одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания в община Котел

Уникален идентификатор:  f0c98b65-19d5-4f22-9320-7e7ec13ce2c4

Описание:

Издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 09:29:07
  • Създаден от: stoyanka_randeva
  • Последна промяна: 2020-02-14 09:29:07

Пореден номер на картата

Име, презиме и фамилия на титуляра на картата

ЕГН на титуляра на картата

№ и дата на издаване на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК

Валидност на издадената карта, съобразена със срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК

0001 Стефка Русева Петкова 1711 / 13.05.2013 г. 01.05.2016 г.
0002 Николай Петров Аркалиев 1013 / 20.10.2003 г. пожизнено
0003 Петър Жечев Петров 4601 / 30.11.2012 г. 01.11.2015 г.
0004 Владимир Христов Михалев 1373 / 06.04.2012 г. 01.04.2015 г.
0005 Георги Иванов Иванов 0316 / 31.05.2010 г. пожизнено
0006 Георги Христов Атанасов 0776 / 19.05.2008 г. пожизнено
0007 Ненко Николаев Савов 0403 / 01.02.2012 г. пожизнено
0008 Гинка Василева Тодорова 1641 / 29.04.2011 г. пожизнено
0009 Божанка Минчева Трупова 3060 / 14.09.2010 г. пожизнено
0010 Георги Христов Атанасов 0776 / 19.05.2008 г. пожизнено
0011 Вероника Иванова Боянова 1343 / 07.04.2014 г. 01.04.2017 г.
0012 Гинка Василева Тодорова 1641 / 29.04.2011 г. пожизнено
0013 Анастас Янакиев Янакиев - за превозно средство обслужващо Константина Я. Янакиева 3347 / 26.09.2013 г. 01.09.2014 г.
0014 Кънчо Христов Братанов 2810 / 03.07.2012 г. 01.07.2015 г.
0015 Исмаил Енверов Халилов 1022 / 17.03.2014 г. 01.03.2015 г.
0016 Христо Иванов Иванов 4394 / 09.12.2011 г. пожизнено
0017 Михаил Иванов Петков 0534 / 11.02.2014 г. 01.02.2017 г.
0017 Цветан Рафаилов Денев 0230 / 21.01.2014 г. 01.01.2017 г.
0018 Павел Иванов Кундураджиев 2579 / 03.07.2006 г. пожизнено
0019 Георги Ченков Бърдаров 1231 / 23.07.2007 г. пожизнено
0020 Хюсеин Ибрям Чобан 0224 / 30.01.1996 г. пожизнено
0021 Владимир Христов Михалев 1280 / 05.03.2015 г. 01.03.2018 г.
0022 Янко Христов Даскалов 1167 / 26.02.2015 г. 0759 / 05.02.2015 г. 01.02.2018 г.
0023 Нено Тончев Ненов 0479 / 07.02.2007 г. пожизнено
0024 Тодор Стефанов Рашев 1091 / 20.03.2014 г. 01.03.2017 г.
0025 Алиосман Ахмедов Алиосманов 4174 / 04.11.2014 г. 01.11.2017 г.
0026 Румян Георгиев Стоянов 4151 / 04.09.2015 г. 01.09.2016 г.
0027 Дария Стоянова Пирпирова 0641 / 23.02.2016 г. 01.02.2019 г.
0028 Исмаил Енверов Халилов 0710 / 03.02.2015 г. 01.02.2018 г.
0029 Димитър Белев Белев 2860 / 18.08.2011 г. пожизнено
0030 Стефка Русева Петкова 3579 / 07.10.2014 г. 01.10.2017 г.
