гр. София, район Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 69" 12.7 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 69 ПП10-16 8.6.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-1138 / 13.10.2015 СО15-РД-56-1314 / 02.11.2015 САГ16-ДГ56-146 / 30.06.2016 РИЛ18-ДГ55-1 / 21.05.2018 РИЛ18-ДГ55-3 / 21.05.2018
ЕССО12-16-1 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 30 12.20 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 30 РИЛ16-ПП10-10 29.1.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА17-ДГ56-90 / 13.03.2017
ЕССО12-16-10 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 3 12.29 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 3 РИЛ16-ПП10-17 22.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1158 / 22.11.2016
ЕССО12-16-11 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 2 12.30 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 2 РИЛ16-ПП10-26 22.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-997 / 19.08.2016
ЕССО12-16-13 гр. София, район Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 126, вх. А, Б и В" 12.32 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 126 РИЛ16-ПП10-24 14.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-1038 / 09.09.2016
ЕССО12-16-14 гр. София, Район Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 21, вх. А и Б" 12.33 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 21 РИЛ16-ПП10-25 18.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-1125 / 04.11.2016
ЕССО12-16-15 гр. София, Район Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 5" 12.34 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 5 РИЛ16-ПП10-28 11.7.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО12-16-16 гр. София, ж.к. Захарна фабрика", бл. 128, вх. А, Б, В и Г" 12.35 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 128 РИЛ16-НЦ62-33-[ 27.5.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-1000 / 24.08.2016
ЕССО12-16-17 гр. София, Район Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 54" 12.36 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 54 РИЛ16-ПП10-27 21.6.2016 Отхвърлено 15.7.2016
ЕССО12-16-2 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 1 12.21 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 1 РИЛ16-ПП10-13 10.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1068 / 07.10.2016
ЕССО12-16-3 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 14 12.22 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 14 РИЛ16-ПП10-9 29.1.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1160 / 22.11.2016
ЕССО12-16-4 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 122 12.23 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 122 РИЛ16-ПП10-16 19.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-878 / 21.07.2016
ЕССО12-16-5 ж.к. Захарна фабрика, бл. 38 12.39 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 38 пп10-15 17.2.2016 Одобрено 17.2.2016 СОА16-ДГ56-818 / 08.07.2016
ЕССО12-16-6 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 8 12.25 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 8 РИЛ16-ПП10-14 15.2.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-962 / 15.08.2016
ЕССО12-16-7 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 27 12.26 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 27 РИЛ16-ПП10-21 1.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-1069 / 07.10.2016
ЕССО12-16-9 гр.София, район Илинден ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 29 12.28 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 29 РИЛ16-ПП10-23 14.4.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-1067 / 07.10.2016
