одобрен

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1

Уникален идентификатор:  f1ee3306-fb78-4b82-8441-86e373a773b3

Описание:

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 6 АПРИЛ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

консервация публичен регистър реставрация РМС 103/2015 закон за културното наследство

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-09-16 17:04:16
  • Създаден от: skirov
  • Последна промяна: 2021-09-16 17:04:16

№ по ред

Трите имена

Специалност в областта на консервацията и реставрацията

Друга специалност и специализация в областта на консервация и реставрация

Адрес

Заличаване, обстоятелства, № на заповед

Забележка

1 Юри Найденов Йорданов Архитектура гр. София, бул. „Скобелев“ №1
2 Юлий Кирилов Фърков Архитектура гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 473, вх. В, ап. 39
3 Ангелмир Дамянов Ангелов Архитектура гр. София, ул. „Горски пътник“ №20
4 Илияна Неделкова Панова-Миткова Инженер-химик гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 434, вх. 1, ап. 14
5 Даниела Александрова Чернева Консервация и реставрация гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №16
6 Антон Петров Малеев Промишлено и гражданско строителство гр. София, ул. „Козяк“ №9 Моб. тел. 0887968386 E-mail: anton88@dir.bg
7 Светла Руменова Цанева-Димитрова Физика гр. София, ул. „Оборище“ №92 0898518044, 0895686861,
8 Жени Иванова Койчева Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Обеля 2, бл. 270, вх. Б, ет. 2, ап. 26
9 Аглика Петкова Икономова Консервация и реставрация гр. София, ул. „Метличина поляна“, бл. 31, вх. А, ап. 1
10 Христо Николов Попкостадинов Консервация и реставрация гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански“, бл. 9, вх. Б, ет. 5, ап. 15 , 0883435156, 0878292273 hristo_jica@abv.bg
11 арх. Галина Ненова Иванчева Архитектура гр. София, кв. Изток, ул. „Димчо Дебелянов“ №4 02/8727539, 0888776223 g_ivancheva@abv.bg
12 арх. Валентина Пенева Върбанова Архитектура гр. София, Зона Б5, бл. 3, ет. 8, ап. 25
13 Севдалина Иванова Нейкова Консервация и реставрация гр. Варна, ул. „Ружа“ №43а, ап. 11 служ. адрес: гр. София, ул. „Съборна“ №2 sevdalinaneikova@abv.bg
14 проф. д-р арх. Николай Любомиров Тулешков Архитектура гр. София, бул. „Ситняково“ №47а 02/9434960, 02/9434965, 0887247717
15 Замфир Донов Петров Консервация и реставрация гр. София, ул. „Антон Павлович Чехов“ №14, вх. А, ет. 3, ап. 9 0887821200 zamfirpetrov@abv.bg
16 Галя Трифонова Трифонова-Петрова Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Дружба 1, бл. 94, ет. 4, ап. 17 02/8794565, 0898213467 polychrome_tr@abv.bg
17 Стефко Атанасов Аенски Консервация и реставрация гр. София, кв. Захарна фабрика, бл. 32, вх. Б, ап. 13 02/8238557, 0888380515 stefal63@yahoo.com
18 арх. Любомир Асенов Петров Архитектура гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 28, вх. А, ет. 5, ап. 3 02/8408201, факс: 02/9833755, 0889192003 kari_azarch@abv.bg
19 Георги Пенчев Георгиев Технология на силикатите гр. София, ж.к. Банишора, бл. 42, вх. Г, ет. 5, ап. 67 02/8317572,0886074737 penchev_1947@abv.bg
20 Китан Йорданов Китанов Консервация и реставрация гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ №102, ет. 3, ап. 8а 0897825949 kitankitanov@abv.bg
21 Атанас Василев Атанасов Консервация на произведенията на изкуството гр. София, бул. „Мадрид“ №15, ет. 4, ап. 15 02/9437023
22 Тоня Борисова Цанева Консервация и реставрация гр. Варна, ул. „Местност планова“ №10
23 инж. Валентин Георгиев Ликов Промишлено и гражданско строителство - конструкции гр. София, ж.к. Гевгелиийски, бл. 7, вх. В, ет. 6, ап. 64 02/8219703, факс: 02/9833755, 0889296010 valentine_likov@abv.bg
24 арх. Симона Кирилова Стоянова Архитектура гр. София, ул. „Дукатска планина“ №12, ет. 5, ап. 10
25 Павлин Александров Пенев Консервация и реставрация гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 36, вх. Г, ап. 13
26 арх. Габриела Любомирова Семова-Колева Архитектура гр. София, ул. „Цар Самуил“ №37, 0887899878, 02/8511763, gabriela_semova@abv.bg
27 проф. Григори Бойчев Григоров Художествено-монументална живопис Реставрация гр. София, бул. „Драган Цанков“ №24
28 Владимир Георгиев Цветков Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 36, вх. В, ап. 48
29 Екатерина Димитрова Коруджиева-Ангелова Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Лагера, бул. „Цар Борис III“, бл. 49, вх. Б
30 Стефан Димитров Белишки Консервация и реставрация гр. София, ул. „Цар Асен“ №11 0887266891 stefan_belishki@yahoo.com
31 арх. Велина Атанасова Панджарова Архитектура гр. София, ул. „Позитано“ №165
32 арх. Доника Атанасова Георгиева Архитектура гр. София, ж.к. Сердика, бл. 25, ап. 115
33 арх. Константин Недков Пеев Архитектура гр. София, ул. „Софроний Врачански“ №51
34 Емил Георгиев Чушев Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 39, вх. Б, ет. 3, ап. 10
35 Любомира Рангелова Стефанова Консервация и реставрация гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ №83А 0721/63553, 0888515519 loubastefsoleil@hotmail.com
36 Стефан Илиев Стефанов Консервация и реставрация гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ №83А 0721/63553, 0888515519 Ilbens3o@yahoo.com
37 Елица Пеева Цветкова Консервация и реставрация гр. София, бул. „Христо Ботев“ №26, ет. 4, ап. 15
38 Иванка Николова Христева Консервация и реставрация гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ №82
39 Христина Иванова Цветкова Консервация и реставрация гр. Пловдив, ул. „Петьофи“ №11
40 арх. Ирена Владимирова Христова-Дончева Архитектура гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №13, вх. Б, ап. 5
41 Климент Атанасов Атанасов Консервация и реставрация гр. Бургас, бул. „Демокрация“ №30
42 арх. Васил Бориславов Китов Архитектура гр. София, ул. „Муджур“ №20
43 Стефан Христов Тъпанов Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Надежда, 6 част, бл. 610, вх. А, ет. 7, ап. 21 sht@ins.bg
44 Татяна Игор Еждик-Тъпанова Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Надежда, 6 част, бл. 610, вх. А, ет. 7, ап. 21 ejdik@abv.bg
45 Йоана Красимирова Тавитян Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Стрелбище, бул. „България“ № 11, бл. 4, вх. 1, ет. 1, ап. 1
46 Мелкони Раффи Тавитян Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. „Нишава“ №163, вх. Б, ет. 1, ап. 2
47 Таня Георгиева Манева Консервация и реставрация гр. София, ул. „Кота 1050“ № 136, ап. 2
48 Ивайло Петров Левичаров Консервация и реставрация гр. София, ул. „Кота 1050“ № 136, ап. 2
49 арх. Диляна Георгиева Чилингирова-Савчева Архитектура гр. София, кв. Лозенец, ул. Момин кладенец 3
50 арх. Лиляна Иванова Тонева Архитектура гр. София, кв. Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №3
51 арх. Християн Людмилов Георгиев Архитектура гр. София, кв. Лозенец, ул. „Момин кладенец“ №3
52 арх. Веселин Василев Няголов Архитектура гр. София, ул. „Д. Петков“ №119 0898690895
53 Цонка Петрова Тодорова Изобразителни изкуства гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №4в
54 Владимир Митков Димитров Консервация и реставрация гр. Хасково, ул. „Княз Дондуков“ №15, ет. 2, ап. 3
55 Аблена Стоянова Мазакова Консервация и реставрация гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ №9
56 Райна Методиева Петкова Химия гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №44 02/9834379, 0887319262 w_rest@abv.bg
57 арх. Мария Живкова Хлебарова Архитектура гр. Габрово, ул. ”Николаевска“ №7
58 арх. Люция Тодорова Декова – Николова Архитектура гр. Габрово, ул. „Д-р Тота Венкова“ №17, вх. Б, ет. 3, ап. 9
59 арх. Георги Димитров Савов Архитектура гр. София, ул. „Йоан Екзарх“ №3, ет.3, ап.6 0898770910 gsavov@netbg.com , a3@netbg.com
60 арх. Николай Янчев Симеонов Aрхитектура гр. София, ул. „Люботрън“ №11,вх.А, ет.1, ап.1 0898770908 n.simeonov@a-3.bg, a3@netbg.com
61 арх. Иван Цанев Генов Архитектура гр. София, ж.к. Яворов, бл. 23, вх. 3, ап. 22
62 арх. Елена Алексиева Алексиева Архитектура гр. София, ул. „Латинка“ бл. 42, ап. 3
63 арх. Донка Цанева Колева Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий“ №9
64 арх. Цветан Илиев Радев Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Патриарх Евтимий“ №9
65 арх. Петър Владимиров Петров Архитектура гр. София, ж.к. Гоце Делчев 254, вх. 3,ет.2 0878445789 office@ah-project.com
66 арх. Петкана Георгиева Бакалова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Средец“ №31А, ет.3 0878445788 office@ah-project.com