0031 Ганка Димова Добрева 4101 / 05.10.2016 г. 01.10.2019 г.
0032 Любомира Веселинова Василева 1913 / 22.05.2014 г. 01.05.2017 г.
0033 Михаил Иванов Петков 0076 / 09.01.2017 г. 01.01.2020 г.
0034 Филип Владимиров Минев 5191 / 29.10.2015 г. 01.10.2018 г.
0035 Людмила Владимирова Минева 5192 / 29.10.2015 г. 01.10.2018 г.
0036 Цветан Рафаилов Денев 5352 / 07.12.2016 г. 01.12.2019 г.
0037 Катя Йорданова Митева - Бакалова 2229 / 04.05.2015 г. 01.05.2018 г.
0038 Павел Иванов Кундураджиев 2579 / 03.07.2006 г. пожизнено
0039 Хюсеин Мустафов Шакиров 3361 / 12.07.2017 г. пожизнено
0040 Светлозара Савова Ковачева - Калайджиева 2664 / 29.05.2017 г. 01.05.2018 г.
0041 Галина Колева Русева 2454 / 12.05.2017 г. 01.05.2019 г.
0042 Слав Йорданов Писомов 2564 / 18.05.2017 г. 01.05.2018 г.
0043 Иван Николаев Димитров 0561 / 02.02.2017 г. пожизнено
0044 Стефан Христов Стефанов 3656 / 28.08.2017 г. пожизнено
0045 Василка Георгиева Мавродиева 0987 / 14.06.2011 г. пожизнено
0046 Вероника Иванова Боянова 1079 / 06.03.2017 г. 01.03.2020 г.
0047 Хюсеин Хамзов Кехайов 2600 / 23.05.2017 г. 01.05.2018 г.
0048 Ганчо Крачунов Николов 2319 / 30.06.2009 г. пожизнено
0049 Иван Пенев Иванов 3240 / 18.08.2016 г. 01.08.2018 г.
0050 Мирем Мехмедова Чобанова 3315 / 22.08.2016 г. 01.08.2018 г.
0051 Ивелина Иванова Батанова - Петрова 5271 / 24.11.2017 г. пожизнено
0052 Фатме Сюлейманова Салимова 0393 / 22.01.2016 г. пожизнено
0053 Исмаил Енверов Халилов 0068 / 08.01.2018 г. 01.01.2020 г.
0054 Халил Халил Кьойбашъ 5395 / 30.11.2017 г. 01.11.2020 г.
0055 Христо Йорданов Даракчиев 2535 / 06.06.2016 г. 01.06.2019 г.
0056 Димка Тошкова Иванова 5685 / 15.12.2017 г. 01.12.2020 г.
0057 Мерйем Хасанова Краева 0031 / 13.01.2017 г. 01.01.2019 г.
0058 Иван Стоянов Ченков 3047 / 21.08.2012 г. пожизнено
0059 Георги Спасов Лазаров 5742 / 19.12.2017 г. пожизнено
0060 Али Хасан Караали 3108 / 11.07.2016 г. 01.07.2019 г.
0061 Петко Николов Петков 0313 / 18.01.2018 г. пожизнено
0062 Стефан Савов Джембеков 0525 / 30.01.2018 г. пожизнено
0063 Тодор Стефанов Рашев 0149 / 11.01.2018 г. 01.01.2021 г.
0064 Стефан Николаев Димитров 0486 / 29.01.2018 г. пожизнено
0065 Катя Йорданова Митева - Бакалова 1811 / 05.04.2018 г. 01.04.2021 г.
0066 Светлозара Савова Ковачева - Калайджиева 1916 / 11.04.2018 г. 01.04.2020 г.
0067 Георги Христов Атанасов 0776 / 19.05.1998 г. пожизнено
0068 Стефка Русева Петкова 3908 / 11.09.2017 г. 01.09.2018 г.
0069 Маню Петков Лейчев 3407 / 25.08.2016 г. пожизнено
0070 Кънчо Христов Братанов 2346 / 15.05.2018 г. 01.05.2021 г.