ЕССО12-17-21 гр. София, р-н Илинден", ж.к. Захарна фабрика, бл. 46А, вх. А, Б, В" 12.41 Район ИЛИНДЕН, гр. София, ж.к. Захарна фабрика, , бл. 46А РИЛ17-ПП10-3 10.4.2017 Одобрено 10.4.2017
ЕССО13-11-0003 Надежда 240"" 68134.1383.2064.2 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 2, , бл. 240 РНД16-ПП10-8 18.5.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-652 / 24.07.2017
ЕССО13-15-0006 Надежда"-403 А-Б-В" 68134.1384.2065.6 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 4, , бл. 403 31ПМ-117 12.1.2015 Одобрено 13.1.2015 СОА16-ДГ56-721 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-845 / 18.07.2016 Няма от ЕОБД / 30.07.2016 РНД17-ДГ56-34 / 17.07.2017 РНД17-ДГ56-32 / 17.07.2017
ЕССО13-15-0009 „София-Надежда 462“, гр.София, Район Надежда, ж.к. Надежда, бл.462 68134.1384.2038.6 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 4, , бл. 462 ПП10-9 13.10.2015 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-419 / 04.04.2016
ЕССО13-15-0010 „Надежда221“, гр.София, Район Надежда, ж.к. Надежда, бл.221, вх.А, Б, В 68134.1382.2008.4 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 2, , бл. 221 ПП10-1 24.3.2015 Одобрено 3.4.2015 СО15-РД-56-462 / 15.04.2015 СО15-РД-56-616 / 11.05.2015 РД-09-56-66 / 29.07.2015 РИД16-ДГ55 / 19.08.2016 РИД16-ДГ55-38 / 15.11.2016
ЕССО13-15-0012 „Надежда 129ВГДЕ“, гр.София, Район,Надежда, ж.к.Надежда бл.129, вх.В, вх.Г 68134.1386.2128.1.2 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 1, , бл. 129 ПП10-3-/5/ 27.8.2015 Одобрено 13.10.2015 СО15-РД-56-1472 / 16.12.2015 СОА16-ДГ56-83 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-13 / 16.02.2018
ЕССО13-15-0013 „Блок 61, ж.к.Лев Толстой“ гр.София, Район Надежда, ж.к.Лев Толстой, бл.61, вх.А, вх.Б , вх.В, вх.Г 68134.1381.2081.2 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Лев Толстой, , бл. 61 ПП10-4 20.5.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1306 / 26.10.2015 СО15-РД-56-1338 / 10.11.2015 САГ16-ДГ56-149 / 30.06.2016 РНД18-ДГ55-4 / 12.01.2018 РНД17-ДГ56-37 / 12.01.2018
ЕССО13-15-0015 „Жабокрек 68“, Гр. София, Район Надежда, ж.к.Лев Толстой бл.68, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д 68134.1381.2071.2.2 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Лев Толстой, , бл. 68 ПП10-5-/2/ 21.10.2015 Отхвърлено 25.11.2015
ЕССО13-15-0017 Незабравка 68134.1376.2029.4.1 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Свобода, , бл. 26 ПП10-10 24.11.2015 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-412 / 30.03.2016
ЕССО13-16-0019 Толстой 15 68134.1381.2058.1 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Лев Толстой, , бл. 15 РНД16-ПП10-4 7.3.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1090 / 18.10.2016
ЕССО13-16-0020 Надежда-2, бл. 265, вх. Д и вх. Е 68134.1383.2050.1 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 2, , бл. 265 РНД16-ПП10-6 29.3.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1101 / 20.10.2016
ЕССО13-16-0021 Надежда 460 А 68134.1384.2038.5 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 4, , бл. 460 РНД16-ПП10-5 24.3.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1157 / 22.11.2016
ЕССО13-16-0022 СВОБОДА,БЛ.13 68134.1376.2011.5 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Свобода, , бл. 13 РНД16-ПП10-10 16.8.2016 Одобрено 19.10.2016
ЕССО13-16-0023 СВЕЖЕСТ"" 68134.1384.2117.6 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 4, , бл. 420 РНД16-НЦ62-49 9.9.2016 Одобрено 19.10.2016 СОА17-ДГ56-634 / 13.07.2017