67 Мира Христова Христова Консервация и реставрация гр. София, бул. „Витоша“ №69А 02/9894165,0878627392 mirandachrist@abv.bg
68 Светла Велинова Койнова – Мечкуева Декоративно монументална живопис гр.София, ,бул. „Св. Наум“ №26
69 Красимира Пенчева Василева - Младенова Архитектура гр. София, ул. „Юрий Венелин” №19, вх. 1, ет. 2 ап. 3
70 д-р Петя Сашева Пенкова Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Овча купел 1, бл. 409, вх. Б, ап. 28 0898612449 petiapenkova@yahoo.com
71 арх. Анна Тодорова Младенова Архитектура гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 238, вх. 8, ет. 5, ап. 140 02/8693452
72 арх. Надежда Димитрова Георгиева Архитектура гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 262 0898765480
73 Росица Димитрова Михайлова Архитектура гр. София, ж.к. Западен парк, ул. „Суходолска” №1, бл. 138, вх. А, ап. 3
74 Валентин Неделчев Тодоров Инженер химик-технолог, изкуствознание и изобразителни изкуства (консервационна експертиза и материалознание) гр. София, ул. „Луи Айер“ №69-71, ет. 6, ап. 19 02/8628392, 0888959860
75 арх. Анна Иванова Неврокопска Архитектура гр. София, ул. „Ивац войвода” №26
76 арх. Радка Василева Стефанова Архитектура гр. Пловдив, ул.“ Севастопол“ №20, ап. 6
77 Петър Димитров Митанов Технология на пластмасите гр. София, ж.к. Витоша, ул. „Яна Язова“ №14А 02/8688988, 0888208330
78 Гергина Илиева Петрова Консервация и реставрация гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ №102, вх. Б, ет. 4, ап. 14 gergina.ilieva@abv.bg
79 Александър Орлинов Занков Графика гр. София, ул. „Пиротска“ №52, вх. А, ет. 5 alex_2005@abv.bg
80 арх. Емил Момчилов Йорданов Архитектура гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 79, вх. А, ап. 4 02/8221170, 0898591797 emj_far@uacg.bg
81 арх. Румяна Иванова Пройкова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Юндола“ №22
82 арх. Жана Петрова Джугаланова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №22
83 арх. Иво Петров Петров Архитектура гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ №17, вх. А, ет. 1, ап. 1
84 арх. Костадин Иванов Сандев Архитектура гр. Благоевград, ул. “Васил Левски” №3, вх. Б
85 арх. Людмила Мирчева Маркова - Панчева Архитектура гр. София, ул. “Димитър Петков” №119, вх. Б, ет. 6, ап. 104
86 Емил Николов Шопов Автоматизация на производството гр. Пловдив, ул. “Днепър” №5
87 арх. Христина Георгиева Стоянова Архитектура гр. София, ул. “Любен Каравелов” №17А, ет. 3, ап. 10 02/9803264
88 Нина Тодева Диянова Микроелектроника и технология на МЕ производство гр. Шумен, бул. “Славянски” №17 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
89 Атанас Димитриу Пападакис Консервация и реставрация гр. София, ул. “Евлия Челеби” №3 0888964605 atanaspapadakis@yahoo.co.uk
90 Силвия Иванова Варадинова - Пападаки Консервация и реставрация 0885727985 s.varadinova@yahoo.com
91 арх. Албена Иванова Харалампиева Архитектура гр. София, ул. “Бистрица” №7
92 Петър Лазаров Попов Консервация на живописта и полихромната скулптура гр. София, кв. Банкя, ул. “Лотос” №16 02/9975051-ателие, 0887332247 peterpopof@abv.bg
93 арх. Георги Александров Александров Архитектура гр. София, ж.к. Лагера, бл. 10, вх. Е, ет. 2, ап. 3 02/8525943 g.al.aleksandrov@abv.bg
94 арх. Милена Стефчова Каменова Архитектура гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 7, вх. Б, ет. 5, ап. 18 0888272069 archika@mail.bg
95 инж. Божана Величкова Етимова Промишлено и гражданско строителство гр. София, ул. “Гурко” №34 02/9874438, 0885757177
96 Невена Николова Петкова Археология – технолог по консервация и реставрация на недвижими културни ценности гр. София, ул. “Хан Аспарух” №1 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
97 арх. Анастасия Иванова Бошнакова Архитектура гр. София, ул. “Черни връх” №8, вх. А, ап. 7
98 арх. Боян Любомиров Кузупов Архитектура гр. София, ул. “Княз Борис I” №21
99 арх. Венета Иванова Гергиникова Архитектура гр. Пловдив, бул. “Марица” №54, вх. А, ет. 4, ап. 14
100 инж. Константин Стефанов Константинов Промишлено и гражданско строителство - конструкции гр. Пловдив, ул. “Стою Шишков” №4
101 Димитриос Атанасиу Пападакис Консервация и реставрация с. Горно Изворово, общ. Казанлък
102 арх. Ясен Николов Шатъров Архитектура гр. Перник, ул. „Айтос“ №16
103 арх. Галина Тонева Пировска Архитектура гр. София, ул. „Персенк“ №73 0888522477 galia.pirovska@mail.bg, pirovski@abv.bg
104 арх. Галя Вельова Кръстева Архитектура гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №113, ап. 2
105 инж. Игнат Иванов Пиндиков Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения гр. Пловдив, ул. „Христо Станчев“ №13
106 инж. Мариана Александрова Пиндикова Промишлено и гражданско строителство - технология гр. Пловдив, ул. „Христо Станчев“ №13
107 арх. Мария Иванова Божанова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Славянска“ №93, ап. 80
108 Маргарита Пенева Пенева Консервация и реставрация гр. Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 7, вх. Д, ап. 24
109 арх. Валентин Димитров Гаговски Архитектура гр. София, кв. Бояна, ул. „Панорамен път“ №66, бл. 1, вх. 1, ет. 3, ап. 12
110 арх. Румен Трендафилов Дафов Архитектура гр. Бургас, ул. „Възраждане“ №27
111 Георги Янков Габровски Технология на силикатите гр. Смолян, бул. „България“ №35, ап. 12 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
112 инж. Кирил Александров Георгиев Железопътно строителство гр. София, ул. „Резбарска“ №12 0889186395 archcontex@yahoo.com Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
113 арх. Боряна Бориславова Хараланова Архитектура гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №36, ет. 3 boriana@mono-design-bg.eu
114 Диана Стоянова Панова Консервация и реставрация на кавалетна живопис и полихромна резба 0889010681 diana_panv@yahoo.com
115 арх. Юлия Недева Железова Архитектура гр. Варна, ул. „Момина сълза“ №8, ет. 7, ап. 105
116 арх. Радосвета Йорданова Кирова Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ №3Б, ет. 1, ап. 2 0888430476 rkirova@abv.bg
117 инж. Цвятко Цветков Кадийски Топлотехника гр. София, ул. „Елин Пелин“ №18 02/8579084, 0887592064 c.kadiyski@abv.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
118 Борян Иванов Димитров Консервация и реставрация на кавалетна живопис и полихромна резба гр. София, ж.к. Младост 1а, бл. 526, вх. А, ет. 2, ап. 5 0889575864
119 арх. Пламен Иванов Цанев Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Вела Благоева“ №15
120 Илия Манолов Кисьов Консервация и реставрация гр. Смолян, бул. „България“ №57, бл. Ела, вх. В, ап. 12
121 инж. Катя Петрова Буланова Технология на химични влакна и текстилно облагородяване с. Арбанаси, ул. „Софроний Врачански“ №13 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
122 инж. Иван Александров Билбилов Водоснабдяване и канализация гр. София, бул. „Христо Ботев“ №135 02/8200446 bilbilov@abv.bg
123 Мария Емилова Попова Консервация и реставрация гр. София, ул. „Будапеща“ №70 0876333736 sungirlaug@abv.bg
124 инж. Любомир Кирилов Василев Минна електромеханика гр. София, ул. „Вежен“ №2 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
125 арх. Емилия Руменова Кълева Архитектура гр. София, ул. „Жеко войвода“ №5, вх. В, ет. 1, ап. 40А
126 Боряна Христова Дончева Озеленяване гр. София, бул. „Черни връх“ №74-76 0889582073 landart02@yahoo.com
127 Миглена Василева Карамочева Oзеленяване гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 139, вх. В, ет. 8, ап. 68
128 инж. Пламен Петков Бонев Mеталургия на цветните метали гр. София, ж.к. Света троица, бл. 380, вх. Б pl.bonev@gmail.com Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
129 Соника Любомирова Дертлийска Озеленяване гр. Варна, ул. „Кестен“ №14, вх. А, ап. 24
130 Елена Василева Василева Технология на млякото и млечните продукти гр. Добрич, ул. „Христо Ботев“ №14 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
131 инж. Стела Калчева Кирова Промишлено и гражданско строителство гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ №3, вх. Б, ап. 2 0888715399 vistra@abv.bg
132 проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев Архитектура, проф. по озеленяване на населените места и ландшафта, териториално и ландшафтно устройство и градоустройство гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 292, вх. 2, ет. 3, ап. 25 служ. адрес: бул. „Климент Охридски“ №10 02/8861227, 02/8849149, 0887303351 служ. тел.: 02/91907 (393, 396, 473), 02/8688549 факс: 02/8622830 atanas_kovachev@mail.bg
133 арх. Тачо Григоров Пеев Озеленяване гр. София, ул. „Шипка“ №13 0899306743 peev.tp@aabv.bg
