одобрен

SEBRA-MF-2019-07-05

Уникален идентификатор:  f134011b-16e9-470d-8789-c63e4c47207d

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:36:48
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:36:48

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 05.07.2019 - 05.07.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 64860
10 xxxx Издръжка 262 273471.35
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3220.96
90 xxxx Възстановени приходи 2 1747.06
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 20 0
Общо:  287 343299.37
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  10 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 51 184226.17
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3220.96
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
Общо:  63 187447.13
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1167.5
Общо:  2 1167.5
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 64860
10 xxxx Издръжка 88 58127.97
Общо:  89 122987.97
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 121 29949.71
90 xxxx Възстановени приходи 2 1747.06
Общо:  123 31696.77