ЕССО13-16-0024 Надежда бл.404 68134.1384.2065.4 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 4, , бл. 404 РНД16-ПП10-11 9.12.2016 Одобрено 5.1.2017
ЕССО13-16-0025 НАДЕЖДА 219 68134.1382.2006.2 Район НАДЕЖДА, гр. София, ж.к. Надежда 2, , бл. 219 РНД16-НЦ16-59 1.11.2016 Одобрено 14.11.2016
ЕССО14-14-0001 гр. София, район Искър", Дружба-304-Г" 68134.1505.2285.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 2, , бл. 304 ПП10-9 22.3.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1449 / 12.12.2015 СОА16-ДГ56-81 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-15 / 16.02.2018
ЕССО14-15-0002 Жилищен блок, гр. София, община Столична, район "Искър", ж.к. Дружба 2, бл. 202"" 68134.1505.2238.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 2 , бл. 202 ПП-10-1 2.2.2015 Одобрено 9.2.2015 СО15-РД-56-207 / 24.03.2015 СО15-РД-56-522 / 17.04.2015 РД-09-56-25 / 05.06.2015 РИС17-ДГ55-8 / 23.02.2017 РИС17-ДГ55-2 / 23.02.2017
ЕССО14-15-0003 Гр. София, район "Искър", ж.к. Дружба" 1ч., бл. 6, вх. А, Б, В, Г, Д"" 68134.1500.2443.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 6 ПП10-12 23.4.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-956 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1038 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-125 / 30.06.2016
ЕССО14-15-0005 Сдружение на собствениците на жилищна сграда – гр. София, Община Столична, Район "Искър", ж.к. "Дружба 1", бл. 34"" 68134.1500.2419.2 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 34 ПП10-5 20.2.2015 Одобрено 13.3.2015 СО15-РД-56-301 / 31.03.2015 СО15-РД-56-529 / 17.04.2015 РД-09-56-23 / 05.06.2015 РИС16-ДГ55-15 / 05.12.2016 РИС17-ДГ55-11 / 22.03.2017
ЕССО14-15-0006 „Национална програма за енергийна ефективност, гр. София, община Столична, район „Искър“, ж.к. „Дружба 2“, бл. 266, вх. А и вх. Б, бл. 267, вх. А, Б, В и Г и бл. 268, вх. А, Б и В“ 68134.1505.2265.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 2, , бл. 266 ПП10-2(3) 12.5.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-772 / 10.06.2015 СО15-РД-56-836 / 03.07.2015 САГ16-ДГ56-61 / 01.04.2016 РИС17-ДГ55-23 / 28.06.2017 РИС17-ДГ55-22 / 28.06.2017
ЕССО14-15-0008 Гр. София, район "Искър", ж.к. "Дружба", бл. 16"" 68134.1500.2328.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 16 ПП10-7(1) 11.3.2015 Одобрено 17.7.2015
ЕССО14-15-0009 Дружба 1 – бл. 125, гр. София, община Столична, район "Искър"" 68134.1500.2404.2 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 125 ПП10-3 18.2.2015 Одобрено 4.3.2015 СО15-РД-56-190 / 21.03.2015 СО15-РД-56-521 / 17.04.2015 РД-09-56-22 / 05.06.2015 РИС17-ДГ55-6 / 23.02.2017 РИС17-ДГ55-3 / 23.02.2017
ЕССО14-15-0010 Сдружение на собствениците в бл. 523, ж.к. "Дружба 2", район "Искър", град София"" 68134.1505.2367.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 2 , бл. 523 ПП-10-8 16.3.2015 Одобрено 3.4.2015 СО15-РД-56-555 / 21.04.2015 СО15-РД-56-762 / 08.06.2015 РД-09-56-110 / 07.12.2015 РИС17-ДГ55-7 / 23.02.2017 РИС17-ДГ55-5 / 23.02.2017
ЕССО14-15-0013 Роза, гр. София, община Столична, район "Искър", ж.к. "Дружба", бл. 44"" 68134.1500.2439.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 44 ПП10-6 25.2.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-819 / 29.06.2015 СО15-РД-56-924 / 23.07.2015 САГ16-ДГ56-54 / 01.04.2016 РИС17-ДГ55-15 / 20.06.2017 РИС17-ДГ55-20 / 28.06.2017
ЕССО14-15-0014 Жилищен блок, гр. София, община Столична, район "Искър", ж.к. "Дружба". Бл. 84"" 68134.1500.2347.4 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 84 ПП10-14 12.5.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-897 / 10.07.2015 СО15-РД-56-948 / 29.07.2015 САГ16-ДГ56-40 / 01.04.2016 РИС17-ДГ55-24 / 28.06.2017 РИС17-ДГ55-19 / 28.06.2017
ЕССО14-15-0015 Борика", гр. София, община Столична, район "Искър", ж.к. "Дружба", бл. 167" 68134.1506.1022.6 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 167 ПП10-4 20.2.2015 Одобрено 30.6.2015 СО15-РД-56-1011 / 19.08.2015 СО15-РД-56-1088 / 14.09.2015 САГ16-ДГ56-126 / 30.06.2016
ЕССО14-15-0016 Сдружение на собственици, гр. София, община Столична, район "Искър", ж.к. "Дружба", бл. 57, вх. А, Б, В, Г и Д" 68134.1500.2451.13 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 57 ПП10-10 21.3.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-928 / 23.07.2015 СО15-РД-56-997 / 13.08.2015 САГ16-ДГ56-156 / 01.04.2016
ЕССО14-15-0017 Балкан-82", гр. София, община Столична, район "Искър", ж.к. "Дружба" 1 ч., бл. 82, вх. А и Б"" 68134.1500.2347.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 82 ПП10-13(1) 15.5.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-785 / 18.06.2015 СО15-РД-56-834 / 03.07.2015 САГ16-ДГ56-41 / 01.04.2016 РИС17-ДГ55-16 / 21.06.2017 РИС17-ДГ55-26 / 04.08.2017
ЕССО14-15-0018 „Заедно можем“, гр. София, община Столична, район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бл. 5“ 68134.1500.2442.1 Район ИСКЪР, гр. София, ж.к. Дружба 1, , бл. 5 ПП10-11 21.10.2016 Одобрено 24.10.2016
ЕССО15-14-30 гр.София, район "Младост", ж.к.Младост 2, бл.251"" 68134.4091.43.1 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 2, , бл. 251 31ПМ-040 28.2.2014 Одобрено 1.3.2014 СОА16-ДГ56-699 / 10.06.2016 СОА16-ДГ56-831 / 18.07.2016
ЕССО15-15-1 гр.София, район Младост, ж.к."Младост"4, бл.479, вх.1"" 68134.4089.392.2 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 4, , бл. 479 31ПМ-0113 7.1.2015 Одобрено 8.1.2015  СОА16-ДГ56-654 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-748 / 27.06.2016
ЕССО15-15-10 „гр.София, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 201 – СС „Еница”” 68134.4091.723.2 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 2, , бл. 201 ПП10-6 20.4.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-867 / 10.07.2015 СО15-РД-56-947 / 29.07.2015 САГ16-ДГ56-50 / 01.04.2016
ЕССО15-15-11 „гр.София, Столична община, ул.”Филип Аврамов”, ж.к. „Младост 3”, бл. 303, вх.1 и вх.2” 68134.4089.14.1 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 3, УЛ.ФИЛИП АВРАМОВ, бл. 303 ПП10-3 23.3.2015 Одобрено 3.4.2015 СО15-РД-56-520 / 17.04.2015 СО15-РД-56-617 / 11.05.2015 РД-09-56-52 / 28.07.2015 РМЛ17-ДГ56-26 / 12.06.2017 РМЛ17-ДГ56-36 / 12.06.2017
ЕССО15-15-13 „гр. София, СО район „Младост”, ж.к. „Полигона”, бл. 7” 68134.4081.198.3 Район МЛАДОСТ, гр. София, кв. Полигона, , бл. 7 ПП10-4 26.3.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-797 / 23.06.2015 СО15-РД-56-918 / 20.07.2015 САГ16-ДГ56-42 / 01.04.2016
ЕССО15-15-14 „САНИ-блок 1Б, жк Младост 1, община Столична, гр. София” 68134.4082.405.15 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 1, , бл. 1Б ПП10-8 22.4.2015 Одобрено 7.5.2015 СО-15-РД-56-648 / 18.05.2015 СО15-РД-56-773 / 11.06.2015 РД-09-56-109 / 07.12.2015 РМЛ17-ДГ56-25 / 12.06.2017 РМЛ17-ДГ56-35 / 12.06.2017
ЕССО15-15-17 „гр. София, Столична община, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бл.451,вх.1,вх.2,вх.3,вх.4,вх.5” 68134.4089.181.3 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 4, , бл. 451 ПП10-7 22.4.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1064 / 04.09.2015 СО15-РД-56-1142 / 14.10.2015 САГ16-ДГ56-123 / 30.06.2016