134 инж.Зорница Миленова Тодорова Промишлено и гражданско строителство гр. Велико Търново, ул. „Тракия“ №20, вх. А 0888819808 zornica@tremol.bg
135 арх. Светла Иванова Радулова Архитектура гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 65, вх. Д, ет. 5, ап. 15 0885410105 s.radulova@mail.bg
136 арх. Георги Евстатиев Джотолов Архитектура гр. София, ул. „Иван Радоев“ №10А, ап. 21 0888892767 djottodesign@abv.bg
137 Иванна Георгиева Стоянова Oзеленяване гр. София, ул. „Алеко Константинов“ №16 0889457458 s_ivanna@abv.bg
138 инж. Стоян Иванов Гологанов Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността, на транспорта гр. Асеновград, ул. „Атанас Свещаров“ №10, вх. Б
139 Стоян Маринов Маринов Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Надежда 2, бл. 265, вх. В, ет. 7, ап. 67 0895081990 snezaz@abv.bg , snezaz@yahoo.com
140 Иван Георгиев Ванев Kонсервация и реставрация гр. София, ул. „Македония“ №77 ivangel@abv.bg
141 Елена Николаева Кантарева - Дечева Kонсервация и реставрация гр. Пловдив, ул. „Петьофи“ №32 0887686618 ekantareva@yahoo.com
142 арх. Борислав Петков Абаджиев Архитектура гр. София, бул. „Самоков“ №78, бл. 305 borislavabadjiev@abv.bg
143 арх. Антоанета Михайлова Влока Архитектура гр. София, ж.к. Борово, ул. „Борово“ бл. 231, ет. 4, ап. 20 0888648313 aniwloka@abv.bg
144 Димитрина Димитрова Велинова Геодезия гр. София, ул. „Цар Асен“ №74-78 0888476387 divel_4@yahoo.com
145 ланд. арх. Цветелина Николова Йорданова Ландшафтна архитектура гр. София, ж.к. Дървеница, бл. 42А, вх. А, ап. 1 0887621617 cveti@landscape-bg.com
146 Мая Райкова Попова Oзеленяване гр. София, ул. „Неофит Рилски“ №45 02/9870446, 0887864031 salvia_m@mail.bg
147 арх. Димитър Костов Коев Архитектура гр. София, ул. „Неофит Рилски“ №59
148 арх. Румяна Иванова Брайнова - Бузева Архитектура с. Арбанаси, ул. „Независимост“ №7
149 арх. Иван Ненов Чолаков Архитектура с. Арбанаси, ул. „Рождество Христово“ №3
150 арх. Росица Петрова Румян Архитектура гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 19, вх. 3, ет. 6, ап. 65 0899098793 rossitsa_roumian@abv.bg
151 арх. Димитър Илиев Костов Архитектура гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 71а, вх. 1, ап. 19
152 Стоян Янков Забунов гр. Бургас, ул. „Княз Борис“ №60, ет. 5
153 Милица Стефанова Илиева Неорганични и електрохимични производства гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 21, ет. 2, ап. 2 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
154 Кирил Николов Колев Консервация и реставрация на паметници на културата гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 53, вх. Д, ет. 2, ап. 5
155 Маргарита Благоева Даскалова Техник по строителство и архитектура гр. София, ул. „Васил Кънчев“, бл. 145, вх. А, ет. 11, ап. 62 02/8409544, 0889942404 margarita.daskalova@abv.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
156 арх. Светлин Никифоров Димитров Архитектура гр. София, ул. „Криволак“ №48, вх. Б, ап. 14 02/9632750, 02/9860907 svetlin@uniarch-bg.com
157 арх. Радка Евтимова Евтимова Архитектура гр. София, ул. „Бяла“ №5-7, ет. 9, ап. 37 02/9632750, 02/9860907 radka@uniarch-bg.com
158 арх. Мария Любомирова Искрова - Попиванова Архитектура гр. София, ул. „Люлин планина“ №2 офис: 02/8513818, 0888588981 m_iskrova@abv.bg
159 доц. д-р Емил Николов Галев Озеленяване гр. София, ул. „Бунтовник“ №29а 02/8655442, 0887956411 emil.galev@abv.bg
160 арх. Константин Иванов Антонов Архитектура гр. София, бул. „Васил Левски“ №124 0888766257
161 Веселин Петров Рангелов Ландшафтна архитектура гр. София, ж.к. Дружба, бл. 42, вх. Г, ап. 61 0887604969 veksorangelov@abv.bg
162 арх. Павел Петков Дочев Архитектура гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане” №16
163 Пламен Евгениев Александров Озеленяване гр. София, ул. „Луи Айер“ №146 breze@dir.bg
164 Владимир Цондев Щилиянов Oзеленяване гр. София, ул. „Св. Теодоси Търновски“ vladimirsht@abv.bg
165 Мирослава Николова Мерекьова Озеленяване гр. София, ул. „Пирински проход“ №26 02/9556195, 0888420369 merekyova@abv.bg
166 арх. Дафина Трендафилова Керелова Архитектура гр. София, бул. „Васил Левски“ №124 02/9446672
167 арх. Ангел Стоянов Ангелов Архитектура гр. Русе, ул. „Сливница“ №26, вх. 1, ап. 7
168 арх. Румяна Иванова Ненова Архитектура гр. София, ул. „Абоба“ №1 0887434374 rumi_n1@yahoo.com
169 арх. Тончо Кънев Тончев Архитектура гр. Русе, ул. „Доростол“ №83, бл. Електрон, вх. Е, ет. 7, ап. 21
170 Никола Стоянов Стоянов Изобразително изкуство гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ №17 0889133983 arsniko@gmail.com
171 Диана Миткова Трампова – Стоянова Изобразително изкуство гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ №17 0889499370 arsniko@gmail.com
172 арх. Мария Събчева Борисова Архитектура гр. София, ул. „Иван Миланов“ №15 0888962060 prime_studio@abv.bg
173 арх. Дарина Рангелова Димитрова Архитектура гр. София, кв. Павлово, ул. „Пелистер“ №12, ет. 2, ап. 11 0887373601, 0899150521 dimitrovadarina@abv.bg
174 арх. Дафина Костадинова Барфончовска Архитектура гр. София, ул. „Виктор Григорович“ №31 0899640141
175 Райна Николова Велчева – Млеканова Консервация на произведения на изкуството гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 11, вх. Б, ет. 8, ап. 22
176 Йордан Василев Млеканов Консервация на произведения на изкуството гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 11, вх. Б, ет. 8, ап. 22
177 арх. Анна Енчева Василева Архитектура гр. Добрич, ул. „Славянска“ №21, ет. 2, ап. 3 0886358422 maxima_ae@gbg.bg
178 арх. Мария Иванова Каразлатева Архитектура гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 323, вх. А, ап. 18 служ. тел.: 02/9754733, 02/9885784, 0888884469 karazlateva@abv.bg
179 Мирослава Георгиева Замова Реставрация гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ №4
180 Илия Борисов Николов Консервация и реставрация гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №2, вх. 6, ет. 6, ап. 12
181 Любомира Левчова Китанова Химия - археометрия гр. Благоевград, ул. „Полк. Дрангов“ №75
182 арх. Васка Христова Рачева Архитектура гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ №76-Г, ст. 407 и 408 служ. тел.: 052/644742, 0885179556 racheva.v@abv.bg
183 арх. Владимир Николов Рачев Архитектура гр. Варна, ул. „Хан Крум“ №23, ет. 5, ап. 9
184 Лъчезар Тодоров Стефанов Консервация и реставрация гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ №37 0888979342 milen_1983@mail.bg
185 инж. Мария Олег Владимирова Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения гр. София, ул. „Гургулят“ №30 02/8515541 mariaoleg@abv.bg
186 инж. Елена Харитонова Начева Ел. снабдяване на пром. предприятия гр. София, ул. „Вихрен“ №38, бл. 81, вх. А, ап. 11 0888207274 elios.bg@gmail.com
187 Нина Златева Николова Консервация и реставрация гр. Благоевград, ул. „Илинден“ №2, вх. Б, ет. 6, ап. 12
188 арх. Александра Генчева Вадинска Архитектура гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 81, вх. Б, ап. 33 0888368659 alex@vadel.org
189 инж. Елена Бочева Бочева Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения гр. София, ул. „Ивайло“ №28 0888414835
190 Емилия Петрова Иванова Консервация и реставрация гр. София, ул. „Чумерна“ №28, ап. 4
191 арх. Пламен Атанасов Шомов Архитектура гр. София plamenchomow@abv.bg 0885452879
192 Надежда Огнянова Цветкова Консервация и реставрация гр. София, ул. „Любен Каравелов“ №12, ет. 3, ап. 10
193 Веселка Иванова Стоилова гр. София, бул. „Васил Левски“ №112, ап. 7 ателие адрес: ул. „Едисон“ №33 0898353526 vesele_1@abv.bg
194 ланд. арх. Даниела Петрова Гинчева Ландшафтна архитектура 0887531678 dgincheva@abv.bg
195 арх. Станка Стоянова Бозаджиева - Дойчинова Архитектура гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 12, вх. А, ет. 6, ап. 20 0888838964 una_arch@abv.bg
196 арх. Йордан Христов Нурков Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ №24
197 арх. Яна Велкова Топалова Архитектура 0886777818 yana_top@abv.bg
198 Кристиян Божидаров Янков Консервация и реставрация гр. София, ул. „Петър Богдан“ №42, ет. 3, ап. 8 kristian123@mail.bg
199 арх. Спас Атанасов Минков Архитектура гр. Варна, ул. „Константин Величков“ №12, ет. 2
200 Незабравка Антонова Първанова Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Обеля, бл. 279, ап. 68 nez_bary@mail.bg
201 Миглена Людмилова Прашкова Консервация и реставрация гр. София, ул. „Стоян Михайловски“ №14 mprashkova@abv.bg
202 Светла Асенова Граданска Консервация и реставрация гр. София, бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ №55 – Нов институт по консервация и реставрация 0888469971 svetlaasenova@abv.bg
