одобрен

Регистър АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА

Уникален идентификатор:  f1cc975f-e76a-457b-9b15-b1a753045c27

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:32:15
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-06-28 11:32:15

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СИЛИСТРА

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА
ОБЩИНА НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС АКТ.№ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ В РЗИ РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД ТЕЛ.ЗА КОНТАКТИ СПЕЦИАЛНОСТ email
община Силистра
1 88 гр.Силистра "АСДП-ИП-Д-Р ЕЛИСАВЕТА ЛИЛОВА" гр.Силистра, бул."Македония"№61, каб.№24 №867/08.04.2009 1931122002 086/83-33-21 ОРТОДОНТИЯ
2 154 гр.Силистра "АСДП-ИП-Д-Р ДИМАНА УЗУНОВА" гр.Силистра,ул."Хан Омуртаг" №6 №1034/18.06.2014 1931122003 0889380150 ОРТОДОНТИЯ dimanauzunova@yahoo.com