ЕССО15-15-19 „гр. София, СО Район Младост, ж.к. Младост-3, бл. 371” 68134.4085.275.1 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 3, , бл. 371 ПП10-5 2.4.2015 Одобрено 21.4.2015 СО15-РД-56-615 / 18.05.2015 СО15-РД-56-743 / 29.05.2015 РД-09-56-108 / 07.12.2015 РМЛ17-ДГ56-24 / 12.06.2017 РМЛ17-ДГ56-34 / 12.06.2017
ЕССО15-15-2 гр.София, район Младост, ж.к."Младост"1А, бл.520, вх.1"" 68134.4083.127.3 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 1А, , бл. 520 31ПМ-149 13.1.2015 Одобрено 14.1.2015 СОА16-ДГ56-742 / 27.06.2016 СОА16-ДГ56-851 / 18.07.2016
ЕССО15-15-25 „гр. София, СО район Младост, ж.к.Младост 2, бл.220А” 68134.4091.84.4 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 2, , бл. 220А ПП10-10 30.3.2015 Одобрено 28.5.2015 СО15-РД-56-784 / 18.06.2015 СО15-РД-56-833 / 03.07.2015 САГ16-ДГ56-43 / 01.04.2016
ЕССО15-15-27 гр. София, Столична община, район Младост, ж.к. Младост 4, бл.457"" 68134.4089.175.1 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 4, , бл. 457 ПП10-15 22.7.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-1065 / 04.09.2015 СО15-РД-56-1144 / 14.10.2015 САГ16-ДГ56-124 / 30.06.2016
ЕССО15-15-28 гр. София, СО- район "Младост", ж.к. Младост 1, бл.52, вх 2 и 3"" 68134.4082.787.2 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 1, , бл. 52 ПП10-14 22.6.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-975 / 04.08.2015 СО15-РД-56-1050 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-51 / 01.04.2016
ЕССО15-15-4 гр. София, СО район Младост, ж.к. Младост 4, бл. 474"" 68134.4089.245.2 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 4, , бл. 474 ПП10-2 25.2.2015 Одобрено 13.3.2015 СО15-РД-56-300 / 27.03.2015 СО15-РД-56-527 / 17.04.2015 РД-09-56-38 / 08.06.2015 РМЛ17-ДГ56-23 / 12.06.2017 РМЛ17-ДГ56-33 / 12.06.2017
ЕССО15-15-7 „Гр. София, Столична община, район „Младост”, ж.к.”Младост 3”, бл.380, вх. 1 /единствен/” 68134.4083.6150.5 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 3, , бл. 380 ПП10-1 19.2.2015 Одобрено 25.3.2015 СО15-РД-56-455 / 09.04.2015 СО15-РД-56-569 / 28.04.2015 РД-09-56-50 / 28.07.2015 РМЛ17-ДГ56-27 / 12.06.2017 РМЛ17-ДГ56-22 / 12.06.2017
ЕССО15-15-9 „гр.София, ж.к. Младост-2, бл. 213” 68134.4091.169.8 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 2, , бл. 213 ПП10-13 10.6.2015 Одобрено 1.7.2015 СО15-РД-56-990 / 11.08.2015 СО15-РД-56-1042 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-132 / 30.06.2016
ЕССО15-16-1 гр.София, Столична община, район "Младост", бл.236, вх.4"" 68134.4091.128.2 Район МЛАДОСТ, гр. София, ж.к. Младост 2, , бл. 236 РМЛ16-ПП10-3 16.5.2016 Одобрено 23.6.2016 СОА16-ДГ56-965 / 15.08.2016
ЕССО16-15-0003 „Дървеница-21“ 68134.1603.5804.1 Район СТУДЕНТСКИ, гр. София, ж.к. Дървеница, , бл. 21 ПП10-1 17.3.2015 Одобрено 3.4.2015 СО15-РД-56-540 / 20.04.2015 СО15-РД-56-613 / 07.05.2015 РД-09-56-70 / 29.07.2015 РСТ18-ДГ55-1 / 30.04.2018 РСТ18-ДГ55-2 / 02.05.2018
ЕССО16-15-0004 „Мусагеница вх.А и Б” 68134.1602.6175.1 Район СТУДЕНТСКИ, гр. София, ж.к. Младост 1, , бл. 103 ПП10-2 10.6.2015 Одобрено 17.6.2015 №СО15-РД-56-954 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1044 / 01.09.2015
ЕССО16-15-0005 „Eвродом - Мусагеница“ 1797-София-Столична община, р-н „Студентски“, ж.к. „Младост 1“, бл. 96А 68134.1602.6130.2 Район СТУДЕНТСКИ, гр. София, ж.к. Младост 1, , бл. 96А ПП10-3 29.6.2015 Одобрено 13.10.2015 СОА16-ДГ56-7 / 07.01.2016
ЕССО16-15-0006 „Етажна собственост, кв. Витоша, бл.3“ 68134.1600.1175.1 Район СТУДЕНТСКИ, гр. София, БУЛ.ВИТОША, бл. 3 РСТ16-ПП10-1 14.3.2016 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1161 / 22.11.2016
ЕССО16-15-0007 „СС-Дървеница 10А“ 68134.1603.5806.2 Район СТУДЕНТСКИ, гр. София, ж.к. Дървеница, , бл. 10 ПП10-4 27.11.2015 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1162 / 22.11.2016
ЕССО16-15-0008 „СС Бл. 48 ж.к. Дървеница“ 68134.1603.5786.4 Район СТУДЕНТСКИ, гр. София, ж.к. Дървеница, , бл. 48 ПП10-5 2.12.2015 Одобрено 27.4.2016 СОА16-ДГ56-1159 / 22.11.2016
ЕССО17-14-006 Ул. Преки път № 61А 68134.1935.2202.1 Район ВИТОША, гр. София, ул. Преки път № 61А 31ПМ-126 18.11.2014 Одобрено 19.11.2014 СОА16-ДГ56-716 / 17.06.2016 СОА16-ДГ56-861 / 18.07.2016 Няма / 00.00.0000 РВТ18-ДГ55-4 / 12.06.2018 РВТ18-ДГ56-28 / 12.06.2018
ЕССО17-15-0011 „Бъкстон VІІІ 11“ 68134.1930.219.1 Район ВИТОША, гр. София, ж.к. Бъкстон , бл. 11 ПП10-4 28.4.2015 Одобрено 27.4.2016
ЕССО17-15-008 Бул. Братя Бъкстон № 45, вх. А и Вх. Б 68134.1932.2093.3 Район ВИТОША, гр. София, бул. Братя Бъкстон № 45 31ПМ-147 9.1.2015 Одобрено 10.1.2015 СОА16-ДГ56-680 / 07.06.2016 СОА16-ДГ56-855 / 18.07.2016 СТАР ЕОБД / 01.06.2017 РВТ18-ДГ56-29 / 01.06.2018 РВТ18-ДГ56-31 / 01.06.2018
ЕССО17-15-009 „Сдружение на собствениците от. Бл. 41, ж.к.Бъкстон, ул. Ген. Суворов № 28А“ СО, район Витоша 68134.1930.545.1 Район ВИТОША, гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Суворов № 28А ПП10-2/1/ 3.2.2015 Одобрено 3.4.2015 СО-15-РД-56-539 / 20.04.2015 СО15-РД-56-614 / 07.05.2015 РД-09-56-68 / 29.07.2015
ЕССО18-15-006 Бл. 43,София, община Столична, район „Овча купел”, ж.к. „Овча купел – 2”. 68134.4333.1304.1 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, ж.к. Овча купел, , бл. 43 ПП-10-2/2/ 15.5.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-1098 / 18.09.2015 №СО15-РД-56-115 / 16.10.2015 САГ16-ДГ56-137 / 30.06.2016
ЕССО18-15-008 бл.1, гр. София, община Столична, район „Овча купел”, ж.к. „Овча купел – 2” 68134.4333.1404.6 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, ж.к. Овча купел, , бл. 1 ПП-10-4 2.2.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1113 / 02.10.2015 СО15-РД-56-1418 / 05.12.2015 САГ17-ДГ56-22 / 02.06.2017
ЕССО18-15-009 гр. София, община Столична, район „Овча купел”, кв. „Овча купел ”, ул. „Букет”№ 56 68134.4338.1001.1 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. Овча купел, УЛ.БУКЕТ № 56А, бл. 6А ПП-10-5 10.2.2015 Одобрено 14.7.2015 СО15-РД-56-989 / 11.08.2015 СО15-РД-56-1040 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-131 / 30.06.2016
ЕССО18-15-011 Бл. 423, гр. София-1632, община Столична, район „Овча купел”, ж.к. „Овча купел – 1” 68134.4333.1181.1 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, ж.к. Овча купел, , бл. 423 ПП-10-7 10.2.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1072 / 08.09.2015 СО15-РД-56-1145 / 14.10.2015 САГ16-ДГ56-138 / 30.06.2016
ЕССО18-15-012 Бл. 508, гр. София-1632, община Столична, район „Овча купел”, ж.к. „Овча купел – 1” 68134.4334.351.1 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, ж.к. Овча купел, , бл. 508 ПП10-8/2/ 27.3.2015 Отхвърлено 14.4.2015
ЕССО18-15-014 ул. ”Буземска” № 17, вх. А, Б, В, гр. София-1632, община Столична, район „Овча купел”, кв. „Овча купел” 68134.4337.2040.1 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, кв. Овча купел, УЛ.БУЗЕМСКА № 17 ПП10-10(3) 12.8.2015 Одобрено 11.9.2015 СО15-РД-56-1301 / 23.10.2015 СО15-РД-56-1339 / 10.11.2015 САГ16-ДГ56-150 / 30.06.2016
ЕССО18-15-022 СС гр. София, район Овча купел", ж.к. "Овча купел-1", бл. 410, вх. Б, В и Г" 68134.4333.1197.1.1 Район ОВЧА КУПЕЛ, гр. София, ж.к. Овча купел, , бл. 410 ПП10-18/2/ 11.12.2015 Отхвърлено 27.4.2016