203 арх. Милен Трифонов Маринов Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Драгоман“ №22
204 арх. Христо Атанасов Ганчев Архитектура гр. София, бул. „Черни Връх“ №16 hristoganchev@yahoo.com
205 инж. Георги Диков Мавров Технология на силикатите гр. София, ж.к. Мусагеница, бл. 99, вх. И, ап. 24 0888346061 bjalmavar@abv.bg
206 арх. Регина Рафаел Томалевска Архитектура гр. София, ул. „Цанко Церковски“ №23 realkalay@abv.bg
207 Мариана Атанасова Няголова Консервация и реставрация гр. Сливен, ж.к. Българка, бл. 1, вх. А, ет. 8, ап. 22
208 арх. Николинка Цветкова Лозанова Архитектура гр. София, ул. „Генерал Стефан Тошев“ №78а, ет. 1, ап. 1
209 арх. Явор Христов Дичев Архитектура гр. София, ж.к. Мотописта, бл. 1Е, вх. В 0888840169 yard@abv.bg
210 Арсен Арсенов Симонян Двигатели с вътрешно горене Консервация и реставрация гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №9 0886130929
211 инж. Лазар Илиев Мишев Промишлено и гражданско строителство гр. София, ж.к. Яворов, бл. 6, вх. А 0888681637 lazar_mishev@abv.bg
212 арх. Георги Димитров Угринов Архитектура гр. София, ул. „Бряст“ №2
213 арх. Анушка Кръстева Костадинова Архитектура гр. Благоевград, ул. „Васил Априлов“ №1
214 арх. Мария Петрова Сакелариева Архитектура гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 1, ет. 3, ап. 9
215 Светлозар Василев Бояджиев Архитектурно-строителен техник гр. Велико Търново, ул. „Освобождение“ №12 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
216 Кальо Петков Калев Архитектурно-строителен техник гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ 02/9442974 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
217 арх. Иванка Николова Маркова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Чернишевски“ №31, ап. 5
218 проф. д-р арх. Жеко Тилев Петров Архитектура гр. София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх. Д, ап. 6 0888500644 modus@techno-link.com
219 арх. Николай Михайлов Гълъбов Архитектура гр. София, ул. „Латинка“ №22, бл. 74, вх. Б, ап. 21 0887855800 ngala65@gmail.com
220 Нина Михайловна Турлакова Декоративно приложно изкуство гр. Стара Загора, ул. „Константин Иречек“ №20
221 арх. Петя Димитрова Петрова Архитектура гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Пиърс О’Махони“ №7, ет. 5, ап. 16 p.d@mail.bg
222 инж. Цанка Димова Иванова Промишлено и гражданско строителство гр. Сливен, ул. „Михаил Колони“ №2А
223 арх. Димитрина Кънчева Бакалова Архитектура гр. София, ж.к. Банишора, ул. „Княз Церетелев“, бл. 27, вх. В, ап. 47 02/8310275, 0882836620 dididom@abv.bg
224 Мария Минкова Бучкова Техник по строителство и архитектура гр. София, ул. „Позитано“ №8, ет. 2, офис 208 0889204027 m.boutchkova@abv.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
225 ланд. арх. Вера Георгиева Дянкова Ландшафтна архитектура гр. София, ул. „Фр. Де Пресансе“ №17
226 арх. Димка Иванова Пенчева Архитектура гр. Габрово, ул. „Преслав“ №10
227 Рени Дичева Марчева-Кънова Биохимия и микробиология гр. София, ул. „Хемус“ №3 renimarcheva@abv.bg
228 Иван Петров Чокоев История Химия гр. Велико Търново, ул. „Христо Караминков” №13
229 Виктор Иванов Попов Архитектура гр. София, бул. „Цариградско шосе” №10, бл. 5, вх. А 02/9874801, 02/9882006 – сл. тел. vik_popov@abv.bg
230 Елена Симеонова Атанасова Техник по строителство и архитектура гр. Сливен, ул. „Гаговец” №12А 0889975200 elena55bg@abv.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
231 арх. Атанас Пламенов Ковачев Архитектура гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 36А, стая 426 0899178633 atanas@3axis.bg; www.3axis.bg
232 Гергана Руменова Божинова Консервация и реставрация гр. Сандански, ул. „Мелник” №3
233 арх. Дора Николова Тодорова Архитектура гр. София, ул. „Симеоново” №1 0878460078 fsintez@abv.bg
234 арх. Любозар Адриянов Димитров Архитектура гр. София, ж.к. Илинден, бл. 119 0888425054 mail@lyubozar.com www.lyubozar.com
235 Петьо Викторов Александров Изобразително изкуство гр. София, ж.к. Дианабад, бл. 56, вх. 1, ет. 8, ап. 52 0886441768
236 арх. Цвети Първанов Русинов Архитектура гр. Русе, пл. „Д-р Мустаков” №2
237 ланд. арх. Атанас Петров Стоянов Озеленяване гр. Бургас, к-с „Зорница”, бл. 45, Учебен център, офис 301 тел. 0878 77 68 94; e-mail ariana2000@mail.bg
238 арх. Славчо Димитров Мерджанов Архитектура гр. Пловдив, ул. „Йордан Йовков”№ 8
239 арх. Анна Севастакиева Стоенелова Архитектура гр. Видин, к-с „Възраждане”, бл. 4
240 Евгений Русанов Николов Изобразително изкуство гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №23, вх. Б
241 арх. Ивайло Тодоров Петков Архитектура гр. София, ул. „Хан Аспарух” №73 0897824433 ip@35910.com
242 проф. арх. Тодор Кръстев Василев, д.а.н. Архитектура гр. София, ул. „Бунтовник” №19
243 арх. Николай Стефанов Георгиев Архитектура гр. Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав” №59
244 арх. Виолета Миланова Раева Архитектура гр. Пловдив, ул. „Д-р Иван Кесяков” №15
245 арх. Стоян Георгиев Янев Архитектура гр. София, ж.к. Южен парк, бл. 1А
246 арх. Никола Симеонов Николов Архитектура гр. Бургас, ул. „Дебелт” №11, вх. Г
247 арх. Емил Светозаров Стоянов Архитектура гр. София, ж.к. Красно село, бл. 201а, вх. Г, ап. 76 0888946508 p4d@abv.bg
248 ланд. арх. Ивелина Бориславова Радилова Ландшафтна архитектура гр. Добрич, ул. „Екзарх Антим I” №1 scaprea@yahoo.com
249 Петър Владиславов Игнатов Биохимия и микробиология гр. Кюстендил, бул. „България” №55 Исторически музей 0898636361 pimperly@abv.bg
250 Надежда Стоянова Игнатова Биохимия и микробиология гр. Кюстендил, бул. „България” №55 Исторически музей 0898636361 pimperly@abv.bg
251 арх. Илия Костадинов Ковачев Архитектура гр. София, ул. „Баба Илийца”, бл. 3, ет. 2, ап. 77 0888800012
252 Наталия Маринова Неделчева Консервация и реставрация гр. София, ж.к. Свобода, бл. 13, вх. Г, ет. 4, ап. 64 0878122203 nataliyanedelcheva@gmail.com
253 арх. Детелина Тотева Апостолова Архитектура гр. София, кв. Лозенец, ул. „Люботрън” №96, бл. 3, вх. В, ап. 35 www.asplus.bg , office@asplus.bg
254 арх. Ира Атанасова Кънева - Христозова Архитектура гр. София, кв. Лозенец, ул. „Сава Огнянов” №2
255 доц. д-р арх. Йорданка Иванова Кандулкова Архитектура гр. София, ул. „Гургулят” №27
256 Илия Николаев Асенов Консервация и реставрация гр. Солун, ул. „Василисис Олгас” №120 Б +306941577210 iliya.asenov@gmail.com
257 Мария Тасева Кирова Технология на органичните и неорганичните вещества (Квалификация техник-технолог) гр. София, ул. „Чавдар Мутафов” №57 0893526429 mariatasseva@abv.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
258 инж. Анка Димитрова Тодорова Технология и механизация на строителството гр. София, ул. „Костенски водопад” №98 0887853808 ana_todorova@abv.bg
259 Илийчо Йорданов Илиев Изобразително изкуство гр. Плевен, ул. „Ниш” №9
260 арх. Лидия Минчева Кръстева - Шилева Архитектура гр. Пловдив, ул. „Константин Фотинов” №4
261 Иван Колев Арабаджиев. Изобразително изкуство гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 3, ет. 3, ап. 6
262 инж. Иван Стоянов Иванов Геодезия, фотограметрия и картография гр. Бургас, ул. „Любен Каравелов” №69, ет. 3
263 Димитър Минчев Огнянов Изобразително изкуство гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 55, вх. Б, ап. 30 0896616498 office@anastilosi.com
264 арх. Любомир Асенов Семерджиев Архитектура гр. София, ул. „Николай Коперник” №25, ет. 7 0888704213 lsi@abv.bg
265 арх. Станислав Руменов Константинов Архитектура гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №6
266 Ивана Петкова Стоицова Консервация и реставрация гр. София, ж. к. Стрелбище, ул. „Мила родина”, бл. 11, вх. 7, ет. 4, ап. 112 0898411590, 0889218670 ivana.stoitsova@gmail.com
267 арх. Цветанка Петрова Полихронова Архитектура гр. София, ул. „Даскал Манол” №7-11, вх. Б, ап. 33 tpolihronova1@abv.bg
268 арх. Елена Илиева Абаджиева Архитектура гр. Велико Търново, ул. „10-ти февруари” №10, ет. 2
269 инж. Наташа Кирилова Тодорова Промишлено и гражданско строителство - конструкции гр. София, ж.к. Левски В, бл. 7, вх. Г, ап. 58
270 Христина Димитрова Георгиева Техник по строителство и архитектура гр. Видин, ж.к. Съединение, бл.12 вх. А ап. 20 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
271 Любен Цветанов Колев Консервация и реставрация гр. Трявна, ул. „Захари Петров” №2 Б kole_v@abv.bg
272 арх. Георги Иванов Чонков Архитектура гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 15 ет. 5 ап. 13
273 Иван Петров Иванов Консервация и реставрация гр. Пловдив, ул. „Стръмна” №1А
274 Филип Михов Терзийски Техник по строителство и архитектура с. Широка лъка, ул. „Катя Ванчева” №6 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
275 арх. Райка Петкова Николова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Митрополит Натанаил” №21
276 Мартин Радостинов Добрев Консервация и реставрация гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” №1 0898390025 marto_d@abv.bg
277 инж. Владимир Ангелов Велев Механична технология на дървесината Служебен адрес: гр. София, ул.”Будапеща” №8 02/4894641, 0887982945 evrorest@abv.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
278 инж. Венцислав Николов Христов Промишлено и гражданско строителство гр. София, ул. „С. Врачански” №51 02/9317655, 0878983431 admn@eksa.org
279 Сашо Минчев Минчев Консервация и реставрация гр. София, ул. „Острец” №31 вх. А ап. 4 0899045150 samin@abv.bg
280 Николай Атанасов Чолаков Консервация и реставрация гр. Пазарджик
281 инж. Никола Добрев Добрев Хидромелиоративно строителство гр. Пловдив, ул. „Легия” №10 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
282 арх. Антон Иванов Василев Архитектура гр. София, ул. „Христина Морфова” №4 0887522651 antonvassilev@mail.bg antonvasilev@yahoo.com
283 арх. Христо Венков Венков Архитектура гр. София, к.в. Лозенец, ул. „Никола Козлев” №8, ет. 4 0888478224 hvenkov@mail.bg
284 арх. Милка Иванова Кушева Архитектура гр. В. Търново, ул. „Акация” №11
285 арх. Иван Костадинов Стойчев Архитектура гр. София, ул. „Рачка” №24, ап. 4 0888399100
286 Йовка Андонова Юрукова Консервация и реставрация гр. Пловдив, бул. „Свобода” №50 0884520167 iori512001@yahoo.com
287 арх. Любомир Огнянов Станиславов Архитектура гр. София, пл. „България” №1, НДК-Основна сграда, вх. Б2, ет. 6
288 арх. Васко Иванов Василев Архитектура гр. София, кв. Лозенец, ул. „Криволак” №34, Вх. А vilarch@mail.bg
289 Йорданка Николова Дечева Консервация и реставрация гр. София, бул. „Гоце Делчев” №43, бл. 78, ап. 68 0887059683
290 Александър Георгиев Пенев Графика гр. София, ж.к. Люлин, ул. „505”, бл. 514, вх. А 0896260418 aleksandar_alcor@abv.bg
291 Росица Венева Пенва Живопис гр. София, ж.к. Люлин, ул. „505”, бл. 514, вх. А 0897542477 aleksandar_alcor@abv.bg
292 Райна Димитрова Христова Строителство гр. Пловдив, ул. „Лъджене” №10, ет. 4, ап. 16
293 арх. Ангел Зафиров Мазников Архитектура гр. София, ул. „Галилео Галилей” №52, бл. 9, вх. Б, ет. 3, 02/8652822; 0888628123 arineth@mail.bg
294 Ружа Гогова Гогова Керамик- декорация гр. Пловдив, ул. „Мануш Войвода” №10, бл. 61, вх. Б, ет. 3, ап. 27 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
295 Димитър Гогов Гогов Битова мебел с художествена резба гр. Пловдив, ул. „Мануш Войвода” №10, бл. 61, вх. Б, ет. 3, ап. 27 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
296 Константин Георгиев Угринов Консервация и реставрация гр. Варна, ул. „Херман Шкорпил” №13
297 арх. Стефан Василев Беязов Архитектура гр. София, ул. „Светослав Тертер” №24 02/8516185; 0887353616; stefan@beyazovarch.com
298 арх. Илка Иванова Дишлиева Архитектура гр. София, ул. „Бряст” №2 ап. 13 0887527886 inoarch@abv.bg
299 инж. Вътко Христов Тотев Технолог на орг. синтез и каучук гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” №13 ап. 8
300 Елена Димитрова Кривошиева Средно-специално художествено образование гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” №63 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
301 Бисер Янков Лазаров Консервация и реставрация гр. София, ж.к. „Сердика” бл. 20, ап. 29 0888875899 lazarov510@mail.bg
302 арх. Гено Янков Георгиев Архитектура гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 43 0888985139 geno@architect.bg
303 арх. Владимир Христов Михов Архитектура гр. София, Пл. България, НДК-Основна сграда, вх. Б2, ет. 6
304 арх. Искра Славейкова Джахова - Кадинова Архитектура гр. София, Пл. Славейков, №1В, ет. 3 djahova@inex.bg
305 инж. Евгени Генов Тотев Промишлено и гражданско строителство- конструкции гр. Велико Търново, ул. „Ален мак“ №11
306 Силвия Бориславова Борисова Приложни изкуства - Метал гр. Нова Загора, ул. „14-ти януари“ №39
307 ланд. арх. Марин Николов Мерекьов Озеленяване гр. София, ул. „Пирински проход” №26 0888420368 merekyov@abv.bg
308 арх. Антоанета Иванова Топалова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Цар Ивайло” №3
309 арх. Диана Георгиева Мущанова Архитектура гр. Пловдив, ул. „Велико Търново” №6
310 Красимира Григорова Франгова Консервация и реставрация гр. София, Национална художествена академия катедра „Реставрация” ул. „Шипка” №1 0898617079 krassy_frangova@yahoo.com
311 Валентин Митков Митков История гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 434, вх.1 ап. 14 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
312 Димитър Димитров Карабашев Декоративно монументална живопис гр. Пловдив, ул. „Пазарище” №3 ап. 38
313 Милен Първанов Маринов Консервация и реставрация гр. Варна, ул. „Тракия” №53
314 инж. Гинка Христова Минчева Строителен инженер гр. Велико Търново ул. „Захари Стоянов” №32
315 инж. Магдалена Георгиева Цанова Промишлено и гражданско строителство гр. София ул. „Проф. Милко Бичев” №5 ет. 5 ап. 14
316 арх. Анелия Русилова Рениколова Архитектура гр. Варна ул. „Македония” №18, ет.3, ап. 3
317 Галина Цекова Якимова Биология и химия гр. Шумен, ул.„Нанчо Попович” №37
318 Илинка Илиева Чергарова Консервация и реставрация Гр. София, бул. „Прага” №6, ет. 4, ап. 12 0886319539 Ilinka.tchergaroff@gmail.com
319 Борислав Александров Игнатов Архитектура гр. Варна, ул. „Княз Дондуков” №4, ет. 3
320 Антоанета Иванова Хаджипетрова Архитектура гр.Бургас, ул. „Ген. Гурко” №1
321 Атанаска Стодева Айдемирска Архитектура гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” №6, вх. А, ет. 3, ап. 6
322 Мария Георгиева Томова Архитектура гр. Бургас, ж.к. Лазур, бл. 78, вх. Г, ап. 57
323 Диана Стоянова Чолакова Ландшафтна архитектура гр. Бургас, ул. „Войнишка” №4
324 Екатерина Милкова Илиева Педагогика на изобразителното изкуство гр. Видин, ул „Яворов”№ 6
325 Галина Славчева Томова Средно-специално образование- консервация и реставрация на паметници на културата гр. Враца, ул. Цар Симеон” №1, ап.5 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
326 Борислав Александров Игнатов Архитектура гр. Варна, ул. „княз Дондуков” №4, ет.3
327 Йорданка Иванова Главева Консервация и реставрация гр. Самоков, ж.к. Самоково, бл. 6, вх. Б, ап. 11
328 Иван Темелков Бесалев Средно- специално образование по строителство и архитектура гр. Пловдив, ул. „Победа” №44 0898922113; 0877184972 besalev@mail.bg Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
329 Даниела Добрева Евгениева Консервация и реставрация Гр. София, бул. „Ген. Скобелев” №2
330 проф. д-р арх. Йордан Василев Радев Архитектура Гр. София, бул. „Хр. Смирненски” №64 02/8668201
331 Иван Илиев Халев Архитектура Гр. Разлог, ул.”Опълченска” №4 0889610939 ivanhalev@abv.bg
332 Диана Георгиева Иванова Средно-специално образование – производство на органични вещества Гр. Велики Преслав, ул.”Неофит Рилски” №13 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
333 Снежана Василева Углешова Средно-специално образование – керамично-стъкларска декорация Гр. Костенец, ул. „Свобода” №17
334 Юлия Тодорова Стефанова Архитектура Гр. Сливен 0884746200 julia_modulor@mail.bg
335 Иван Даков Йотков Консервация и реставрация с. Крушовица ул. „Стара планина” № 6 0899 953 183
336 арх. Румен Груев Григоров Архитектура гр. Пловдив ул. „Капитан Райчо” № 68, ет.16, ап.92
337 Цветан Найденов Лозев Средно-специално образование – среден техник по дървообработване гр. Нови Искър ул. „Летец” № 8 0886 861 433
338 арх. Даниела Йорданова Янкова Архитектура гр. София ул. „Енос” № 11, ет. 16, ап. 92 0887 430 972 designd@mail.bg
339 Емил Боянов Хранов Техник по строителство и архитектура Емил Боянов Хранов – моб. тел: 0887311409, e- mail: et.renesans@abv.bg, адрес: гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух” №116
340 Димитър Стоянов Костурков Техник по водно строителство моб. тел: 0888733641, e-mail: natodorova@mail.bg, адрес: гр. Пловдив, ул. „Леонардо Да Винчи” №27
341 инж. Михаил Ангелов Ралев Строителство на сгради и съоръжения - конструкции гр. София тел: 02/9862792 e-mail: mihail.ralev@betaconst.com
342 инж. Иван Атанасов Хоров Промишлено и гражданско строителство - конструкции гр. София тел: 02/9836663 e-mail: ivan.horov@betaconst.com
343 арх. Румен Славчев Цветков Архитектура гр. София, e-mail: ruments@abv.bg
