Набор от данни:  Доклад за КАВ

одобрен

Зимен доклад за период от 01.10.2019 г. до 31.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  f27a4266-f535-431e-9d83-fd7a5fe8d40e

Описание:

Зимен доклад за период от 01.10.2019 г. до 31.03.2020 г.

доклад замъряване КАВ качество на атмосферния въздух РИОСВ - Благоевград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-19 10:30:38
  • Създаден от: blriosv
  • Последна промяна: 2020-06-19 10:30:38