ЕССО19-15-0001 София ж.к. Люлин" бл. 227 А,Б" 68134.4356.405.4 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 227 31ПМ-0111 8.1.2015 Одобрено 9.1.2015 СОА16-ДГ56-660 / 03.06.2016 СОА16-ДГ56-757 / 27.06.2016 Няма от ЕОБД / 30.06.2016
ЕССО19-15-0002 „СОФИЯ - ЛЮЛИН БЛ. 604“ 68134.4360.335.2 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 604 ПП10-1 6.2.2015 Одобрено 13.3.2015 СО15-РД-56-299 / 27.03.2015 СО15-РД-56-528 / 17.04.2015 РД-09-56-29 / 08.06.2015 РЛН17-ДГ55-39 / 13.06.2017 РЛН17-ДГ55-41 / 13.06.2017
ЕССО19-15-0007 „БЛОК 017, гр. София, община Люлин, ж.к. Люлин, ул. Дончо Фесчиев, бл. 017“ 68134.4356.96.10 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 017 ПП10-14 9.10.2015 Одобрено 19.11.2015 СО15-РД-56-1451 / 12.12.2015 СОА16-ДГ56-78 / 04.02.2016 САГ18-ДГ56-9 / 16.02.2018
ЕССО19-15-0009 „Люлин 106 - АБП“ 68134.4359.171.1 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 106 ПП10-6 5.5.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-1073 / 08.09.2015 СО15-РД-56-1141 / 14.10.2015 САГ16-ДГ56-151 / 30.06.2016
ЕССО19-15-0010 „Люлин-317“ 68134.4361.67.7 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 317 ПП10-8 25.5.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-858 / 10.07.2015 СО15-РД-56-946 / 29.07.2015 САГ16-ДГ56-58 / 01.04.2016 РЛН17-ДГ55-42 / 27.06.2017 РЛН17-ДГ55-47 / 29.06.2017
ЕССО19-15-0012 „Люлин-016“ 68134.4356.96.7 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 016 ПП10-10 20.7.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1119 / 05.10.2015 СО15-РД-56-1421 / 05.12.2015 САГ17-ДГ56-24 / 02.06.2017
ЕССО19-15-0013 „СС134, ж.к. Люлин, бл. 134“ 68134.4359.210.5 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 134 РЛН16-ПП10-5 12.4.2016 Отхвърлено 23.6.2016
ЕССО19-15-0014 „023_Б“ 68134.4356.60.7 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 023 ПП10-9 1.7.2015 Одобрено 11.9.2015 СО15-РД-56-1409 / 03.12.2015 СОА16-ДГ56-18 / 13.01.2016 САГ17-ДГ56-23 / 02.06.2017
ЕССО19-15-0015 „София, Столична община, район Люлин, ул. 402, бл. 423 А, Б“ 68134.4361.202.19 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 423 ПП10-12 22.7.2015 Одобрено 11.9.2015 СО15-РД-56-1137 / 03.10.2015 СО15-РД-56-1312 / 02.11.2015 САГ16-ДГ56-136 / 30.06.2016
ЕССО19-15-0016 „София, Столична община, район Люлин, ул. 402, бл. 423, В“ 68134.4361.202.17 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 423 ПП10-12 22.7.2015 Одобрено 11.9.2015 СО15-РД-56-1137 / 03.10.2015 СО15-РД-56-1311 / 02.11.2015 САГ16-ДГ56-136 / 30.06.2016
ЕССО19-15-0017 „София, Столична община, район Люлин, ул. 402, бл. 423, Г“ 68134.4361.202.16 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 423 ПП10-12 22.7.2015 Одобрено 11.9.2015 СО15-РД-56-1137 / 03.10.2015 СО15-РД-56-1315 / 02.11.2015 САГ16-ДГ56-136 / 30.06.2016
ЕССО19-15-0018 „Европа № 138 В, гр. София, община Столична, район Люлин” 68134.4355.160.1 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, БУЛ.ЕВРОПА № 138 ПП10-11 21.7.2015 Одобрено 18.8.2015 СО15-РД-56-1066 / 04.09.2015 СО15-РД-56-1143 / 14.10.2015 САГ16-ДГ56-133 / 30.06.2016
ЕССО19-16-0021 „СС133, ж.к. Люлин бл. 133“ 68134.4359.210.4 Район ЛЮЛИН, гр. София, ж.к. Люлин, , бл. 133 РЛН16-ПП10-4 12.4.2016 Отхвърлено 23.6.2016
ЕССО20-15-0002 град София район Връбница жк Обеля 2 блок 233 вход В и вход Г 68134.2816.2410.5 Район ВРЪБНИЦА, гр. София, ж.к. Обеля 2, , бл. 233 ПП10-7 1.6.2015 Одобрено 23.7.2015 СО15-РД-56-957 / 29.07.2015 СО15-РД-56-1051 / 01.09.2015 САГ16-ДГ56-88 / 30.06.2016 РВР17-ДГ55-8 / 06.12.2017 РВР18-ДГ55-1 / 26.01.2018