344 Елена Кирилова Гюлеметова Консервация и реставрация гр. София сл.тел: 02/9630856 моб. тел: 0885923851
345 инж. Лилия Иванова Василева - Аладжем Електроинженер – машини и апарати Художествено осветление офис адрес: гр. София, 1404 ул. „Костенски водопад”, бл. 101 сл. тел: 02/8692967 моб.тел: 0888516728 e-mail: la_eng@techno-link.com
346 инж. Георги Михайлов Колчаков Промишлено и гражданско строителство - конструкции гр. София сл. тел: 02/9836663 e-mail: georgi.kolchakov@gmail.com
347 ланд. арх. Светозар Славов Николов Озеленяване гр. София тел: 02/8964328 моб. тел: 0889619019 e-mail: dendrolog@mail.bg
348 Янко Кирилов Петров Промишлени изкуства – силикатни форми гр. София моб. тел: 0897719161; 0893395102
349 Емилия Петрова Ганчева Средно специално образование – строителство и архитектура гр. Велико Търново сл.тел: 0878728484
350 арх. Валентина Стефанова Едрева Архитектура гр. София тел: 02/9204878 моб. тел: 0897844678
351 инж. Ралица Паскалева Крушовенска Промишлено и гражданско строителство гр. София e-mail: ralipas@abv.bg
352 Милена Генчева Михалкова Педагогика на изобразителното изкуство гр. Благоевград моб. тел: 0887477632 e-mail: milenamihalkova@abv.bg
353 Руска Станчева Манджукова Средно специално образование – технология на порцелановото и фаянсовото производство гр. Благоевград, п.к. 2700 ж.к. Еленово, бл. 3А моб. тел: 0897029726 e-mail: ruskamandjukova@abv.bg
354 инж. Тошо Недков Тодоров Промишлено и гражданско строителство гр. София тел: 07117-2242 моб. тел: 0887043464
355 Нона Дилиянова Петкова Консервация и реставрация гр. София
356 проф. д-р. инж. Тодор Колев Бараков Промишлено и гражданско строителство гр. София e-mail: t.barakov@mail.bg
357 Д-р Михаил Маринов Николов Богословие Професионално-педагогическа специализация по „Консервация и реставрация” гр. София
358 Лука Ненков Делийски Консервация и реставрация моб.тел: 0887222009
359 инж. Николай Костов Волев Механична технология на дървесината гр. София тел: 0896503162 e-mail: koliovolev@abv.bg
360 арх. Стефан Христов Минчев Архитектура гр. София тел: 029585851 моб. тел: 0888926711 e-mail: minchev.stefan@gmail.com
361 Йонита Иванова Николова Технология на органичния синтез гр. София тел: 029860785 моб. тел: 0887366499 e-mail: Ionita_Nikolova@yahoo.com
362 Панайот Иванов Панов Консервация и реставрация гр. София моб. тел: 0887829389 e-mail: panayot_panov@abv.bg
363 арх. Галина Димитрова Антова Архитектура гр. Видин моб. тел: 0888 966431 e-mail: galaanto@abv.bg
364 арх. Красимира Манева Караматева - Петрова Архитектура гр.Шумен, п.к. 9700 ул. „Антим I” № 18 моб. тел: 0897860696/0887289942 e-mail: archvisionltd@abv.bg
365 Надежда Георгиева Костова Консервация и реставрация гр. София моб. тел: 0898810973 e-mail: nadezda_kostova@abv.bg
366 арх. Венцислав Константинов Илиев Архитектура гр. Русе тел: 082/871-165 моб.тел: 0887/686-137 e-mail: ventzi@mbox.digsys.bg
367 арх. Дафина Кирилова Пешева Архитектура моб.тел: 0888329944 e-mail: dboj@abv.bg
368 Джовани Илиев Димитров Икономика и организация на строителството гр. Пловдив тел: 032643815 моб. тел: 0888806779 e-mail: restplvd@abv.bg
369 ланд. арх. Катя Иванова Цветкова Ландшафтна архитектура гр. София тел: 029632750 моб.тел: 0898202622 e-mail: katia78@abv.bg
370 Татяна Георгиева Трифонова Консервация и реставрация e-mail: tatyanageorgieva@abv.bg
371 Марияна Лазарова Лютакова ПГ „Иван Сергеевич Аксаков” - Пазарджик гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. „Александър Батенберг” № 26 тел: 034464949 моб.тел: 0898262207 e-mail: mllutakova60@abv.bg
372 Мария Павлова Велева Консервация и реставрация гр. София моб. тел: 0888061517 e-mail: evrorest@abv.bg
373 арх. Валери Манолов Врабчев Архитектура гр. София сл. тел: 02/8731467 моб.тел: 0888880470 e-mail: archat_v@mail.bg
374 Ренета Атанасова Караманова Консервация и реставрация гр. Ямбол ул. „Крали Марко” №29-А-5 моб. тел: 0895332206 e-mail: reneta_karamanova@yahoo.com
375 Янко Георгиев Илчев Керамично-стъклена декорация гр.Варна моб.тел: 0898343244 e-mail: yanko.ilchev@gmail.com
376 Емилия Георгиева Андреева Инженер - химик гр. Варна моб. тел: 0896614668 e-mail: eandreeva87@hotmail.com
377 Калин Петков Тодоров Консервация и реставрация на модерни и съвременни произведения на изкуството моб. тел: 0895117023 e-mail: pikaso1977@abv.bg
378 Еленка Цветанова Матева Средно специално образование -строителство и архитектура гр. Ловеч моб. тел: 0888796787 e-mail: e.mateva@abv.bg
379 арх. Емилия Христова Христова - Цонева Архитектура гр. Ловеч e-mail: emiliq_hristova@abv.bg
380 инж. Райна Георгиева Неделчева Промишлено и гражданско строителство
381 Димитър Иванов Мартинов Средно специално образование "Мебелно и строително столарство" Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
382 Емилия Петрова Колева Консервация и реставрация
383 Иван Димитров Караджов Консервация и реставрация гр. Пазарджик
384 Зджислав Карчевски Магистър по старинните паметници и консервация
385 арх. Николай Стефанов Стоянов Архитектура
386 инж. Храбър Христов Натов Водоснабдяване и канализация
387 инж. Радостин Динков Тодоров Геодезия
388 арх. Емил Георгиев Сардарев Архитектура
389 Виолетка Александрова Дерилова Художествена обработка на дърво гр. София моб.тел: 0887552593
390 арх. Тодор Димов Даскалов Архитектура гр. Варна моб.тел: 0888312923 e-mail: fekta@abv.bg
391 арх. Димитър Петров Стефанов Архитектура гр. Варна моб.тел: 0888312904 e-mail: dst@urbancreative.bg
392 арх. Цветанка Лазарова Разсолкова Архитектура гр. София тел: 02/8625092 моб. тел: 0887988057 e-mail: tzveta_ra@abv.bg
393 инж. Светослав Асенов Михайлов Механична технология на дървесината гр. София тел: 02/9897076 моб.тел: 0889091208
394 арх. Надя Василева Николова Архитектура гр. София тел: 02/8585978 моб.тел: 0877316770 e-mail: nadini_2001@abv.bg
395 арх. Огнян Стефанов Брънчев Архитектура Адрес: гр. Варна бул. „Сливница” №52, ет.2, ателие 3,4 тел: +359 52 650 550 моб. тел: +359 896 866 668 e-mail: arch_branchev@abv.bg
396 Петър Костов Петров Керамика и метал моб.тел: 0885678806
397 арх. Руси Христов Рашков Архитектура гр. София e-mail: r.rashkov@eksa.org
398 арх. Мая Илиева Байчева-Коцева Архитектура гр. София e-mail: arta@mail.bg тел: 02/8763568 02/8723556 моб.тел: 0888928219
399 арх. Дунка Славчева Герганова Архитектура гр. Бургас e-mail: dunka_gerganova@abv.bg моб.тел: 0894473358 факс: 056 811 579
400 Румяна Ангелова Митова Химия и физика гр. Благоевград, 2700 Mоб. тел: 0896654030 e-mail: rumimitova@abv.bg
401 арх. Слави Христозов Славов Архитектура гр. Хасково, 6300 моб. тел: 0888702870 e-mail: slavoslavov@gmail.com
402 арх. Диана Петкова Иванова Архитектура гр. София моб. тел: 0888819237 e-mail: urbano@mail.bg
403 арх. Диана Илиева Диканска Архитектура гр. София моб. тел: 0888216939 e-mail: dikanski@data.bg
404 арх. Мариана Дионисиева Цветкова Архитектура гр. София моб. тел: 0888877006; тел./факс: 02/963 24 34 e-mail: marianadio@abv.bg
405 арх. Стела Иванова Дулева Архитектура гр. София моб. тел: 0878 854 563; e-mail: steladuleva@abv.bg
406 арх. Ваня Веселинова Мянкова Архитектура 1680 гр. София бул. "България" № 98, вх. Д, офис 9 моб. тел: 0888 469 627; e-mail:vanica2@vanica.net
407 арх. Валентина Василева Василева Архитектура гр. София e-mail: vvv@active-sofia.biz
408 ланд.арх. Николай Костадинов Костадинов Ландшафтна архитектура гр. София моб. тел: 0888 968 471 e-mail: bulmix@abv.bg
409 ланд.арх. Йордан Стефанов Караколев Ландшафтна архитектура гр. София моб. тел: 0888 963 671 моб. тел: 0899 985 296 e-mail: bulmix@abv.bg
410 арх. Светослав Петров Станиславов Архитектура гр. Варна моб. тел: 0888 781 274 e-mail: studio@starh.bg www.starh.bg
411 арх. Красимир Душков Романов Архитектура гр. София моб. тел: 0885 841 519 e-mail: psn_eng@abv.bg
412 арх. Боряна Василева Китова -Панчева Архитектура гр. София моб. тел: 0878 565 504 e-mail: boriana.kitova@gmail.com
413 арх. Велина Стоянова Бъчварова Архитектура гр. София моб. тел: 0888 793 477 e-mail: office@archibg.eu
414 арх. Георги Василев Цапков Архитектура гр. София моб. тел: 0888 912 966 e-mail: legolaz_@abv.bg
415 арх. Иван Аврамов Аврамов Архитектура гр. София моб. тел: 0888 712 771 e-mail: archcon@gmail.com www.archcon.biz
416 Цанко Цвятков Ангелов Биолог-рибовъд Гр. Ловеч – РИМ Ловеч Пл. „Т. Кирков” № 1 Тел.: 068 601 406 Заповед на министър на културата – №РД 09-550/22.07.2014 г. Навършени години и придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и прекратен трудов договор от 13.06.2014 г.
