одобрен

XML схема за структурата на регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за неподвижната радиослужба от вида "FWA в обхват 26 GHz"

Уникален идентификатор:  f2c7e4a7-7772-4131-9c46-35128bc5449d

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 12:18:18
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:36:44
  • Последно променил: zasenova

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ

ЕАД

355

2008/05/29

2022/01/30

С предоставяне на услуга

нац.

Република България

26 GHz