ЕССО20-15-0004 ул. Връх Манчо", блок 5Б, вх. А, Б, В, Г" 68134.2824.2517.1.1 Район ВРЪБНИЦА, гр. София, УЛ.ВРЪХ МАНЧО, бл. 5Б РВР16-ПП10-1 4.1.2016 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-424 / 04.04.2016
ЕССО21-16-01 СС ГРАД НОВИ ИСКЪР, РАЙОН НОВИ ИСКЪР,УЛ.КРЕМЕНИЦА, БЛОК 24 00357.5350.18.2 Район НОВИ ИСКЪР, гр. Нови Искър, кв. Курило, УЛ.КРЕМЕНИЦА, бл. 24 РНИ16-ПП10-02 21.3.2016 Одобрено 27.4.2016
ЕССО21-16-02 СС ГРАД НОВИ ИСКЪР, РАЙОН НОВИ ИСКЪР, УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН, БЛОК 12 00357.5350.30.2 Район НОВИ ИСКЪР, гр. Нови Искър, кв. Курило, УЛ.ЮРИЙ ГАГАРИН, бл. 12 РНИ16-ПП10-01/1 18.3.2016 Одобрено 23.3.2016
ЕССО21-16-06 СС ГРАД НОВИ ИСКЪР, РАЙОН НОВИ ИСКЪР", Ж.К.ВОЕННИ ЖИЛИЩА, БЛОК 12" 00357.5360.23.17 Район НОВИ ИСКЪР, гр. Нови Искър, кв. Кумарица, ж.к. Военни жилища, , бл. 12 РНИ16-ПП10-6-/1 23.12.2016 Одобрено 5.1.2017
ЕССО22-15-00001 Сдружение на собственици на апартаменти от бл.4А, ж.к. Кремиковци, район Кремиковци гр. София 68134.8200.276.10 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. София, кв. Кремиковци, ж.к. Кремиковци, , бл. 4А ПП10-1-(1) 5.2.2015 Одобрено 4.3.2015 СО15-РД-56-182 / 17.03.2015 СО15-РД-56-526 / 17.04.2015 РД-09-56-15 / 22.05.2015 33 / 18.07.2016 45 / 22.08.2016
ЕССО22-15-00002 Сдружение на собственици апартаменти от бл.21, гр.Бухово район Кремиковци гр. София 07140.8092.942.10 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. Бухово, ж.к. Бухово, , бл. 21 ПП10-8(3) 4.2.2015 Одобрено 25.3.2015 СО15-РД-56-451 / 08.04.2015 СО15-РД-56-567 / 28.04.2015 РД-09-56-62 / 29.07.2015 30 / 18.07.2016 49 / 08.09.2016
ЕССО22-15-00003 Сдружение на собственици на апартаменти от бл.20,вх.А,Б,В гр.Бухово, р-н Кремиковци гр.София 07140.8092.942.7 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. Бухово, ж.к. Бухово, , бл. 20 ПП10-13-(2) 16.2.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-810 / 25.06.2015 СО15-РД-56-923 / 23.07.2015 САГ16-ДГ56-57 / 01.04.2016
ЕССО22-15-00005 Сдружение на Собственици на апартаменти от бл.16, ж.к.Ботунец-2 р-н Кремиковци гр.София 68134.8360.1041.6 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. София, кв. Ботунец, ж.к. Ботунец 2, , бл. 16 ПП-7-(5) 4.6.2015 Одобрено 29.1.2016 СОА16-ДГ56-135 / 18.02.2016
ЕССО22-15-00006 Сдружение на собственици на апартаменти от бл.6,вх.А и Б ж.к.Ботунец-2 р-н Кремиковци гр.София 68134.8360.1048.3 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. София, кв. Ботунец, ж.к. Ботунец 2, , бл. 6 ЕСС22-15-00006 20.2.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-808 / 25.06.2015 №СО15-РД-56-925 / 23.07.2015 САГ16-ДГ56-55 / 01.04.2016
ЕССО22-15-00007 Сдружение на Собственици на апартаменти от бл.22, гр.Бухово р-н Кремиковци гр. София 07140.8092.942.1 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. Бухово, ж.к. Бухово, УЛ.НИКОЛА БОНЕВ, бл. 22 ПП10-15(2) 2.7.2015 Одобрено 9.12.2015 СОА16-ДГ56-42 / 25.01.2016
ЕССО22-15-00008 Сдружение на собственици на апартаменти от бл.1 ,вх.А, Б, В, Г, ж.к.Ботунец-2 р-н Кремиковци гр. София 68134.8360.1047.1 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. София, ж.к. Ботунец 2, , бл. 1 ПП10-6-(6) 29.4.2015 Одобрено 24.2.2016 СОА16-ДГ56-460 / 14.04.2016
ЕССО22-15-00009 Сдружение на Собственици на апартаменти от бл.14, вх.А, Б, В, Г, ж.к. Ботунец-2р-н Кремиковцигр.София 68134.8360.1041.4 Район КРЕМИКОВЦИ, гр. София, кв. Ботунец, ж.к. Ботунец 2, , бл. 14 ПП10-14-(6) 4.5.2015 Одобрено 11.6.2015 СО15-РД-56-827 / 30.06.2015 СО15-РД-56-915 / 20.07.2015 САГ16-ДГ56-56 / 01.04.2016