одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Джебел през 2018 г.

Уникален идентификатор:  f253a671-97a8-458b-905e-3a5a1ea60f20

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:45:44
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:45:44

Наименование

Населено място

1 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО гр. ДЖЕБЕЛ
2 ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО гр. ДЖЕБЕЛ
3 ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА гр. ДЖЕБЕЛ
4 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. ВЕЛИКДЕНЧЕ
5 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. ВОДЕНИЧАРСКО
6 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с.ГЕН.ГЕШЕВО
7 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с.ДУШИНКОВО
8 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. КУПЦИТЕ
9 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. МИШЕВСКО
10 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. ПАПРАТ
11 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. ПЛАЗИЩЕ
12 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. ПРИПЕК
13 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. РИДИНО
14 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. РОГОЗЧЕ
15 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. СЛЪНЧОГЛЕД
16 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. СОФИЙЦИ
17 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. УСТРЕН
18 МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО с. ЩЕРНА