417 Антоанета Дончева Борджиева Текстилна техника и техноложии Гр. Ловеч – РИМ Ловеч Пл. „Т. Кирков” № 1 Тел.: 068 601 406 antoaneta_bordjieva@abv.bg
418 Димчо Желев Радев Реставратор e-mail: rdradevi@abv.bg Тел.: 0878 829 212
419 Божидар Илиев Ангелов Скулптура e-mail: bojoangelov@abv.bg Тел.: 0889 495 963
420 Николай Жоров Ангелов Консервация и реставрация e-mail: nikolaiangelov@mail.bg Тел.: 0887 933 029
421 арх. Миряна Стоилова Йорданова-Петрова Архитектура e-mail: myordanova@nbu.bg моб. тел.: 0896 788 750
422 ланд.арх.Мария Стефанова Гуркова Ландшафтна архитектура e-mail: maria_gurkova@abv.bg моб. тел.: 0897 810 279
423 инж. Мария Евгениева Абаджиева Строителство на сгради и съоръжения e-mail: maria_abadjieva@abv.bg моб. тел.: 0888 432 029 ул.,,Александър Жендов” №6 офис 101, гр.София
424 арх. Светослав Петров Ризов Архитектура e-mail: srizov@mail.bg моб. тел.: 0888 700 282
425 арх. Георги Стефанов Стоев Архитектура e-mail: joro100f@abv.bg
426 арх. Янка Теофилова Сачкова Архитектура e-mail: sachkova_y@abv.bg моб. тел.: 0888 268 350
427 ланд.арх. Георги Рачев Радославов Ландшафтна архитектура e-mail: gech_julia@abv.bg моб. тел.: 0885 331 109
428 инж. Пламен Евгениев Кичашки Строителство на сгради и съоръжения e-mail: office@monarhproekt.com моб. тел.: 0899 866 804; моб. тел.: 0882 625 126
429 арх. Станчо Цеков Веков Архитектура e-mail: vekov_architect@yahoo.com моб. тел.: 0888 828 296
430 арх. Николай Иванов Няголов Архитектура e-mail: nnyagolov@abv.bg моб. тел.: 0888 239 653
431 Фанчи Михайлова Атанасова-Кръстева Реставратор e-mail: fanchy@abv.bg моб. тел.: 0898 575 599
432 Николай Ангелов Чергаров Реставратор e-mail: n.tchergaroff@gmail.com тел: 0886 838805; 0887 079757
433 Камелия Иванова Бачорска - Ценкова Реставратор kamicenkov@mail.bg 0888 999390
434 арх.Симеон Борисов Христов Архитектура моб. тел.: 0888 839 882 e-mail: bsabg@abv.bg
435 арх.Никола Георгиев Ликоманов Архитектура моб. тел.:0896 689 866 e-mail: bsabg@abv.bg e-mail: likomanov@yahoo.com
436 арх.Петя Милкова Mиланова Архитектура моб. тел.: 0885 232 952 e-mail: mpetia @abv.bg
437 арх.Елисавета Райнова Вакавлиева Архитектура гр. Кърджали - 6600 ул.,,Незнаен войн” № 5 моб. тел.: 0888 756 916 e-mail: evakavlieva@abv.bg
438 арх.Милена Христова Крачанова Архитектура e-mail: m.kratchanova@abstracta.bg
439 арх.Багряна Тотева Тотева - Бачева Архитектура моб. тел.: 0888 840 174 e-mail: arhbg@abv.bg
440 инж.Георги Йорданов Кордов Промишлено и гражданско строителство - конструкции гр.София -1000 ул.,,Петър Парчевич” №50, ет. 1, ап. 3 моб. тел.:0888 752 553 e-mail: cordov@yahoo.com
441 арх.Румен Либеров Несторов Архитектура гр.София ул.,,Елемаг” №22, вх. А, ап. 8 моб. тел.: 0898 683 773 e-mail:office.loel@gmail.com
442 инж.Елена Лазарова Чамбова Водоснабдяване и канализация моб. тел.: 0888 926 354 e-mail: elenachambova@abv.bg
443 Д-р Румяна Юриева Дечева Реставратор Моб. тел: 0887/822 437 e-mail: roumi_decheva@yahoo.com
444 Милена Иванова Чочева Реставратор Моб. тел: 0896 839 856 e-mail: Milena.chocheva@abv.bg
445 Стефка Динева Димитрова Реставратор Моб. Тел: 0995 17 99 08 Сл. 0417/ 833 50 Музей Марица Изток
446 Галина Петрова Йорданова Реставратор e-mail: gaalya@abv.bg
447 Мая Иванова Николова Реставратор Моб. тел:0889 408 522 e-mail: maja_ivnik@abv.bg
448 Стоянка Кулева Савова Апаратчик в химическата промишленост Моб. тел: 0878901466 e-mail: stoyanka.sav@abv.bg
449 Юрий Филипов Василев Стенопис Моб. тел: 0888687507 e-mail: artist@yuryvasilev.com
450 Любомир Николов Ценков Консервация и реставрация Моб. тел: 0888557627 e-mail: lubocenkov@mail.bg
451 Станимир Христов Шаламанов Ландшафтна архитектура Моб. тел: 0887 492 406 e-mail: stnmr@abv.bg
452 Ивелин Иванов Ненов Архитектура тел: 062/62 35 07 e-mail: archnenov@abv.bg
453 Теодор Велев Пеев Архитектура тел: 052/ 61 66 50 Моб. тел: 0899 830 797 Моб. тел: 0888 313 798 e-mail: arch.peev@abv.bg гр. Варна , ул.,,Одрин” № 9
454 Христо Иванов Чепилев Архитектура Моб. тел: 0889 355 359 e-mail: abc_@abv.bg
455 Доля Младенова Йорданова Архитектура тел: 02/ 852 60 53 Моб. тел: 0887 726 737 e-mail: dangelov_bg@yahoo.com
456 Илиян Димитров Илиев Архитектура Моб. тел: 0888 830 551 Моб. тел: 0893 590 933 e-mail: iliev_gbr@mail.bg
457 Анастас Атанасов Узунов Архитектура Моб. тел: 0898 770 944 e-mail: a.uzunov@abv.bg
458 Лозинка Велинова Койнова-Арнаудова Консервация и реставрация тел: 02/ 865 76 19 e-mail: lozinka_kw@abv.bg
459 Александрина Стефкова Аенска-Чолпанова Консервация и реставрация Моб. тел: 0899 686 100 0888 381 289 e-mail: aleto_a@abv.bg
460 Полина Георгиева Троянова Консервация и реставрация Моб. тел: 0898 367 731 email: pollyna.troyanova@gmail.com
461 арх. Ваня Веселинова Мянкова Архитектура Моб. тел: 0888 469 627 email: vanica@vanica.net
462 проф.д-р арх.Росица Йорданова Никифорова Архитектура Моб. тел: 0888 308 256 email: rosi.nikiforova@abv.bg
463 арх. Иван Ганчев Иванов Архитектура Моб. тел: 0888 337 776 email: arhinginering@abv.bg
464 арх .Елица Георгиева Андреева – Михайлова Архитектура Моб. тел: 0899 694 648 email: elitsa.andreeva@mail.bg
465 инж. Светлозар Красимиров Благоев Геодезия Моб. тел: 0888 838 773 email: geocenter@mail.bg
466 арх. Чавдар Христов Георгиев Архитектура Моб. тел: 0884 184 237 email: chavdargeorgiev@gbs-bg.com
467 инж. Владимир Георгиев Харизанов Строителство на сгради и съоръжения Моб. тел: 0884 962 767 email: vharizanov@gbs-bg.com
468 доц. д-р инж. Мирослав Георгиев Тодоров Промишлено и гражданско строителство Моб. тел: 0888 335 635 email: iro_todorof@yahoo.com
469 арх. Владена Методиева Ставрева Архитектура Моб. тел: 0898 546 379 email: vladena _stavreva@mail.bg
470 Руен Николов Хаджикниколов Керамика Моб. тел: 0888 324 365 email: rhadjinikolov@yahoo.com
471 Вацлав Йосиф Копецки Резба Моб. тел: 0889 568 339
472 Вацлав Вацлав Копецки Консервация и реставрация Моб. тел: 0889 936 486 email: vatzlav_kopetzki@yahoo.com
473 Диана Тодорова Косева-Тотева Изобразително изкуство Адрес: гр. Великов Търново, ул. „М. Крепост” 1, вх. Б Моб. тел: 0889 485 606 Email: diana_tova@abv.bg
474 Нели Николова Камбурова-Копецка Консервация и реставрация Моб. тел: 0886 342 408 Email: nkopetzka@yahoo.com
475 Марина Стоянова Ненова Магистър по консервация и реставрация Моб. тел: 0899 409 677 Email: marina.art@abv.bg
476 Георги Пенчев Георгиев Технология на силикатите Моб. тел: 0886 074 737
477 Радостина Тенчева Ценкова Органични химични технологии Моб. тел: 0887 623 779 Email: radibagi@abv.bg
478 Петър Цонев Първанов Фина керамика Моб. тел. 0878 161 467
479 Пламен Събев Стефанов Иконография Моб. тел. 0896 636 558 e-mail: plam121@yahoo.com
480 инж.Петър Живков Пешев Промишлено и гражданско строителство Моб. тел. 0888 311 630 e-mail: pzhpeshev@abv.bg
481 арх.Иван Бобев Бобев Архитектура Моб. тел. 0888 218 712 e-mail: bobev@siba.bg
482 арх.Зарко Динков Узунов Архитектура Моб. тел. 0898 407 417 e-mail: zuzunov@nbu.bg
483 арх.Мариета Стоянова Браделева Архитектура Моб. тел. 0888 852 070 e-mail: mbradeleva@mail.bg
484 инж.Даниела Николова Николова - Ненова Промишлено и гражданско строителство Тел.: 062 / 60 15 45 e-mail: dnikolovavt@abv.bg
485 арх.Яна Димитрова Желязкова Архитектура Моб. тел. 0887 302 043 e-mail: iana.jeliazkova@yahoo.com
486 арх.Александър Здравков Генчев Архитектура Моб. тел. 0899 844 683 e-mail: alexander@solair-bg.eu
487 Георги Гьонев Гьонев Скулптура Моб. тел. 0878 402 909 e-mail: gyone@mail.bg
488 арх. Уляна Атанасова Малеева Архитектура Моб. тел. 0889 980 203 e-mail: uliana@gbg.bg