0071 Анка Антова Мурзова 0970 / 25.02.2016 г. пожизнено
0072 Хюсеин Хамзов Кехайов 1905 / 11.04.2018 г. 01.04.2021 г.
0073 Тодор Илиев Банов 0637 / 18.02.2014 г. пожизнено
0074 Йсуф Йсуфов Адемов 3175 / 03.07.2018 г. 01.07.2020 г.
0075 Станка Василева Иванова 1392 / 15.03.2018 г. пожизнено
0076 Георги Апостолов Апостолов 0137 / 11.01.2018 г. 01.01.2020 г.
0077 Халил Исмаил Кес 1968 / 13.04.2018 г. 01.04.2019 г.
0078 Гюлдала Зейналова Чаушева 2548 / 18.05.2017 г. 01.05.2020 г.
0079 Халиме Адемова Ахмедова 3883 / 08.09.2017 г. 01.09.2020 г.
0080 Димо Коев Димитров 2816 / 08.06.2018 г. 01.06.2021 г.
0081 Георги Диамандиев Георгиев 5416 / 01.12.2017 г. 01.12.2020 г.
0082 Вангел Атанасов Хътов 3775 / 14.09.2016 г. пожизнено
0083 Йосиф Кирилов Бранков 3384 / 13.07.2018 г. 01.07.2020 г.
0084 Исмет Мехмедов Ахмедов 4288 / 26.09.2018 г. 01.09.2020 г.
0085 Слав Йорданов Писомов 1753 / 03.04.2018 г. 01.04.2020 г.
0086 Донка Йорданова Железчева 3714 / 14.10.2014 г. пожизнено
0087 Мехмед Хасанов Помаков 2585 / 12.07.2013 г. пожизнено
0088 Ивайло Красимиров Иванов 4860 / 24.10.2018 г. 01.10.2019 г.
0089 Йовка Йорданова Грозчева 1335 / 12.03.2018 г. 01.03.2019 г.
0090 Стефка Русева Петкова 4876 / 25.10.2018 г. пожизнено
0091 Людмила Владимирова Минева 4893 / 25.10.2018 г. 01.10.2020 г.
0092 Филип Владимиров Минев 4897 / 25.10.2018 г. 01.10.2020 г.
0093 Диян Иванов Иванов 4329 / 23.11.2005 г. пожизнено
0094 Елфуда Хайдер Кючюкхасанова 1944 / 12.04.2018 г. 01.04.2020 г.
0095 Кязъм Хюсеинов Кючюкхасанов 3608 / 22.08.2018 г. 01.08.2021 г.
0096 Железчо Вичев Железчев 4969 / 30.10.2018 г. 01.10.2021 г.
0097 Хасан Хюсеинов Хамзов 4610 / 11.10.2018 г. 01.10.2019 г.
0098 Стефка Михаилова Муканска 4967 / 30.10.2018 г. пожизнено
0099 Кямил Джемал Дурали 5292 / 16.11.2018 г. 01.11.2020 г.
0100 Анка Иванова Симеонова 1293 / 16.03.2017 г. 01.03.2020 г.
0101 Красимир Василев Орлинов 1294 / 16.03.2017 г. 01.03.2020 г.
0102 Йовчо Стефанов Йовчев 1617 / 27.03.2018 г. пожизнено
0103 Али Хюсеин Пътърлъ 5351 / 22.11.2018 г. 01.11.2021 г.
0104 Мария Георгиева Христова 0062 / 05.02.2015 г. пожизнено
0105 Пенчо Иванов Иванов 2128 / 24.04.2018 г. пожизнено
0106 Христо Димов Ганев 4091 / 18.11.2009 г. пожизнено
0107 Дургуд Исмаилов Мехмедов 2093 / 04.05.2017 г. 01.05.2020 г.
0108 Мариана Иванова Костадинова 5129 / 16.11.2017 г. 01.11.2020 г.
0109 Хасан Мемишев Велиев 0723 / 08.02.2018 г. 01.02.2021 г.
0110 Васил Иванов Дехнев 4920 / 03.11.2017 г. 01.11.2020 г.
0111 Райна Иванова Гочева 5289 / 16.11.2018 г. 01.11.2019 г.
0112 Веселина Андреева Камбурова 2087 / 04.05.2017 г. 01.05.2019 г.
0113 Исмет Али Мемиш 4230 / 21.09.2018 г. 01.09.2020 г.
0114 Ахмед Мустафов Исуфов 1682 / 29.03.2018 г. пожизнено
0115 Фатме Али Гюдюл 5722 / 18.12.2017 г. пожизнено
0116 Мустафа Хасанов Ибриямов 3927 / 05.09.2018 г. пожизнено
0117 Никола Василев Николов 3907 / 11.09.2017 г. 01.09.2020 г.
0118 Йорданка Стефанова Николова 0668 / 05.02.2018 г. 01.02.2021 г.
0119 Халил Исмаил Кес 1163 / 11.03.2019 г. 01.03.2021 г.
0120 Радка Гочева Москова 1324 / 12.03.2018 г. 01.03.2021 г.
0121 Коста Димитров Георгиев 3725 / 13.09.2016 г. пожизнено
0122 Радка Алиева Брънзова 1761 / 03.04.2018 г. 01.04.2021 г.
0123 Айтен Халилова Харизанова 4789 / 30.10.2017 г. 01.10.2020 г.
0124 ИбриямМустафов Махремов 0202 / 12.01.2018 г. 01.01.2021 г.
0125 Любомира Веселинова Василева 2602 / 10.06.2019 г. пожизнено
0126 Христо Рахнев Василев 3052 / 04.07.2019 г. 01.07.2021 г.
0127 Пламен Иванов Димитров 2825 / 24.06.2019 г. 01.06.2021 г.
0128 Живко Денчев Косев 2822 / 13.06.2017 г. 01.06.2020 г.
0129 Христо Йорданов Даракчиев 2057 / 10.05.2019 г. 01.05.2022 г.
0130 Марияна Иванова Радулова 3438 / 19.08.2019 г. 01.08.2022 г.
0131 Тодор Иванов Тодоров 3199 / 12.07.2019 г. пожизнен
0132 Шюкрю Назифов Пашалов 2197 / 20.05.2019 г. 01.05.2020 г.
0133 Ибрям Ахмедов Дургудов 1295 / 16.03.2017 г. пожизнено
0134 Ангел Иванов Карамфилов 2786 / 20.06.2019 г. 01.06.2020 г.
0135 Хасан Хюсеинов Хамзов 3798 / 04.09.2019 г. 01.09.2020 г.
0136 Стефан Петров Петров 4211 / 27.09.2019 г. 01.09.2020 г.
0137 Мария Добрева Христова 2100 / 13.05.2019 г. 01.05.2020 г.
0138 Иванка Стоянова Тодорова 4379 / 09.10.2019 г. 01.10.2020 г.
0139 Ивайло Красимиров Иванов 4094 / 19.09.2019 г. 01.09.2022 г.
0140 Ивелина Деспова Колева 2578 / 10.06.2019 г. 01.06.2020 г.
0141 Стефан Стефанов Василев 1443 / 05.04.2005 г. пожизнено
0142 Исмаил Даудов Карамехмедов 3635 / 28.08.2019 г. 01.08.2020 г.
0143 Алиосман Ахмедов Алиосманов 4298 / 02.10.2017 г. 01.10.2020 г.
0144 Симеон Божилов Христов 1820 / 05.04.2018 г. 01.04.2021 г.
0145 Михаил Иванов Петков 0265 / 16.01.2018 г. пожизнено
0146 Исмаил Енверов Халилов 5540 / 05.12.2019 г. 01.12.2020 г.
0147 Йордан Стефанов Стефанов 0132 / 16.01.2013 г. пожизнено
0148 Георги Апостолов Апостолов 5514 / 05.12.2019 г. 01.12.2021 г.
0149 Янко Христов Даскалов 5513 / 03.12.2018 г. 01.12.2021 г.
0150 Стоян Симеонов Вълков 3341 / 30.06.2015 г. пожизнено
0151 Зейнеб Халил Караджа 0461 / 28.01.2016 г. пожизнено
0152 Марийка Илиева Димитрова 4844 / 24.10.2018 г. пожизнено
0153 Вероника Иванова Боянова 0671 / 10.02.2020 г. 01.02.2023 г.