одобрен

SEBRA_22.06.20

Уникален идентификатор:  f258ac23-a17c-4764-bf98-77090aa1d316

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 14:27:23
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-23 14:27:23

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3849.57
10 xxxx Издръжка 124 89197.98
18 xxxx Други разходи 15 14967.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 1389.18
Общо: 144 109404.69
По бюджетни организации
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 699.4
Общо: 2 699.4
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1967.61
Общо: 6 1967.61
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 81.9
Общо: 1 81.9
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 6 5003.95
Общо: 6 5003.95
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1629.57
10 xxxx Издръжка 3 500.95
Общо: 4 2130.52
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1300
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 349.97
Общо: 2 1649.97
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100
Общо: 1 100
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 50.94
Общо: 1 50.94
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо: 1 120
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 534.66
18 xxxx Други разходи 1 10
Общо: 3 544.66
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1500
Общо: 1 1500
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 91.42
Общо: 2 91.42
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1542.12
Общо: 3 1542.12
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1892.38
Общо: 6 1892.38
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 860.76
Общо: 3 860.76
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 442.2
Общо: 4 442.2
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 4 559.03
Общо: 4 559.03
БАБХ ( 022250**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2220
10 xxxx Издръжка 80 74833.53
18 xxxx Други разходи 3 8700
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 988.27
Общо: 85 86741.8
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2431.05
Общо: 7 2431.05
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 22.06.2020 - 22.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
18 xxxx Други разходи 1 694.98
Общо: 2 994.98
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )