одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Костенец 2022 г.

Уникален идентификатор:  f140a6a7-bcb1-436c-8cc6-80cdbc2b9b9c

културни недвижими община регистър ценности РМС 436/2017 Костенец

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-05-10 15:45:24
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2022-05-10 15:45:24

№ ПО РЕД

НАИМЕНОВАНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

ВИД

КАТЕГОРИЯ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

СОБСТВЕНОСТ

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Късноантична крепост Проучена при археологически разкопки в периода 1978-1987 година; разкрита монументална сграда - гарнизон с построен вътрешен двор, открит приземен етаж, 6 входа и 3 вътрешни кули, направени от камъни и пет реда плоски тухли; крепостта "Стенос" е заемала площ от 22 ара, от които 13 са застроени на три нива Археологическа недвижима културна ценност - късноантична крепост "Стенос" при прохода "Траянови врата" Недвижимо културно наследство от категория "Национално значение" София област, община Костенец, землището на с.Долна Василица, местност "Калето", Публична държавна собственост с безвъзмездно предоставени права за управление на община Костенец ЗАПОВЕД № РД 9P-0010 от 21.12.2010г. "Късноантична крепост при прохода Траянови врата" е прекатегоризирана от категория "Местно значение" в категория "Национално значение"
2. Траянови врата Археологическа Недвижимо културно наследство от категория "Национално значение" София област, община Костенец, землището на с.Долна Василица, местност "Капията" чл.146, ал.3, Протокол от междуведомствена комисия от 12 април 2017 година
3. Византийска крепост и базилика Крепостна стена и базилика Архитектурно - строителен обект от античността и средновековието Недвижимо културно наследство от категория " Местно значение" София област, община Костенец, землището на с.Костенец, 2 км. - южно ДВ, бр.35 от 1966 година
4. Църква "Св.Арахангел Михаил" паметник на културата храм "Свети Архангел Михаил", който се характеризира се с трикорабна куполна базилика и е най-голям по размери в Ихтиманска духовна околия. Той съществува от 1854 година. Църквата има уникални запазени стенописи и стари книги на повече от 1 век Художествена София област, община Костенец, землището на с.Костенец на българска православна църква - Българска патриаршия Писмо № 3107 от 18 сиптември 1978 година
5. Вила на Христо Ганев Архитектура Историческа Недвижимо културно наследство от категория " Местно значение" София област, община Костенец, землището на с.Костенец, Вили Костенец, кв.7, УПИ № 128 Частна Писмо № 2421 от 10 май 2002 година
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте