одобрен

Лесоустройствени проекти

Уникален идентификатор:  f21f5ea3-b396-41f6-a025-08e95a27ef15

Описание:

Линк към сайта на ИАГ, където са достъпни всички .zem файлове на лесоустройствените проекти

горско стопанство лесоустройство ЛУП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-22 11:18:07
  • Създаден от: nenovni
  • Последна промяна: 2019-03-22 11:19:50
  • Последно променил: nenovni