489 проф. д-р ланд. арх. Пенчо Кръстев Добрев Ландшафтна архитектура Моб. тел. 0888 998 196 e-mail: pentso_dobrev@abv.bg
490 арх. Емил Стефанов Драганов Архитектура Моб.тел. 0888 323 491 e-mail: decoproject@mail.bg
491 инж.Иван Иванов Бахатуров Моб. тел. 0896 736 871 e-mail: bogadur@abv.bg
492 арх.Силвия Николаева Алексиева Архитектура Моб. тел. 0888 253 800 e-mail: salexieva@gmail.com arhisa17@abv.bg
493 арх. Васил Миленков Кашукеев Архитектура Моб. тел. 0885 320 654 e-mail:integra_cp@abv.bg
494 арх. Петя Желязкова Узунова Архитектура Моб. тел. 0896 813 726; 0898 770 881; e-mail: arch.uzunova@gmail.com
495 арх. Драгомир Събев Йосифов Архитектура гр. Велико Търново ул. „Ал. Стамболийски“ 5 моб. тел. 0889 182 403 e-mail: amorf_arch@abv.bg
496 арх.Филипа Димова Гугучкова Архитектура гр. Бургас 8000, ул. „Възраждане“ №7 моб. тел.0888 161 274
497 арх. Виктор Григоров Кондов Архитектура
498 арх. Анатоли Красимиров Христов Архитектура гр. Плевен
499 арх. Николай Славчев Шахпазов Архитектура
500 ланд. арх. Светлана Викторовна Анисимова Ландшафтна архитектура
501 арх. Калоян Тончев Тончев Архитектура Гр. Русе Моб. тел.: 0889 929 138 E-mail: arde_studio@yahoo.com
502 инж. арх. Нела Василева Бочукова Архитектура Хидротехническо строителство
503 Ангел Иванов Митев Технология на минното производство Моб. тел. 0886 193 538
504 инж.Лиляна Петрова Брънчева Промишлено и гражданско строителство моб. тел. 0877 156 021 e-mail: livi.pk@mail.bg
505 Донка Илиева Желязкова Средно специално образование по „Строителство и архитектура“ Гр. Варна, кв. Галата Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
506 арх. Иглика Николова Люцканова Архитектура E-mail: iglika@solair-bg.eu моб. тел. 0899 844 682
507 Камен Илиев Вълканов История E-mail: katcho_volf@abv.bg моб. тел. 0877861925 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
508 Мария Велинова Славкова Магистър по изобразително изкуство /реставрация/ E-mail: mariq.slavkova@abv.bg моб. тел. 0878888945
509 Десислава Стоянова Заваринова Магистър по изобразително изкуство /реставрация/
510 Ростислава Желева Койчева Техник-технолог на неорганични и органични вещества адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №30 E-mail: r.koicheva@abv.bg моб. тел. 0884477123 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
511 Ана Първанова Михайлова Консервация и реставрация E-mail: ankazana@abv.bg моб. тел. 0879641698
512 арх. Красимир Тошков Тодоров Архитектура гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 73
513 арх. Кристиана Атанасова Николова Архитектура гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 63
514 арх. Радомира Методиева Дамянова Архитектура E-mail: radomira@ada-bg.com
515 арх.Иво Димитров Пантелеев Архитектура гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 63
516 арх. Ленко Григоров Григоров Архитектура E-mail: lenko_grigorov@mail.bg
517 арх. Десислава Димитрова Ненчева - Мицковска Архитектура гр. София,ул. „Слатинска“ № 46
518 арх. Валентин Василев Бърнев Архитектура
519 арх. Михаела Петрова Шумналиева Архитектура E-mail: choumnalieva@abv.bg Моб. Тел. 0882714811
520 арх. Иван Антонов Колев Архитектура E-mail: ivantkolev@gmail.com Моб.тел. 0889235899
521 Весела Тодорова Делинска Магистър по изобразително изкуство (реставрация) E-mail: vesselа_art@abv.bg Моб. тел. 0885888311
522 Десислава Николаева Попова Консервация и реставрация Тел: 02/8723274 Моб. тел. 0877927876
523 арх. Калин Павлов Тихолов Архитектура
524 арх. Людмила Тончева Кьосева - Николова Архитектура гр. Бургас
525 арх. Виолетта Георгиевна Бакунина Архитектура гр. Казанлък
526 арх. Владимир Максимов Попов Архитектура гр. Варна
527 арх. Магдалена Иванова Славова Архитектура гр. Варна, тел. 0898 438340, E-mail: redox@europe.com
528 арх.Борис Василев Костадинов Архитектура E-mail: arh.kostadinov@gmail.com Моб. тел. 0887 71 10 74
529 арх. Константина Благовестова Пехливанова Архитектура гр. Пловдив
530 арх. Диляна Румянова Икономова Архитектура E-mail: diliana.mail@gmail.com Моб. тел. 0888831340; 02/9632253
531 Митко Пешев Илиев Средно специално образование „Строителство и архитектура“ Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
532 инж. Чавдар Найденов Гигов Промишлено и гражданско строителство
533 арх. Мирослав Велков Илиев Архитектура
534 инж. Събко Нейков Немигенчев Промишлено и гражданско строителство
535 инж. Атанас Иванов Ангелов Промишлено и гражданско строителство - конструкции
536 Здравка Стефанова Съботинова Магистър по изобразително изкуство /реставрация/
537 Марио Филипов Дамянов Археология E-mail: mfd2566@gmail.ciom Моб. тел. 0887 304 108
538 арх. Весела Дечкова Джумакова Архитектура E-mail: arhburo3m@abv.bg Моб. тел. 0888308210 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
539 арх. Веселина Иванова Николова Архитектура E-mail: v_nicolova@abv.bg Моб. тел. 0887751508 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
540 Гергана Георгиева Байкушева Магистър по изобразително изкуство /реставрация/ E-mail: gbaykusheva@yahoo.com Моб. тел. 0887127883
541 Александър Ташков Вътов Консервация и реставрация E-mail: avatov@gmail.com
542 арх. Красимира Христова Костова Архитектура
543 Росица Любомирова Манова Консервация и реставрация E-mail: rosi_artist@abv.bg Моб. тел. 0884696635
544 Никифор Стефанов Харалампиев Консервация и реставрация Моб. тел. 0888933845 Лицето е вписано на основание § 118 , ал. 1 от ПРЗ на ЗИД на ЗКН
545 Милан Михайлович Консервация и реставрация E-mail: milan.com@abv.bg Моб. тел. 0897940322
546 Милена Николаева Донкова Консервация и реставрация E-mail: millena_donkova@abv.bg Моб. тел. 0898712959
547 Георги Петров Филев Живопис E-mail: gefilev@abv.bg Моб. тел. 0899162291
548 арх. Атанас Христов Христов Архитектура E-mail: office@maxcovering.com
549 арх. Цветан Ивов Петров Архитектура
550 арх. Димитър Иванов Димитров Архитектура
551 арх. Маринела Иванова Георгиева-Трифонова Архитектура E-mail: marinela_georgieva@abv.bg Моб. тел. 0879062024
552 Петър Георгиев Катеринов Консервация и реставрация Моб. тел. 0896446911
553 Чавдар Радостинов Чомаков Консервация и реставрация E-mail: ch_chomakov@abv.bg
554 проф. д-р арх. Иван Евгени Данов Архитектура
555 ижн. Александър Лазаров Мишев Строителство на сгради и съоръжения
556 Ивайла Владимирова Богданова Консервация и реставрация
557 Красимир Борисов Кръстев Консервация и реставрация на произведения на изкуството E-mail: krasso@abv.bg Моб. тел. 0876578412
558 Кристина Димитрова Белева Консервация и реставрация
559 арх. Белица Атанасова Паунова Архитектура
560 арх. Екатерина Александрова Кондева-Златева Архитектура
561 арх. Георги Владимиров Тодоров Архитектура
562 арх. Николай Кирилов Борисов Архитектура e-mail: nborisovarch@gmail.com тел. 0888 43 28 21
563 арх. Драгомир Николаев Стоянов Архитектура
564 арх. Белян Николов Белчев Архитектура
565 арх. Станимир Станиславов Тонев Архитектура E-mail: stanimir.tonev@gmail.com Моб. тел. 0886058586
566 арх. Павлина Александрова Сакелариева Архитектура
567 арх. Мария Цветанова Петрова Архитектура
568 арх. Ирина Владимирова Рачева Архитектура
569 арх. Иван Кирилов Мечкунов Архитектура
570 арх. Чавдар Христов Черников Архитектура
571 инж. Мони Петров Манчев Промишлено и гражданско строителство
572 инж. Илия Димитров Самарджиев Промишлено и гражданско строителство
573 Янаки Хараламбиев Верани Консервация и реставрация
574 инж. Галина Любомирова Самарджиева Промишлено и гражданско строителство
575 арх. Вера Георгиева Димитрова Архитектура Опазване на културното наследство
576 арх. Елина Георгиева Хаджиева Архитектура
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте